ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ


1 Σιέλ βέληΕισχωρεί νερό από τους αρμούς των μαρμάρων της σκάλας και πιθανότατα από το πάνω (που δε διακρίνεται στη φωτογραφία) και το ενδιάμεσο πλατύσκαλο. Οι αρμοί είναι οι ακόλουθοι:
α) αρμός ανάμεσα στο σκαλοπάτι και το ρίχτι κάτω
β) αρμός ανάμεσα στο σκαλοπάτι και το ρίχτι πάνω
γ) με ροζ παστέλ βέλη αρμός ανάμεσα στο σοβατεπί και τα μάρμαρα της σκάλας ή των πλατύσκαλων.
Όλοι οι παραπάνω αρμοί είναι ανοιχτοί, δηλαδή δεν έχουν σφραγιστεί από κάποιο αρμοκονίαμα – αρμόστοκο. Το τελευταίο θα περιόριζε όμως σημαντικά και όχι ολοκληρωτικά τα προβλήματα καθώς με τις συστολές και διαστολές που προκαλούν οι θερμοκρασιακές μεταβολές μέσα στη μέρα αλλά και στο έτος, δημιουργώντας ρωγμές στα αρμοκονιάματα. Συνάμα η αφυδάτωση του αρμοκονιάματος από μόνη της σε βάθος χρόνου, προκαλεί συρρίκνωση του όγκου του. Αυτές οι συρρικνώσεις σε μη ελαστικά κονιάματα μετατρέπονται σε μικρορωγμές από τις οποίες πάλι εισχωρεί το νερό, σε μικρότερη όμως ποσότητα.
Καθώς εισχωρεί διαβρέχει τη λάσπη των μαρμάρων. Αυτή είναι υδρόφιλη. Απορροφά μέχρι το σημείο κορεσμού το νερό και από εκεί και πέρα προκαλεί μία σειρά από συμπτώματα:
i το νερό κατακρημνίζεται προς τα κάτω κινούμενο κάτω από τα σκαλοπάτια και πίσω από τα ρίχτια καταλήγοντας κάτω από τα πλατύσκαλα και το τελικό δάπεδο. Αυτή η υγρασία έρχεται σε επαφή με τους κατακόρυφους τοίχους του κτηρίου και προκαλεί ανερχόμενη υγρασία. Βλ όλα τα φούξια βέλη.
ii επειδή δεν υπάρχει στηθαίο προς την ελεύθερη άκρη της σκάλας, το νερό συναντά μόνο το σοβά που το κοντράρει και δεν το αφήνει να εκτονωθεί ελεύθερα προς τα έξω. Ο σοβάς όμως επειδή δεν είναι υδρόφοβος, διαβρέχεται, το νερό κατακρημνίζεται και προκαλεί συμπτώματα όπως αυτά που εστιάζουν τα κίτρινα βέλη (δηλαδή άλατα που παρασύρονται –διαλύονται από το νερό και εκτονώνονται από χαμηλότερες ρωγμές  του επιχρίσματος) ή όπως τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στην περιοχή (και όχι μόνο) που έχει σημειωθεί με ένα μπεζ κύκλο. Η ιδιαιτερότητα του συμπτώματος στον μπεζ κύκλο, είναι ότι το νερό έχει φτάσει σε έναν έντονο κορεσμό σε σημείο που η χρωματική στρώση να έχει μουλιάσει τόσο ώστε να έχει σχεδόν «ξεχειλώσει» και να παρουσιάζει μια εικόνα καταρροής.
 Αυτό συμβαίνει γιατί καθώς κατέρχεται το νερό διαμέσου του σοβά (και κυρίως της λάσπης του που βρίσκεται πίσω από το ασβεστομαρμαροκονίαμά του) συναντά την ανερχόμενη υγρασία του τοίχου (που θα ερμηνεύσουμε παρακάτω) προκαλώντας μια ισχυρότερη καταπόνηση από υψηλότερες τιμές υγρασίας σε σχέση με τα χαμηλότερα ή τα υψηλότερα από τη ζώνη που οριοθετεί ο μπεζ κύκλος.
 Η ανερχόμενη υγρασία εμφανίζει πάντα μια ζώνη εξάτμισης διακριτή, στην επιφάνεια μιας κατακόρυφης δομής. Όμως στο εσωτερικό της δομής η ανύψωσή της φθάνει ψηλότερα από το ανώτατο σημείο της επιφάνειας και μάλιστα αρκετά εκατοστά. Το πόσο παραπάνω θα φτάσει εξαρτάται από το πάχος της δομής.
Στην πραγματικότητα το πλάτος της ζώνης που οριοθετεί ο μπεζ κύκλος αντιστοιχεί με το μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης της εσώτερα της δομής ανερχόμενης υγρασίας σε σχέση με την επιφάνειά της.
Παρόλα αυτά, η ένταση των συμπτωμάτων στην ζώνη συμβολής αυτών των δύο υγρασιών (κατερχόμενης και ανερχόμενης) είναι διαφορετική από εκείνη στην επιφάνεια της ανερχόμενης και όχι το ίδιο καταστροφική.  Αυτό συμβαίνει γιατί η κατερχόμενη υγρασία έχει μια παροδικότητα και εξαρτάται πολύ από τις βροχές. Άρα φορτίζει  για μικρότερο χρονικό διάστημα τη ζώνη συμβολής  με υγρασία, καθώς αυτή η ζώνη «ενεργοποιείται» δηλαδή εκδηλώνεται στην επιφάνεια, μόνο από την κατερχόμενη υγρασία και όχι από την εσώτερα του τοίχου ανερχόμενη. Απλώς η ύπαρξη της δεύτερης στο εσωτερικό του τοίχου εξαναγκάζει την κατερχόμενη να κινηθεί προς την επιφάνειά του.
 Αντιθέτως η ανερχόμενη υγρασία τροφοδοτείται σχεδόν  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
2 Με τα μωβ βέλη καταδεικνύεται η βάση στήριξης του κιγκλιδώματος προστασίας της σκάλας. Οι κοχλίες στήριξης δεν είναι σφραγισμένοι και μικρές ποσότητες νερού εισχωρούν τόσο πάνω όσο και κάτω από το πέλμα της βάσης, βρίσκουν την οπή διάτρησης και κινούνται ανάμεσα στο σώμα της βίδας και του τοιχώματος της οπής.
3 Πορτοκαλί βέλη. Δείχνουν τον αρμό διακοπής εργασιών μεταξύ της τουβλοδομής και του σκυροδέματος της σκάλας, ο οποίος έχει εκδηλωθεί στην επιφάνεια του επιχρίσματος ως ρωγμή. Από το σημείο αυτό εισχωρεί νερό το οποίο προκαλεί δύο κινήσεις της υγρασίας, μία προς τα κάτω και μίας προς τα πάνω, προκαλώντας ελαφρούς αποχρωματισμούς που είναι πιο έντονοι στη περιοχή του αρμού (πιο σκούροι) γιατί η υγρασία που κατέρχεται από τα σκαλοπάτια διαμέσου του σοβά, συμβάλλεται με το άνοιγμα και την υγρασία του αρμού. Ο αρμός αυτός συμβάλλει με τη σειρά του και στη ζώνη που αναλύσαμε πιο πάνω και περικλείεται από ανοιχτό καφέ χρώμα.
4 Τα μπλε βέλη δείχνουν μια κατακόρυφη υγρασία που πιθανότατα έχει να κάνει με αντίστοιχη ρωγμή στο επίχρισμα του τοίχου.  Ίσως να πρόκειται για αρμό διακοπής εργασιών πάλι μεταξύ της τουβλοδομής και κολώνας σκυροδέματος.
5 Το πράσινο βέλος δείχνει τα μαρμαροπλακίδια με τα οποία είναι διαστρωμένο το δάπεδο. Εδώ, ευτυχώς, υπάρχει αρμός μεταξύ των μαρμάρων και δεν έχουν τοποθετηθεί απλά σε επαφή το ένα με το άλλο. Παρόλα αυτά το νερό που συσσωρεύεται μέσω κατακρήμνισής του κάτω από τα μάρμαρα της σκάλας καταλήγοντας κάτω από τα μάρμαρα του δαπέδου, καθώς και το νερό που περνά από τους συνδετικούς αρμούς των μαρμαροπλακιδίων και αυτών με τα σοβατεπί τους, προκαλούν τις ανερχόμενες υγρασίες (βλ φούξια βέλη)
Σχεδόν το σύνολο των προβλημάτων θα είχε επιλυθεί (πλην εκείνων της βάσης των στηθαίων και των ρωγμών και αρμών του επιχρίσματος)  αν είχε επιλεγεί μια εφαρμογή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14891 με υγρές στεγανωτικές μεμβράνες (προσωπικά θα επέλεγα ελαστικά στεγανωτικά τσιμεντοειδούς βάσεως υλικά) με τους ανάλογους ενισχυτικούς οπλισμούς και αποσυμπλεκτικές ταινίες.
Οι βάσεις των κιγκλιδωμάτων της σκάλας δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες στεγανοποιήσεις, παρά μόνο πλήρωση της οπής διάτρησης (αφού προηγηθεί ο επιμελής καθαρισμός της) με αρμοσφραγιστική ελαστική μαστίχη πριν και μετά την τοποθέτηση του βύσματος.
Οι αρμοί διακοπής εργασιών, σε συμβατικά επιχρίσματα πρέπει να ενισχύονται με διπλό οπλισμό από υαλόπλεγμα και όχι με μονό, το δε επίχρισμα πρέπει να ενισχύεται με ίνες πολυπροπυλενίου για σοβάδες.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE


Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  

 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)