ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝ 13501-1

ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝ 13501-1

 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13501-1 τα υλικά ταξινομούνται ως προς την ευφλεκτότητά τους. Δηλαδή πώς αντιδρούν ή κατά πόσο αποσυνθέτονται κάτω από μια ορισμένη ένταση φωτιάς.
Οι κατηγορίες (Euroclasses) είναι οι παρακάτω:

Κατηγορία Α1 Δηλώνει πυρίμαχο υλικό χωρίς παραγωγή είτε καπνού είτε σωματιδίων ή σταγονιδίων με μηδενική συνεισφορά στη φωτιά

Κατηγορία Α2 Δηλώνει πυρίμαχο υλικό με παραγωγή είτε καπνού είτε σωματιδίων ή σταγονιδίων είτε και τα δύο. Σχεδόν μηδενική συνεισφορά στην φωτιά

Κατηγορία Β Δηλώνει Εύφλεκτα υλικά, συνεισφέρουν με πολύ περιορισμένα πρόσθετα στη φωτιά.

Κατηγορία C Εύφλεκτες ουσίες με περιορισμένη συμβολή στη φωτιά

Κατηγορία D Εύφλεκτες ουσίες με μέση συμβολή στη φωτιά

Κατηγορία Ε Εύφλεκτα υλικά με πολύ μεγάλη συμβολή στη φωτιά

Κατηγορία F Εύφλεκτα υλικά και εύκολα αναφλέξιμα πχ βενζίνη.
Τα επίπεδα εκπομπής καπνού κατηγοριοποιούνται με τη σήμανση «s» και «d» που κατηγοριοποιούνται ως προς την παραγωγή σωματιδίων ή σταγονιδίων όταν φλέγονται σχηματίζουν με τις πιο πάνω κατηγορίες τις υποκατηγορίες τους.

s1 σημαίνει καθόλου ως ελάχιστες εκπομπές καπνού

s2 σημαίνει μέτριες εκπομπές καπνού

s3 σημαίνει υψηλές εκπομπές καπνού

d0 σημαίνει μηδενική παραγωγή σωματιδίων ή σταγονιδίων

d1 σημαίνει μέτρια παραγωγή σωματιδίων ή σταγονιδίων

d2 σημαίνει υψηλή παραγωγή σωματιδίων ή σταγονιδίων


Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE
 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  http://www.monoscience.gr
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)