ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ Ή ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ασφαλτικές μεμβράνες
1) Οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι ρολά οπλισμένης ή ακόμη και άοπλης ασφάλτου σε μορφή τάπητα. Χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση επιφανειών σε θετική πίεση νερού, αλλά και ως φράγματα υδρατμών ή ακόμη και για την προστασία από ανερχόμενη υγρασία στη βάση της τοιχοποιίας ή και κάτω από τα δάπεδα. Με βάση τις ιδιότητες του ασφαλτομίγματός τους οι ασφαλτικές μεμβράνες ή «ασφαλτόπανα» κατηγοριοποιούνται ως εξής:
          a.                 Ελαστομερείς ή ελαστικές μεμβράνες SBS
          b.                 Πλαστομερείς ή gum APP
          c.                  Οξειδωμένης ασφάλτου
          d.                 Πολυολεφίνης
          e.                  Garden ή Αντιριζικές
          f.                   Αυτοκόλλητες υψηλής ελαστικότητας μεμβράνες.
Ανάλογα με τη χρήση της μεμβράνης αυτή φέρει ή όχι επικάλυψη.
Οι συνήθεις επικαλύψεις είναι:
1.     Φύλλο Αλουμινίου: Η επικάλυψη αυτή καθιστά τη μεμβράνη ιδανική για φράγμα υδρατμών, (*) αλλά και για ανακλαστική της ηλιακής ακτινοβολίας στρώση. Η τελευταία αυτή ιδιότητα επίσης την καθιστά ιδανική επικάλυψη για τη στεγανοποίηση κάθετων εκτεθειμένων επιφανειών (στηθαία, τοίχους) καναλιών κλιματισμού αλλά και ως στεγανωτική στρώση σε μαρκίζες ή ακόμη στα δάπεδα και τοιχία του υπογείου σε επένδυση ψυγείων αποθήκευσης, αεριζόμενες στέγες κλπ.
(*) Βλ. Φράγμα Υδρατμών

  2. Ορυκτή φολιδωτή ψηφίδα. Η επικάλυψη αυτή σε μια ασφαλτική μεμβράνη στοχεύει στη χρήση της ως τελική στρώση σε μονώσεις μη βατών δωμάτων ή και για να δεχθεί λεπτού πάχους επιχρίσματα, εξασφαλίζοντας την πρόσφυσή τους πάνω στη μεμβράνη. Αυτή η ιδιότητά της όμως είναι και εκείνη για την οποία και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα (χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου διαχωριστικού  φύλλου) τσιμεντοκονίας για επικόλληση πλακιδίων ή για διάστρωση τύπων σκυροδέματος (μωσαϊκό, βιομηχανικό δάπεδο, γαρμπιλομπετόν κτλ) ή και για κατευθείαν επίστρωση πλακών με λάσπη.
       Ο λόγος βρίσκεται στο ό,τι οι στρώσεις επάνω στα δώματα πρέπει να κινούνται όσο γίνεται πιο ελεύθερα από τις υπερκείμενες ή υποκείμενες στρώσεις, ώστε οι συστολές και διαστολές της μίας να μην καταπονούν την άλλη.
      ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε επίχρισμα πάνω σε ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη ψηφίδας τότε η μεμβράνη αυτή πρέπει να είναι πλαστομερής. Διαφορετικά αν η μεμβράνη είναι ελαστομερής τότε το επίχρισμα σταδιακά θα ρωγμιάσει αδυνατώντας να παρακολουθήσει τις ελαστικές (συστολοδιαστολικές) κινήσεις της.
Συγκόλληση ασφαλτικών μεμβρανών
3.     Επικάλυψη φύλλου πολυαιθυλενίου. Το πολυαιθυλένιο που χρησιμοποιείται είναι εξαιρετικά λεπτό και μάλιστα χρησιμοποιείται και ως το τμήμα εκείνο της μεμβράνης που εκτυπώνεται η επωνυμία της, η εταιρεία παρασκευής της ή άλλα στοιχεία. Ο ρόλος αυτής της επικάλυψης είναι αφενός για να μην κολλάει και συσσωματώνεται η μεμβράνη όταν ρολάρεται, καθώς και για να εμποδίσει την επικόλληση κονιαμάτων επιστρώσεων της μόνωσης. Χρησιμοποιείται συνεπώς ως ενδιάμεση στρώση υγρομόνωσης, μέσα στο σύνολο της μόνωσης του δώματος.
4.     Λεπτόκοκκο χαλαζία.  Χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς χρήσης που έχουν οι μεμβράνες με επικάλυψη φύλλου πολυαιθυλενίου. Είναι λίγο πιο οικονομικές αλλά στην ουσία το βάρος του χαλαζία αφαιρεί τμήμα από την άσφαλτο καθιστώντας ελάχιστα πιο λεπτή τη στεγανωτική μεμβράνη.
Οι πλαστομερείς μεμβράνες ή οι μεμβράνες πολυολεφίνης λόγω της ισχυρής τους αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς επικάλυψη (μόνο με πούδρα χαλαζία) ως τελική στρώση. Συμβουλεύουμε όμως την αποφυγή τοποθέτησής τους ως τελική στρώση, καθώς σε χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν έντονη ηλιοφάνεια και ανάγκες δροσισμού των κτιρίων το καλοκαίρι, η επιλογή χρωματισμού του δώματος πρέπει να είναι όσο γίνεται σε πιο ανοιχτόχρωμο και ανακλαστικό τόνο.
 Εναλλακτικά θα μπορούσε να επαλειφθεί η χωρίς πρόσθετη επικάλυψη μεμβράνη με θερμοανακλαστική βαφή. Τη λύση αυτή προτείνουμε και για τις ασφαλτικές μεμβράνες με επικάλυψη ψηφίδας, όχι μόνο γιατί θα αυξήσει σημαντικά το χρόνο ζωής της αλλά και γιατί α) θα βελτιώσει τη θερμομονωτική απόδοση του δώματος και συνεπώς του κτηρίου και β) γιατί θα σταθεροποιήσει την ψηφίδα.
 Η εφαρμογή της θερμοανακλαστικής βαφής συστήνουμε να γίνεται μετά από την παρέλευση τριών μηνών από την εφαρμογή της ασφαλτικής μεμβράνης (κυρίως όταν δε φέρει επικάλυψη ψηφίδας).
5.  Φιλμ σιλικόνης. Η επικάλυψη αυτή χρησιμοποιείται ως φύλλο διαχωρισμού για την αποφυγή συσσωμάτωσης του ρολού των αυτοκόλλητων ασφαλτικών μεμβρανών αλλά και ως επιφάνεια όπου χρησιμοποιεί ο τεχνίτης για τη διάστρωσή της χωρίς να κολλάνε τα γάντια ή τα χέρια του εμποδίζοντας την γρήγορη και ορθή εργασία του.
2) Ο οπλισμός των ασφαλτικών μεμβρανών είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που επιλύει ή προκαλεί προβλήματα σε μια εφαρμογή.
    Υπάρχουν αρκετά ήδη οπλισμού. Τα συνηθέστερα: είναι από τρεβίρα ή πολυεστέρα υψηλής σταθερότητας, υαλοπιλήματος, ή spanbond. Υπάρχουν ακόμη και με φύλλο αλουμινίου για χρήση τους ως φράγμα υδρατμών κλπ.

3) Η αποθήκευσή τους πρέπει να γίνεται σε σχετικά δροσερό μέρος και τα ρολά πρέπει πάντα να στέκονται όρθια.
 Ιδιότητες: Είναι μια εξαιρετικά καλή επιλογή για μικρά και μεσαίου τύπου δώματα και ίσως η ιδανικότερη λύση για τις ελληνικές ταράτσες με όλα αυτά τα στοιχεία που διακόπτουν τη συνέχεια της στρώσης (ηλιακοί θερμοσίφωνες, κιγκλιδώματα, κολωνοσίδερα, κεραίες, εξαερισμοί, καμινάδες κ.ά.) και που επιβάλλουν ένα υλικό που να μπορεί να συγκολλάται πάνω στις επιφάνειες και να είναι εύκολο στην εργασιμότητά του.


Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)