Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Τα δομικά υλικά όπως και όλα τα υλικά συστέλλονται και διαστέλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία. Με εξαίρεση το νερό, το καουτσούκ και κάποια άλλα τα υλικά διαστέλλονται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία τους και συστέλλονται όταν αυτή μειώνεται.
 Αυτό συμβαίνει γιατί όταν αυξάνεται η θερμοκρασία ενός σώματος αυξάνεται και η κινητική ενέργεια των μορίων του. Αυτά κινούνται πιο έντονα, με μεγαλύτερη ταχύτητα δηλαδή γύρω από το σταθερό τους σημείο οπότε αυξάνονται οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων και με αυτό τον τρόπο σωρευτικά αυξάνεται ο αρχικός όγκος του σώματος.
Ο Νόμος της γραμμικής διαστολής είναι ο ακόλουθος:
ΔL= α* Lo*ΔΤ .
 Όπου α είναι ο συντελεστής γραμμικής διαστολής του κάθε σώματος, Lο είναι το αρχικό μήκος ράβδου του σώματος και ΔΤ είναι η διαφορά θερμοκρασίας. Κατά συνέπεια η γραμμική διαστολή (προς μία διάσταση δηλαδή) ενός σώματος εξαρτάται από το συντελεστή γραμμικής διαστολής του σώματος, το μήκος του και από τη διαφορά θερμοκρασίας. Όσο μεγαλώνει κάποια ή κάποιες ή και όλες μαζί από αυτές τις παραμέτρους, τόσο αυξάνεται και η γραμμική διαστολή του σώματος αυτού.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΟ                                    α ( οC) -1 Χ 10-6
Σίδηρος                                                                12
Σκυρόδεμα                                      12
Γυαλί κοινό                                         9
Αλουμίνιο                                           24
Χαλκός                                                                 17
Μόλυβδος                                          29
Γύψος                                                    2,5
Καουτσούκ                                         88,2
Ξύλο                                                       2,5-6,6
Χάλυβας                                              10,5
Ψευδάργυρος                                   26                          
Εξηλασμένη πολυστερίνη             0,07
Διογκωμένη πολυστερίνη            0,06
Ενδεικτικό παράδειγμα:  Σε  ένα δώμα παρουσιάζονται διαφορές θερμοκρασιακές της τάξης των 800 C και πλέον μέσα στο έτος (από 00C έως 800C). Ο τύπος διαστολής του σκυροδέματος είναι 12*10-6 ανά τρέχον μέτρο και για κάθε βαθμό Κελσίου. Κατά συνέπεια για μια ταράτσα όπου έχουμε ανάπτυγμα 15 μέτρων, για διαφορά θερμοκρασίας 80oC, έχουμε 14,4 mm διαστολή.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)