ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΨΗ ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥΣ.

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι η τοποθέτηση της μαρμάρινης στέψης με φάλτσο έτσι ώστε να τελειώσει το επίχρισμα εκεί ακριβώς που αρχίζει η μαρμαροποδιά. 
Είτε με αυτό το φάλτσο είτε με ανάποδο, το πρόβλημα θα παρέμενε το ίδιο.
     

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται πάντα ρωγμή στο σημείο της απόληξης του επιχρίσματος στην ακμή του φάλτσου της μαρμαροποδιάς. Οπωσδήποτε μια τέτοια κατασκευή πρέπει να αποφεύγεται. Οι συστολές διαστολές της μαρμαροποδιάς είναι διαφορετικές από αυτές του επιχρίσματος, αλλά και η πολύ λεπτή στρώση του επιχρίσματος στο φάλτσο προκαλούν ρωγμές διακοπής εργασιών. Από τα σημεία όμως αυτά σταδιακά εισχωρούν όμβρια, το επίχρισμα αρχίζει να διαβρώνεται και να αποσαθρώνεται.

Η ενδεικνυόμενη λύση στο συγκεκριμένο είναι να κοπεί το τρίγωνο του επιχρίσματος που γεμίζει το φάλτσο της μαρμαροποδιάς και να σφραγιστεί με ειδικό επισκευαστικό ρητινοκονίαμα.
Αν τμήμα ή ολόκληρη η στέψη από μαρμαροποδιές έχει αποκολληθεί τότε αποκολλούμε με προσοχή όσες παραμένουν συγκολλημένες. Για να το επιτύχουμε αυτό, ανοίγουμε με μικρό γωνιακό τροχό το αρμοκονίαμα στους αρμούς των ενώσεών τους και έπειτα χτυπάμε τις ποδιές με μία ξύλινη ματσόλα. Κατόπιν αφού προηγουμένως έχουμε βρέξει τις επιφάνειες μέχρι κορεσμού και όταν πλέον δεν έχουμε νερό πάνω σ’ αυτές αλλά παραμένουν νοτισμένες, τις ανασυγκολλούμε με ελαστική κόλλα, έχοντας φροντίσει τη διάνοιξη αρμών διαστολής. Μετά τη συγκόλληση σφραγίζουμε τους αρμούς με primer και αρμοσφραγιστικό.
Όταν η στέψη αποτελείται από μεταλλικά ελάσματα τότε τα ξεβιδώνουμε και τα ανασυγκολλούμε με ειδική ελαστική κόλλα τσιμεντοειδούς ή πολυουρεθανικής βάσεως, έχοντας προηγουμένως καθαρίσει και επαλείψει τις επιφάνειες με ειδικό Primer (στην περίπτωση της 2ης κόλλας). Τέλος βιδώνουμε τους κοχλίες στήριξης.
Αν η στέψη είναι από τσιμεντοσανίδα και έχει ρηγματώσεις στις ενώσεις των φύλλων τότε θα πρέπει να στοκαριστούν εκ νέου με ελαστικό, οπλισμένο με δικτυωτή ταινία, αδιάβροχο στόκο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως αν το ανάπτυγμα του στηθαίου είναι μεγάλο πρέπει να προβλεφθεί αρμός διαστολής, ο οποίος θα αντιμετωπισθεί ως τέτοιος (δηλαδή με σφράγιση από ειδικό αρμοσφραγιστικό ή ελαστική ταινία με ενδιάμεσο κορδόνι).

Αν η στέψη του στηθαίου δεν είναι από μάρμαρο αλλά από σενάζι οπλισμένο που εξέχει από τις δύο του όψεις του υπόλοιπου στηθαίου (πολύ συνηθισμένη επιλογή σε παλαιά  κτήρια κυρίως των δεκαετιών του ’50,’60 και ’70) τότε τα προβλήματα που παρουσιάζονται εμφανίζονται ως διαμπερείς ρωγμές. 
 Αυτές προκαλούνται κυρίως από συστολές και διαστολές όταν δεν έχουν προβλεφθεί αρμοί διαστολής και εμφανίζονται πιο έντονα σε γωνίες, όπου ο διαφορισμός των κινήσεων θραύει το σενάζ.
Η επίλυση του προβλήματος είναι η διάνοιξη αρμών διαστολής και η πλήρωσή τους με ειδικό αρμοσφραγιστικό.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)