ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΤΟΙΧΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
   Στα τοιχία του υπογείου τα συμπτώματα υγρασίας που παρουσιάζονται ως προς τη μορφή τους είναι ανάλογα αυτών που εμφανίζονται και στο εσωτερικό των τοιχοποιιών, δηλαδή αποχρωματισμός, κηλίδες υποκίτρινου χρώματος, άλατα υπό τη μορφή χιονιού, ή εναποθέσεις αλάτων κατά μήκος της ροής του νερού ή συμπτώματα από λύματα ή απολεπίσεις σοβάδων ή ανερχόμενες υγρασίες ή και εισροή υδάτων.
   Η ιδιαιτερότητα που έχουν τα τοιχία του υπογείου βρίσκεται στο ότι βρίσκονται μέσα στο έδαφος και επομένως καθώς το νερό εισρέει στο υπόγειο μπορεί να παρασέρνει στοιχεία του χώματος εμφανίζοντας  και καφέ συμπτώματα. Αυτά συνήθως καθαρίζονται εύκολα και δεν μπερδεύονται με το χρώμα της σκωρίας
   Εξαιτίας της κατασκευής τους από σκυρόδεμα κυρίως σε παλαιές κατασκευές παρουσιάζονται ενανθρακώσεις-διαβρώσεις του σκυροδέματος, υπό τη μορφή απολεπίσεών του και συχνά καθίσταται αρκετά ισχνό και εύθρυπτο.
   Τα συχνότερα σημεία εμφάνισης υγρασιών είναι σε τρυπόξυλα, σε φουρκέτες, σε μουρέλα-τακάκια και σε αρμούς διακοπής εργασιών.
   Αν τα τοιχία του υπογείου είναι κατασκευασμένα από πέτρα, τούβλα ή τσιμεντόλιθους θα συμπτώματα συνήθως είναι πιο έντονα και συνοδεύονται κυρίως από εισρέοντα ύδατα.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)