ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΑΡΑΤΣΑ

Ταράτσα με σύστημα εκτατικής φύτευσης 

Τα «πράσινα δώματα» (φυτεμένες ταράτσες δηλαδή) και οι «πράσινοι τοίχοι» είναι η μόνη λύση για την αλλαγή του αστικού τοπίου, τη διατήρηση και δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων, αλλά και ο μόνος τρόπος μείωσης ή ακόμη και εξάλειψης των « αστικών θερμικών νησίδων».

Ο όρος «αστική θερμική νησίδα» προσδιορίζει το φαινόμενο της υψηλότερης θερμοκρασίας (έως και 10οC), τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα, που παρουσιάζει μία πυκνοδομημένη αστική περιοχή σε σχέση με τα απομακρυσμένα προάστιά της.

Α΄  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
1). Αύξηση της θερμομονωτικής απόδοσης του δώματος περίπου κατά 30%. Συνεπώς οικονομία κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση ή κλιματισμό.  Το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειες γίνεται από τα κτίρια.
2). Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και απόδοση οξυγόνου. Άρα συμβολή στο ζήτημα του φαινομένου του Θερμοκηπίου.
3). Αλλαγή του μικροκλίματος μιας περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως αν η Αθήνα είχε πράσινα δώματα θα είχε τουλάχιστον 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία τα καλοκαίρια και περίπου 600 Megawatt οικονομία ρεύματος (όσο δηλαδή η παραγωγή της μονάδας της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη!!!)  ημερησίως! Ενώ αν είχε και πράσινους τοίχους θα μείωνε την θερμοκρασία  περίπου έναν βαθμό ακόμη.
4). Επανακτινοβολεί πολύ μικρότερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας από ένα συμβατικό δώμα.
5). Απορροφά και συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού, ~70-75% του νερού που δέχεται, συμβάλλοντας στην αντιπλημμυρική προστασία μιας πόλης, αντίθετα από ένα συμβατικό δώμα που δεν συγκρατεί όμβρια και τα παροχετεύει σχεδόν στο σύνολό τους. Για παράδειγμα αν η Αθήνα είχε πράσινα δώματα δεν θα παρουσιάζονταν οι σχετικά πρόσφατες πλημμύρες στον Κηφισό.
6). Συγκρατεί μεγάλη ποσότητα σκόνης.
7). Συμβάλλει στην αισθητική της πόλης και την ευεξία των κατοίκων της.
8). Απορροφά μέρος του θορύβου της πόλης.
9). Χαμένες επιφάνειες πράσινου ανακτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύτευση του δώματος.
10). Τα αζωτοβακτηρίδια που αναπτύσσονται στο χώμα, τρέφονται κυρίως με τα βαρέα μέταλλα κι ότι άλλο που για τον άνθρωπο θεωρείται ρύπος.
11). Αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων (15%-20%) όσων δηλαδή ζουν σ’ ένα πράσινο περιβάλλον.
12). Αυξάνει την αντικειμενική αξία των ακινήτων, αλλά και ολόκληρων περιοχών όταν αυτές «πρασινίζουν».
13). Δημιουργεί χώρους αναψυχής και συντελεί στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων.
14). Αυξάνει την βιοποικιλότητα και τον πλουραλισμό της.
15). Συντελεί στην καλύτερη υγεία.
16). Προστατεύει το κτίριο από τις θερμικές καταπονήσεις και την πρόωρη γήρανση των υλικών του και άλλα πολλά.
Το μοναδικό τους μειονέκτημα είναι το κόστος κατασκευής, καθώς ένα πράσινο δώμα κοστίζει από 10-20 €/m² πάνω από την τιμή κατασκευής ενός συμβατικού δώματος.

Η διαφορά αυτή αποσβένεται μέσα σε δύο έτη και από εκεί και μετά αποτελεί κερδοφόρο επένδυση αφού εξοικονομεί χρήματα για το ιδιοκτήτη.

Αν το παράδειγμα ενός ιδιοκτήτη το ακολουθήσουν και οι γείτονές του τότε μόνο από την αύξηση της τιμής των ακινήτων της γειτονίας η απόσβεση είναι άμεση.

Προστατεύοντας το σπίτι μας, προστατεύουμε την πόλη μας και τον πλανήτη. Πρασινίζουμε τα δώματα και τους τοίχους του σπιτιού μας.Β΄ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ:

1. Ένας υπεύθυνος για την κατασκευή της μόνωσης, την επιχωμάτωση, τη φύτευση αλλά και τη συντήρηση των φυτών.

2. Δύο στεγανωτικές στρώσεις σε διαφορετικό επίπεδο ώστε να παραμένει στεγανή η οροφή ακόμη κι αν παρουσιάσει διαρροές η ανώτερη ως προς το επίπεδο διάστρωσης στεγανωτική στρώση.

3. Η αντοχή των στεγανωτικών στρώσεων στην επίθεση των ριζών.

4. Η σωστή μελέτη για αποφυγή υδρογεφυρών.

5. Η διαμερισματοποίηση του δώματος με τρόπο που θα αναλυθεί σε επόμενο άρθρο μας.

6. Η ύπαρξη συστήματος αποστράγγισης.

7. Η πυροπροστασία.

8. Η ποιότητα του χώματος.

9. Η επιλογή των κατάλληλων φυτών (αντοχή σε ξηρασία, μη μετάδοση της φωτιάς, υψηλή απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα και απελευθέρωση οξυγόνου).

10. Σύστημα κατακράτησης νερού για οικονομία ως προς τις ανάγκες ποτίσματος.
Εκπληκτικά αποτελέσματα στην αισθητική
ενός κτηρίου

11. Μικρό πάχος και βάρος χώματος για περιορισμό κόστους αλλά και στατικής καταπόνησης της κατασκευής.


12. Η μακροβιότητα τόσο της μόνωσης όσο και των φυτών.

13. Ο χρόνος φύτευσης των φυτών. Το καλοκαίρι γενικώς δεν ευνοεί τη μεταφύτευσή τους.

14. Το σύστημα αυτόματου ποτίσματος και η πιο συχνή χρήση του κατά τα πρώτα χρονικά στάδια της φύτευσης, όπου χρειάζεται επαρκή ποσότητα νερού. Αργότερα τα φυτά μπορούν να ακολουθήσουν ένα πιο αργό περιοδικό χρόνο ποτίσματος και βέβαια ανάλογα με την εποχή και τις βροχές που θα πέσουν.

15. Η τήρηση των θεμάτων ασφαλείας ειδικά αν τα στηθαία είναι χαμηλού ύψους. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να γίνουν διάδρομοι πιο κοντά από τα τρία μέτρα από ένα χαμηλό στηθαίο.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)