ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ

Σημείο δρόσου είναι η θερμοκρασία στην οποία αρχίζουν να συμπυκνώνονται οι υδρατμοί. Εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες. Φαίνεται παράξενο στους μη τεχνικούς αλλά αυτή η υγρασία στη φωτό δεν προέρχεται από νερά που έρχονται από την ταράτσα. Είναι συμπυκνώσεις υδρατμών της εσωτερικής υγρασίας . Οφείλονται καθαρά σε έλλειψη ή σε πλημμελή θερμομόνωση και όχι υγρομόνωση. Δεν αντιμετωπίζεται με στεγανωτικά υλικά από έξω. Αντιθέτως αυτά θα επιδεινώσουν το πρόβλημα. Απαιτείται είτε εξωτερική είτε εσωτερική θερμομόνωση. Αυτό το φαινόμενο είναι το αρχικό στάδιο. Μετά από λίγες μέρες θα αρχίζουν να εμφανίζονται μαύρα στίγματα (μούχλες ή μύκητες δηλαδή)

 Το σημείο δρόσου πάνω σε μία επιφάνεια συναρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο καθώς και από τη σχετική υγρασία στο χώρο. Σημείο δρόσου ονομάζεται ο βαθμός θερμοκρασίας της επιφανείας ενός δομικού (ή άλλου) υλικού κάτω από τον οποίο θα έχουμε συμπύκνωση υδρατμών στην επιφάνεια αυτή.
 Όταν η σχετική υγρασία στο χώρο είναι πολύ υψηλή, τότε το σημείο δρόσου ανεβαίνει και η ψαλίδα της διαφοράς θερμοκρασίας του χώρου από την επιφάνεια του δομικού (ή άλλου) υλικού όπου θα έχουμε συμπύκνωση υδρατμών μικραίνει.
 Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι τα συμπυκνώματα υδρατμών είναι επικίνδυνα για την κατασκευή (μειώνουν τις μηχανικές αντοχές του σκυροδέματος και οξειδώνουν το χαλύβδινο οπλισμό του).
 Επίσης όταν η διαφορά θερμοκρασίας είναι μεγάλη και η σχετική υγρασία υψηλή, τότε η συμπύκνωση των υδρατμών αυξάνει σημαντικά σε ποσότητα. Τούτο έχει ως συνέπεια την πρόκληση ενός φιλμ νερού συμπύκνωσης πάνω στο υλικό. Το στάδιο αυτό ευνοεί σημαντικά την εμφάνιση μυκήτων.
 Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να δείτε έναν πίνακα όπου περιγράφονται με ακρίβεια όλα τα παραπάνω. Εισάγοντας μάλιστα διαφορετικές παραμέτρους μπορείτε να βλέπετε ταυτόχρονα της μεταβολές όλων  των υπολοίπων καθώς και μια εκτίμηση της συντήρησης και της φθοράς των υλικών (Dew Point Calculator):

http://www.dpcalc.org/

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  

http://www.monoscience.gr