ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΠΑΝΙΑ – WC

 Η στεγανοποίηση ενός WC κρίνεται αναγκαία όταν σ’ αυτό υπάρχει μπανιέρα ή ντουζιέρα ή τζακούζι. Οι επιφάνειες των τοίχων γύρω από αυτά, αλλά και το δάπεδο καταπονούνται από νερά κατά τη διάρκεια της χρήσης τους ή και του καθαρισμού τους.

 Τα νερά συνήθως περνούν μέσα από τους αρμούς διακοπής εργασιών. Τέτοιοι είναι τα σημεία όπου εφάπτονται η μπανιέρα ή η ντουζιέρα με τον τοίχο ή τα πλακίδιά του ή ακόμα και ο αρμός διακοπής στο μπροστινό χείλος της μπανιέρας με τα πλακάκια που επενδύουν τη μετώπη της.

Από το στρογγυλό καπάκι στη βάση της μπαταρίας τα νερά
εισχωρούν στην οπή του τοίχου από όπου εξέρχεται η σω-
λήνα του νερού.
 Άλλο τέτοιο ευπαθές σημείο είναι οι οπές του τοίχου που ανοίχθηκαν για να μπορέσουν οι σωλήνες του ζεστού και του κρύου νερού να ενωθούν με τις μπαταρίες ρύθμισης της ροής του. Οι οπές αυτές συνήθως καλύπτονται με ένα διακοσμητικό μεταλλικό  καπάκι σε σχήμα, συνήθως, στρογγυλού ή κόλουρου κώνου που όμως από μόνο του δεν μπορεί να αποκλείσει την εισροή υδάτων στις οπές.

 Άλλο ευπαθές σημείο είναι τα σημεία στήριξης  στους τοίχους που καταπονούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης (με ούπα και βίδες) χρηστικών ειδών ή ακόμη και δομών (πχ υαλοπίνακες απομόνωσης) που σχετίζονται με τη μπανιέρα, τη ντουζιέρα ή το τζακούζι.

 Τα πλακάκια που επενδύουν τους τοίχους γύρω από τα τελευταία, θεωρούνται εσφαλμένα ως επαρκή για τη στεγανοποίηση των τοίχων. Αυτό δεν είναι αλήθεια έστω και αν βοηθούν σημαντικά σ’ αυτή. Αντίστοιχα τα πλακάκια του δαπέδου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στεγανή στρώση που προστατεύει την εισροή υδάτων κάτω από αυτό.

 
Παρατηρείστε τις υγρασίες στον τοίχο αυτής
της πολυκατοικίας. Όλες οι υγρασίες προέρχο-
νται από τα μπάνια των διαμερισμάτων.
Κατασκευαστικά η ορθή τεχνικά λύση είναι η στεγανοποίηση τόσο της τσιμεντοκονίας υποστρώματος του δαπέδου και των τοίχων με ελαστικά στεγανωτικά τσιμεντοειδούς βάσεως υλικά δύο συστατικών, οπλισμένα μάλιστα με ειδική τρεβίρα. Η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα, όπως αυτή που χρησιμοποιείται για τη διάστρωση των πλακιδίων ή ακόμη και ειδική βούρτσα. Στα σημεία που διακόπτεται η συνέχεια της υγρομονωτικής στρώσεις (πχ σιφώνια, σωλήνες κ.ά.) αλλά και στις γωνίες (είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές) και όπου αναγκαστικά σχίζεται ο οπλισμός, τοποθετούνται πρόσθετα τεμάχια, για τη γεφύρωσή τους αλλά και την επίτευξη στεγανής λεκάνης.

 Στο σιφόνι η υγρομονωτική στρώση πρέπει να εισχωρήσει μέσα στη σωλήνα, εκτός και αν αυτό είναι ειδικό τεμάχιο με ενιαίο ενσωματωμένο φύλλο για την απόληξη των στεγανωτικών υλικών.

 Στους τοίχους που περιβάλλουν τη μπανιέρα ή τη ντουζιέρα, η υγρομονωτική στρώση είναι δέον να ανυψωθεί τουλάχιστον ως τα 2,20 μέτρα. Στους υπόλοιπους τοίχους η υγρομονωτική στρώση δε χρειάζεται να υπερβεί τα 10 cmύψος.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η υγρομονωτική στρώση πρέπει να τοποθετηθεί πριν την τοποθέτηση της μπανιέρας, της ντουζιέρας ή του τζακούζι. Στα κενά ή στους αρμούς διακοπής εργασιών της λεκάνης που δημιουργείται πριν την τοποθέτησή τους, αφού διανοιχθούν εφαρμόζουμε ειδικό μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα για τη σταθεροποίησή τους και τη δημιουργία υγιούς υποστρώματος για τη στεγανωτική στρώση.

 Επειδή το στεγανωτικό υλικό είναι ελαστικό και επειδή πάνω σ’ αυτό θα πρέπει να επικολληθούν τα πλακίδια τόσο του δαπέδου όσο και κάποια των τοίχων, οι κόλλες που θα επιλεγούν πρέπει να είναι και αυτές ελαστικές. Αυτές μάλιστα που θα τοποθετηθούν στους τοίχους, εκτός από ελαστικές πρέπει να είναι και θιξοτροπικές.

Τέλος τα σημεία όπου εξέρχονται οι σωλήνες της μπαταρίας πρέπει να σφραγίζονται επιμελώς.

Πολύ συχνό φαινόμενο στα WC είναι η εμφάνιση μυκήτων και υγροποιήσεων. Η μεγάλη παραγωγή υδρατμών αλλά και η διαφορά θερμοκρασίας που δημιουργείται (λόγω της χρήσης ζεστού νερού) μεταξύ του WC και των εξωτερικών τοίχων ή της οροφής του, αν αυτή είναι δώμα ή πατάρι, ευνοεί την εμφάνιση μυκήτων.

 Εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας υγροποίησης των υδρατμών προτείνουμε τη δημιουργία φράγματος υδρατμών στην οροφή τους, αν αυτή είναι δώμα ή πατάρι, την καλή θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων (εφόσον υπάρχουν τέτοιοι) και τέλος την επιλογή θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων και ενεργειακών υαλοπινάκων. Σε περίπτωση που προβλέπεται η κατασκευή παταριού καλό είναι να θερμομονώνεται.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη στεγανότητα των WCείναι τα παρακάτω:

Η υγρασία σ’ αυτό τον τοίχο έξω από WC οφείλεται στη ντου-
ζιέρα που υπάρχει από πίσω και δεν είναι στεγανοποιημένη.
1) Τα ύδατα εισχωρούν κάτω από τα πλακίδια του δαπέδου και νοτίζοντας την τσιμεντοκονία του υποστρώματος μπορούν να προκαλέσουν ανερχόμενες υγρασίες σε γειτονικούς με το WC τοίχους ή και να καταστρέψουν στη βάση τους τα ξύλινα κουφώματα εσωτερικών θυρών ή ακόμη και να αποχρωματίσουν ή καταστρέψουν ξύλινα πατώματα γύρω από το WC.

2) Εμφάνιση  υγρασιών σε τοίχους πίσω από τα σημεία που καταπονούνται από νερά, είτε αυτοί οι τοίχοι είναι εσωτερικοί είτε εξωτερικοί ή ακόμη και ντουλάπες.

3) Πρόκληση υγρασιών στους χώρους που βρίσκονται από κάτω.

4) Η εμφάνιση μυκήτων σε μη θερμομονωμένους τοίχους και οροφές του WC που αποτελούν τμήμα του κελύφους του κτηρίου ή σε οροφή του WCπου από πάνω βρίσκεται πατάρι.

5) Η εμφάνιση μυκήτων στα κουφώματα των παραθύρων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολύ συχνή είναι η εμφάνιση μυκήτων στον αρμό επαφής της μπανιέρας με τα πλακίδια του τοίχου ή με το βαμμένο τοίχο.

 Η επίλυση των προβλημάτων σε WC σε ήδη κατοικημένα κτήρια καθίσταται ευκολότερη αν κατανοήσουμε την αιτία πρόκλησής τους. Υπάρχουν εξειδικευμένα υλικά στο εμπόριο που είτε από μόνα τους είτε σε συνδυασμό με άλλα να σταματήσουν την υγρασία, ή τις υγροποιήσεις και τους μύκητες.

 Κατηγορίες τέτοιων υλικών είναι: υλικά νανοτεχνολογίας, ενδοεπιφανειακής στεγανοποίησης, σφραγιστικές αντιμυκητιακές  μαστίχες ή σιλικόνες (πάντα με την εφαρμογή του αντίστοιχου primer), λεπτού πάχους θερμομονωτικά φύλλα, ειδικές κονίες πρόσμιξης σε βαφές για την επίτευξη επιφανειακής μόνωσης, υλικά αλλαγής φάσης, κλπ.

 Το ποια υλικά θα επιλεγούν εξαρτάται από την εμπειρία και τη καλή θεωρητική και τεχνική κατάρτιση του τεχνικού που θα επιλεγεί στο να δώσει λύση.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)