ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1

 Υπόγεια:
     1. Τρόποι θερμομόνωσης
 Σε υπάρχον υπόγειο που κατοικείται, η θερμομόνωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο από το εσωτερικό της κατοικίας.
 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών (μη υδροαπορροφητικών, με προδιαγραφές για τη μη μετάδοση της φλόγας) επί των τοιχίων του υπογείου, και την επικάλυψή τους με γυψοσανίδα ή ρητινούχο επίχρισμα ειδικά οπλισμένο ή και συμβατικό επίχρισμα οπλισμένο με υαλόπλεγμα ανθεκτικό σε υψηλή αλκαλικότητα.
    2. Ανάλυση των τρόπων εφαρμογής (στο συγκεκριμένο άρθρο θα παρουσιαστεί ένας τρόπος και σε επόμενα άρθρα θα παρουσιαστούν και άλλοι) 
 Επικόλληση θερμομονωτικών φύλλων και γυψοσανίδας
Σειρά εργασιών:
1) Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών στο σύνολο της επιφάνειάς τους με ειδική κόλλα τσιμεντοειδούς ή γύψινης βάσεως. Οι πλάκες θα πρέπει να είναι τύπου BT  (άγρια επιφάνεια) ώστε να αυξάνεται η πρόσφυση ή να είναι ήδη ενσωματωμένο σε πάνελ. Το πάχος των θερμομονωτικών πλακών θα πρέπει να είναι άνω των 3 εκατοστών. Σε περίπτωση που αυτό το πάχος δημιουργεί προβλήματα στο χώρο, τότε πρέπει να επιλεγεί υλικό από την αγορά με πολύ χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τις θερμομονωτικές απαιτήσεις με μικρότερο πάχος.
 Αν εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία, τότε το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να εξασφαλίζει τη μη μεταφορά της προς το εσωτερικό της κατασκευής μας
2) Μηχανική στερέωση ή επικόλληση με ειδική κόλλα φύλλων γυψοσανίδας.
 Αν στους τοίχους εμφανίζονται συμπτώματα ανερχόμενης υγρασίας τότε επιλέξτε τη λύση της πάκτωσης και ενδιάμεσα στο φύλλο γυψοσανίδας και το θερμομονωτικό υλικό τοποθετήστε ειδικό διαπνεόμενο φύλλο που θα βρείτε στα καταστήματα διάθεσης φύλλων γυψοσανίδας. Στην περίπτωση της μηχανικής στερέωσης  προτείνουμε την επικόλληση ενός δεύτερου φύλλου γυψοσανίδας για την αποφυγή μελλοντικής αποκόλλησης του λεπτού στρώματος στόκου  που εφαρμόζεται για την κάλυψη της κεφαλής του βύσματος στερέωσης.
3) Στοκάρισμα και χρωματισμός των επιφανειών. Το στοκάρισμα θα πρέπει να γίνει με ειδικό μη διαπνεόμενο στόκο
4) Χρωματισμός (κατά προτίμηση με θερμοανακλαστική βαφή, για αύξηση του συνολικού θερμομονωτικού αποτελέσματος).
Πάχος υλικών: θερμομονωτικών φύλλων 3-5 cm.
                            Ενός φύλλου γυψοσανίδας 1,2 cm
                            Κόλλας 0,3 cm -1,5 cm ανά στρώση
                           Φύλλου απομόνωσης της ανερχόμενης υγρασίας μικρότερο από 1mm

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)