ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Η θερμογράφηση ενός κτηρίου είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος να εντοπίσουμε τα σημεία στο κέλυφος του κτηρίου που εμφανίζουν ενεργειακές απώλειες. Γίνεται με ειδικό όργανο που ονομάζεται θερμοκάμερα, η οποία καταγράφει την θερμική ακτινοβολία των σωμάτων. Ο χειρισμός της θερμοκάμερας πρέπει πάντα να γίνεται από πτυχιούχο θερμογράφο, καθώς είναι αδύνατο για κάποιον, ο οποίος δε γνωρίζει βασικές αρχές θερμογράφησης, να μπορέσει να ερμηνεύσει ορθά αυτό που δείχνει η κάμερα.
Βασικές αρχές θερμογράφησης κτηρίου:
1) Η θερμογράφηση του κτηρίου πρέπει να γίνεται όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του κτηρίου παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από αυτή του περιβάλλοντος.
2) Δε θερμογραφούμε επιφάνεια που εκείνη την ώρα τη χτυπάει ο ήλιος
3) Αποφεύγουμε να θερμογραφήσουμε με πολύ ισχυρό άνεμο
4) Δε θερμογραφούμε κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από βροχή.
5) Προσέχουμε τη γωνία θερμογράφησης αλλά και το συντελεστή θερμικής ανάκλασης των επιφανειών ώστε να αποφύγουμε να απεικονίσουμε στη επιφάνεια αντανακλάσεις θερμικής ακτινοβολίας και όχι την επιφάνεια που επιθυμούμε να θερμογραφήσουμε.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)