ΕΥΠΑΘΕΣ ΣΗΜΕΙΟ: Η ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑ ΕΝ 14891

ΕΥΠΑΘΕΣ ΣΗΜΕΙΟ: Η ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑ ΕΝ 14891

 

Ένα ευπαθές σημείο είτε κατά τις εργασίες αποκατάστασης της στεγανότητας ενός δώματος, είτε κατά την κατασκευή της είναι το σημείο της μαρμαροποδιάς της πόρτας προς αυτό. Το ύψος συνήθως από την τσιμεντοκονία ως τη μαρμαροποδιά στη βάση της πόρτας δεν επαρκεί για να ανυψωθεί επαρκώς η στεγανωτική στρώση.
Το ύψος που απαιτείται για μια ορθή εφαρμογή είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά τα οποία θα μπορούσαν να περιοριστούν κατά 2-3 εκατοστά αλλά όχι λιγότερο. Κι αυτό γιατί οι συστολές και διαστολές της τσιμεντοκονίας υποστρώματος είναι έντονες στο σημείο αυτό. [Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συστολικές και διαστολή ενός σώματος ή μιας επιφάνειας εξαρτάται από το συντελεστή γραμμικής διαστολής τους, από τη διαφορά θερμοκρασίας μέσα στο έτος και από το μήκος τους.
Για τούτο και το σημείο της περιμέτρου πρέπει να ενισχύεται με ειδικό οπλισμό (ταινία πολυεστερικού υφάσματος ή αυτή του κατασκευαστή που προτείνει το σύστημα στεγανοποίησης) προκειμένου να έχουμε αποσύμπλεξη της στεγανωτικής στρώσης από το υπόστρωμά της και κατ΄ επέκταση από την κίνησή του στο σημείο του αρμού συμβολής δαπέδου με κατακόρυφη επιφάνεια.
Αλλά ο οπλισμός αυτός ενσωματώνεται αναγκαστικά μέσα στην υγρή μεμβράνη που έχουμε επιλέξει για τη στεγανοποίηση της επιφάνειας. Και ενώ είναι ανεξάρτητος από τον αρμό καθ’ εαυτόν, δεν είναι ανεξάρτητος από το δάπεδο  από τις κινήσεις του οποίου επηρεάζεται και μπορεί να ανοίξει.
Για τούτο και το σήκωμα στην περίμετρο είναι αναγκαίο να είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά. Από τη στιγμή που αυτά τα εκατοστά δεν υφίστανται καθώς το ύψος της μαρμαροποδιάς από το δάπεδο είναι ελάχιστο τότε πρέπει να σκάψουμε μέχρι την πλάκα σκυροδέματος και από εκεί να ανυψώσουμε τη στεγανωτική στρώση.
Η τομή γεμίζει με επισκευαστικό μη συρρικνούμενο ταχείας πήξεως κονίαμα και εφαρμόζεται εκ νέου πάνω από αυτό η στεγανωτική στρώση. Αυτή η δεύτερη στρώση ακόμη και να ανοίξει δεν μπορεί να προκαλέσει πλημμυρισμό της μόνωσης. (βλ. σχετικό σχέδιο)

 

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528

  http://www.monoscience.gr

 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)