ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

 

ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ.
Οι ασφαλτικές μεμβράνες – «ασφαλτόπανα» είναι γενικά υλικά σχετικά μεγάλης αντοχής. Κατασκευάζονται σε ρολά των 10 μέτρων μήκους και ενός μέτρου πλάτους συνήθως, και αν είναι πάνω από 5 κιλά/μ2  το βάρος τους, τότε το μήκος τους κυμαίνεται από 7,5-8 μέτρα μήκους και ενός πλάτους, ανάλογα με την εταιρεία που τις κατασκευάζει.
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

1.       Κατά την αποθήκευσή τους εκτός έργου είναι σημαντικό τα ρολά των μεμβρανών να έχουν τοποθετηθεί όρθια και μάλιστα δεμένα ώστε να μην πέσουν με τον αέρα,  και όχι ξαπλωμένα ή υπό κλίση. Διαφορετικά τα ρολά θα χάσουν το κυλινδρικό τους σχήμα και θα δυσκολέψει σημαντικά η διάστρωση και εφαρμογή-επικόλλησή τους, πέρα από πιθανές ρωγμές που μπορούν να προκληθούν από την έντονη και παρατεταμένη κάμψη (σε περίπτωση μεγάλου χρονικού διαστήματος αποθήκευση σε σχήμα πατικωμένου ρολού). Υπάρχει μάλιστα κίνδυνος συγκόλλησης των στρώσεων του ρολού μεταξύ τους, ειδικά σε παρατεταμένη έκθεση του τελευταίου στον ήλιο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να το ξετυλίξει κάποιος και το προϊόν να πεταχτεί. Το χειμώνα πάλι και σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε περίπτωση που δεν τοποθετηθούν όρθια τα ρολά αλλά ξαπλωτά, μπορεί να προκληθούν ρωγμές και μάλιστα διαμπερείς, οι οποίες δεν διακρίνονται εύκολα. Αυτό θα συμβεί κυρίως σε ασφαλτικές μεμβράνες με υψηλό θερμοκρασιακό κατώτερο σημείο αντοχής σε κάμψη.2.       Πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο (ειδικά τους θερινούς μήνες) ακριβώς για τους λόγους που προαναφέραμε.3.       Οι μεμβράνες είναι μεν αδιάβροχες αλλά κατά την αποθήκευσή τους πρέπει να προστατεύονται τη βροχή καθώς σταγόνες νερού που θα παραμείνουν ενδιάμεσα στις στρώσεις μπορούν να προκαλέσουν συρίγγια στις αλληλοεπικαλύψεις και στις απολήξεις των φύλλων, και φουσκαλιάσματα σε περίπτωση εφαρμογής διπλής στρώσης ασφαλτικών μεμβρανών.4.       Ειδικότερα για το έργο και εκτός των όσων προαναφέρθηκαν πρέπει να προσέχουμε να μην τοποθετούνται σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος να λερωθούν από επιχρίσματα, στόκους, τσιμεντοκονιάματα, χρώματα κλπ, γιατί από αυτά μπορεί να προκληθούν συρίγγια και αποκολλήσεις.
5.     Μεγάλα ρετάλια δεν πρέπει να αποθηκεύονται όρθια αλλά απλωμένα καθ’ όλο το μήκος τους για να μη λυγίσουν και προκληθούν ρωγμές στο ασφαλτόμιγμα στο σημείο της κάμψης τους.ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΩ: Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία και καθαρή από χαλικάκια, άμμο ή μεταλλικά ρινίσματα, πρόκες, βίδες κλπ και είναι καλό να έχει στρωθεί ένας χαρτοδιάδρομος από κάτω ώστε να αποφευχθεί επιπλέον και συγκόλληση στην ασφαλτόκολλα (σε περίπτωση που αποθηκευτούν στο δώμα εφαρμογής τους -και εφόσον έχει περαστεί τέτοια – και όχι σε άλλον χώρο).

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ:
Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην διατήρησή τους σε όρθια στάση, αν ο χρόνος μεταφοράς στο έργο είναι μικρός και η οριζόντια στάση δεν είναι επιβαρυντική. Αν όμως πρόκειται να τοποθετηθεί μεγάλο βάρος (είτε από άλλα ρολά είτε από άλλα υλικά και εργαλεία) τότε η όρθια στάση τους είναι αναγκαία.

Αν η ανύψωση γίνει με ανυψωτικό γερανοφόρο μηχάνημα, είναι σημαντικό να προσεχθεί η κατάσταση της παλέτας (εφόσον βρίσκονται πάνω σε τέτοια) και η ανθεκτικότητά της, τα «ασφαλτόπανα» δε, ή μάλλον όλη η παλέτα πρέπει να είναι συσκευασμένη για να μη διαλυθούν κατά την ανύψωση και απόθεσή τους στο δώμα.
Συχνά η παλέτα σπάει και είτε καρφιά της είτε ξύλα της τραυματίζουν τις μεμβράνες.

 

Αν τα ρολά των μεμβρανών ανυψωθούν σε οριζόντια θέση, δεμένα με τους ιμάντες του ανυψωτικού μηχανήματος, τότε μετά την απόθεσή τους στο δώμα, πρέπει να γίνει με τα χέρια η μεταφορά τους προκειμένου να απελευθερωθούν τελείως οι ιμάντες. Ένα λάθος που συμβαίνει συχνά, είναι η απελευθέρωση της μίας άκρης των ιμάντων και καθώς ο γερανός ανυψώνει τους ιμάντες αυτοί απελευθερώνονται κάτω από τις μεμβράνες μετακινώντας τες μεν αλλά και πολλές φορές τραυματίζοντάς τες με την τριβή τους σε αυτές (ειδικά αν τα ρολά είναι πολλά και άρα και το βάρος μεγάλο).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ
1.       Ελέγχουμε την ονομασία του προϊόντος που αναγράφεται στην ετικέτα αν είναι το ίδιο με αυτό της προσφοράς και της παραγγελίας στον προμηθευτή 
2.       Ελέγχουμε αν η ονομασία συμφωνεί με το Δελτίο Αποστολής.
3.       Ελέγχουμε τον αριθμό των ρολών αν συμφωνεί με την παραγγελία.
4.       Ελέγχουμε αν οι μεμβράνες φέρουν την ένδειξη CE. Φωτογραφίζουμε και κρατάμε για το αρχείο μας το CE
5.       Ελέγχουμε το βάρος του ρολού και αν συμφωνεί με εκείνο που περιγράφεται στην προσφορά ή στην παραγγελία προς τον προμηθευτή.
6.       Ελέγχουμε τα ρολά αν παρουσιάζουν τραυματισμούς ή ενδείξεις κακής αποθήκευσης.
7.       Ελέγχουμε το θερμοκρασιακό φάσμα εφαρμογής που περιγράφεται από τον παρασκευαστή και ταυτόχρονα τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
8.       Ελέγχουμε το χρώμα της ψηφίδας αν είναι αυτό που περιγράφεται στην προσφορά ή στις απαιτήσεις της παραγγελίας.
πατικωμένο ρολό που έχει χάσει
το κυλινδρικό του σχήμα

9.       Αν απαιτείται αποθήκευση έστω και προσωρινή και,είτε η θερμοκρασία είναι υψηλή,είτε υπάρχει πιθανότητα βροχής, οι μεμβράνες πρέπει να αποθηκευτούν σε στεγασμένο χώρο που δε θα τις χτυπάει ο ήλιος και δε θα βρέχονται, ή στη δεύτερη περίπτωση να σκεπαστούν επιμελώς με φύλλο πολυαιθυλενίου. Προσοχή! Το φύλλο πολυαιθυλενίου δεν θα πρέπει να υφαρπαχθεί ακόμη και με ισχυρό άνεμο.

10.   Τέλος ελέγχουμε το τεχνικό φυλλάδιο των μεμβρανών κατεβάζοντάς το μέσω του διαδικτύου, αν συμφωνεί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην προσφορά.

11.   Μετά την παραλαβή μπορεί να γίνει έλεγχος ως προς την ευκαμψία του υλικού σε χαμηλές θερμοκρασίες και αν συμφωνεί το υλικό που παρελήφθη με αυτήν που περιγράφεται στο τεχνικό φυλλάδιο. Αυτό είναι ένα σημείο όπου αρκετές φορές κατασκευαστικές εταιρείες μειώνουν την ποιότητα του ασφαλτομίγματος στην προσπάθειά τους να αυξήσουν το κέρδος τους ή για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί ως προς την τιμή. Ένα απλό τεστ στην κατάψυξη του ψυγείου σας σε συνδυασμό με εξωτερικό θερμόμετρο που συνδέεται με αισθητήρα με την κατάψυξη και επιβεβαιώνει τη θερμοκρασία και κάμψη της μεμβράνης σύμφωνα με την περιγραφή του προτύπου που περιγράφει πως πρέπει να γίνεται ένα τέτοιο τεστ, θα σας δώσει μια αρχική εικόνα. Στην περίπτωση που παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση, τότε απευθυνθείτε σε ειδικό εργαστήριο για πιστοποιημένο ακριβή έλεγχο.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE
 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  http://www.monoscience.gr

 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)