ΔΙΑΒΡΩΣΗ* ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ

Ένα πολύ σύνηθες πρόβλημα στις κατασκευές είναι ο γαλβανισμός των μετάλλων. Το φαινόμενο εκφράζει τη διάβρωση που παρατηρείται στο  λιγότερο ευγενές μέταλλο κατά την επαφή του με ένα πιο ευγενές.
 Ο όρος «περισσότερο ή λιγότερο ευγενές» προσδιορίζεται από την ηλεκτροχημική τάση που εμφανίζει το υλικό.

Κατά την επαφή ενός λιγότερου ευγενούς με ένα πιο ευγενές μέταλλο μεταφέρονται ιόντα από το λιγότερο ευγενές προς το ευγενέστερο μέταλλο, με αποτέλεσμα το πρώτο να αποσυντίθεται-διαβρώνεται. Το λιγότερο ευγενές μέταλλο δηλαδή «θυσιάζεται» όπως λέμε. Το πόσο έντονη είναι αυτή η μεταφορά εξαρτάται, όπως αναφέραμε ήδη, από τη διαφορά ηλεκτροχημικής τάσης μεταξύ των δύο μετάλλων.

Στα λιγότερο ευγενή μέταλλα δηλαδή, τα ηλεκτρόνια εμπεριέχουν περισσότερη ενέργεια από τα πιο ευγενή. Αυτή η διαφορά ενέργειας είναι που προκαλεί την ανταλλαγή.

Ο Galvani (από τον οποίο πήρε και το όνομά του το φαινόμενο) κατέταξε σ’ έναν πίνακα τα μέταλλα με βάση  την ηλεκτροχημική τους τάση, ο οποίος ονομάζεται Ηλεκτροχημική Γραμμή Τάσης κατά Galvani. Όσο λοιπόν απομακρυσμένα πάνω σ’ αυτή τη Γραμμή τάσης βρίσκονται τα δύο υλικά τόσο πιο έντονη είναι  και η ροή ρεύματος από το λιγότερο ευγενές στο πιο ευγενές.

Συνεπώς βασικός κανόνας είναι η αποφυγή σύνδεσης δύο μακρινών, στη γραμμή τάσης, μετάλλων.

Ηλεκτροχημική Γραμμή Τάσης κατά Galvani
Χρυσός:                               +1,50 V
Πλατίνα:                               +0,86 V
Ασήμι:                                  +0,80 V
Υδράργυρος:                       +0,79 V
Άνθρακας:                           +0,74 V
Χαλκός:                               +0,34 V
Βισμούθιο:                           +0,23 V
Αντιμόνιο:                            +0,14 V
Υδρογόνο:                           +0,00 V
Μόλυβδος:                           -0,13 V
Κασσίτερος:                         -0,14 V
Νικέλιο:                                -0,23 V
Κοβάλτιο:                             -0,29 V
Κάδμιο:                                -0,40 V
Σίδηρος:                              -0,44 V
Χρώμιο:                               -0,56 V
Ψευδάργυρος:                     -0,76 V
Μαγγάνιο:                           -1,10 V
Αλουμίνιο:                           -1,67 V
Μαγνήσιο:                           -2,40 V
Νάτριο:                                -2,71 V
Κάλιο:                                  -2,92 V
Λίθιο:                                   -2,96 V
* [Ο όρος διάβρωση δεν είναι ακριβής καθώς αφορά μόνο τα σιδηρούχα μέταλλα και όχι τα μη σιδηρούχα, όπου εκεί έχουμε μόνο οξείδωση.]
Πηγές:
1. Walter Blasi: «Δομική Φυσική»
2. Wikipedia: «Γαλβανισμός»
3. «Ηλεκτροχημεία Λυκείου»
Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)