ΠΙΕΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ

ΠΙΕΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση δίνεται εσωτερική θερμοκρασία και σημείο δρόσου και σας δίνεται η πίεση των υδρατμών.
(*) την πληροφορία για την ύπαρξη αυτού του πίνακα την οφείλω στον κο Ροδόπουλο