ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών φύλλων στον
ξυλότυπο, εμποδίζει πλέον τον έλεγχο για φωλιές
στο σκυρόδεμα ή για διαχωρισμό του στη βάση του
υποστηλώματος
1)              Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού στα υποστυλώματα και τις δοκούς κατά την κατασκευή του ξυλοτύπου  ώστε αυτό να παραμένει κολλημένο μετά το ξεκαλούπωμα, αποτέλεσε πάγια τακτική τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς συνεχίζεται και σε κάποιες κατασκευές σήμερα. Το πρόβλημα το έχουμε επισημάνει εδώ και 15 χρόνια και το έχουμε θέσει υπόψη σε όσα μέλη του τεχνικού κόσμου έχουμε έλθει σε επαφή από τότε. Πίσω από ένα θερμομονωτικό φύλλο δε γνωρίζουμε αν υπάρχουν φωλεές (μεγάλες ή μικρές) ή διαχωρισμός του σκυροδέματος που χρήζουν επισκευής. Για τούτο αν κάποιος επιλέγει την τοποθέτηση των θερμομονωτικών φύλλων είτε από εξηλασμένη είτε από διογκωμένη πολυστερίνη για την επένδυση των προαναφερθέντων στοιχείων, τότε κρίνεται αναγκαία η χρήση ρευστοποιητή σκυροδέματος και η πολύ καλή δόνηση κατά τη χύτευσή του. Μόνο  έτσι μπορούμε να είμαστε σχετικά σίγουροι ότι δε θα υπάρχουν φωλεές πίσω από το θερμομονωτικό φύλλο.

2)           Η χύτευση του σκυροδέματος σε υποστυλώματα ή τοιχία πρέπει να γίνεται από ύψος μικρότερο των 2,5 μέτρων ώστε να αποφευχθεί διαχωρισμός του σκυροδέματος στη βάση των στοιχείων αυτών. Διαχωρισμός σκυροδέματος σημαίνει το διαχωρισμό του χαλικιού (των βαρέων υλικών του μίγματος δηλαδή) από την άμμο και το τσιμέντο. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στο κάτω κάτω μέρος των υποστυλωμάτων να βλέπουμε τα χαλίκια από το σκυρόδεμα και μικρές ή μεγαλύτερες φωλεές κάτι που εμφανίζεται πολύ σπανιότερα σε υψηλότερα σημεία των υποστυλωμάτων.

3)          Ο Κανονισμός Σκυροδέματος απαιτεί την μονολιθικότητα της κατασκευής. Για την εξασφάλισή της είναι αναγκαία η χρήση εποξειδικών ρητινών που συγκολλούν παλαιό με νέο σκυρόδεμα. Σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα (και ειδικά σε περιοχές της με έντονα σεισμική δραστηριότητα) η χρήση των ρητινών αυτών είναι επιβεβλημένη. Παρ’ όλα αυτά η απουσία ελέγχων, έχει οδηγήσει στο να είναι εξαιρετικά σπάνιες οι κατασκευές όπου γίνεται χρήση των ρητινών ώστε να διασφαλίζεται η μονολιθικότητα της κατασκευής.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)