ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΛΑΘΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. ΜΕΡΟΣ Β΄

 1) ΚΟΝΤΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ

Αρκετά συχνά παρατηρείται το φαινόμενο σε πυλωτή κτηρίων να χτίζονται μάντρες ή ζαρντινιέρες , χτιστά παγκάκια ή άλλες κατασκευές, οι οποίες εφάπτονται ενός ή περισσοτέρων υποστυλωμάτων, εμποδίζοντάς τα να κινηθούν σύμφωνα με τη στατική μελέτη σε περίπτωση ισχυρού σεισμού. Προκαλείται δηλαδή το λεγόμενο «κοντό υποστύλωμα».

Το «κοντό υποστύλωμα» είναι υπεύθυνο για πολλές καταρρεύσεις κτηρίων από ισχυρούς σεισμούς και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οποιαδήποτε κατασκευή που εφάπτεται σε υποστύλωμα απαιτεί προηγούμενη μελέτη καθώς η απερισκεψία στα στατικά θέματα μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα.

Εμφανές σκυρόδεμα όπου ως πρόσμικτο χρησιμοποιήθηκε
ρευστοποιητής

2) ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ένα στοιχείο από εμφανές σκυρόδεμα που είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, είναι ευνόητο ότι σταδιακά θα διαβρωθεί. Για την προστασία του υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να επέμβει κατασκευαστικά, ώστε να το προστατεύσει τόσο από μελλοντική διάβρωση όσο και από φωλεές αλλά και από αποχρωματισμό (αν και εφόσον απαιτείται από τον αρχιτέκτονα να μην χρωματισθεί το σκυρόδεμα αλλά να κρατήσει το χρώμα του).

Τρόποι προστασίας του σκυροδέματος κατά την σκυροδέτηση;

1) Χρήση ρευστοποιητών ή υπερρευστοποιητών μέσα στο μίγμα για την επίτευξη ομοιογενούς σκυροδέματος και υψηλή εργασιμότητα για την αποφυγή των φωλεών, υψηλών αντοχών αλλά και στεγανοποίησης.

2) Χρήση προσμίκτων κρυσταλλοποίησης και στεγανοποίησης του σκυροδέματος.

3) Χρήση διαφανών προϊόντων αδιαβροχοποίησης με εμποτισμό (νανοτεχνολογίας, σαλοξανικά ή σιλικονούχα ή πολυουρεθανικά ή άλλα)

4) Στοκάρισμα με ειδικό κονίαμα (ελαστικό) για σημαντική αντοχή στην ενανθράκωση και χλωροϊόντωση του σκυροδέματος.

5) Υψηλής ποιότητας ελαστικές στεγανωτικές βαφές που προστατεύουν και από την ενανθράκωση.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)