Ποιος είναι ο ορθός τρόπος για να σκάβουμε τη λεκάνη θεμελίωσης ενός κτηρίου με υπόγειο;

Αυτό που πρέπει να αποφεύγεται αλλά δυστυχώς είναι πάγια τακτική σε όλα σχεδόν τα έργα είναι να σκάβεται κάθετα-κατακόρυφα το χώμα. Η πρακτική αυτή όμως ενέχει τον κίνδυνο της κατάρρευσης των χωμάτων και το ενδεχόμενο σοβαρού ατυχήματος.

Το περιμετρικό όρυγμα πρέπει να σκάβεται  με κλίση προς τα έξω (δηλαδή όσο ανυψωνόμαστε στο τοίχωμα του σκάμματος τόσο αυτό να απομακρύνεται από το τοιχίο-κτήριο). Με τον τρόπο αυτό περιορίζουμε και σχεδόν εξαλείφουμε τον κίνδυνο να καταρρεύσουν χώματα μέσα στο όρυγμα που δημιουργείται από τα τοιχώματα του σκάμματος και των τοιχίων του υπογείου. Ειδικά αν τα χώματα δεν είναι σταθερά η μέθοδος αυτή κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)

In addition to the free online slots, there are many other The most extensively used payment method in Australia are Payid withdrawal casinos. These casinos enable players to make their deposits and withdrawals by using the PayID service which makes it more convenient for them. The service is available globally in varying currencies, comprising AUD, USD, EUR and GBP. ways to experience the thrill of gambling with no money.