ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ;

Ανερχόμενη υγρασία στον περίβολο
του κτηρίου
Συνηθίζεται στην Ελλάδα περιμετρικά του κτηρίου να διαστρώνεται ένα πεζοδρόμιο από σκυρόδεμα ώστε να εξασφαλίζεται ή διάβαση γύρω από αυτό. Τούτο όμως έχει ως εξαιρετικά συχνό αποτέλεσμα την πρόκληση ρωγμής στον αρμό διακοπής εργασιών που σχηματίζεται στην επαφή του πεζοδρομίου με τη βάση του τοίχου. Η ρωγμή αυτή οφείλεται κυρίως στην καθίζηση που παθαίνει το πεζοδρόμιο.  Στη ρωγμή που σχηματίζεται λοιπόν συσσωρεύεται αργότερα νερό  το οποίο προκαλεί ανερχόμενες υγρασίες στη βάση του τοίχου. Είναι προτιμότερο να διαστρώνεται σε μία ζώνη πλάτους 30-40 εκατοστών βότσαλο. Το βότσαλο δε βοηθάει την ανάκλαση των σταγονιδίων της βροχής σε μεγάλο ύψος και δε συγκεντρώνει νερό στην επιφάνειά του.

Ανερχόμενη υγρασία στη βάση του κτηρίου που προέρχεται
 από την επαφή του σοβά με την υγρασία της τσιμεντοκονίας
 κάτω από τα πλακάκια του περιβάλλοντος χώρου.
Εκτός από αυτό τον τρόπο είναι αναγκαίο πριν τη διάστρωση του περιβάλλοντος χώρου με πλάκες ή τσιμεντοκονίες ή πλακίδια, βιομηχανικά δάπεδα (σταμπωτά ή μη), κυβόλιθους, χώμα ή ντεκ, να στεγανοποιείται η συμβολή της βάσης του τοίχου με το μπετόν (αν αυτό υπάρχει) ώστε να αποφευχθεί αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα. Το στεγανοποιητικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει ελαστικότητα, ικανότητα γεφύρωσης μικρορωγμών (σταθερών ή μη) πολύ μεγάλη αντοχή στο χρόνο και να είναι συμβατό ως υπόστρωμα με τα υλικά που ενδεχομένως θα χρειασθεί να επικολληθούν σε αυτό.

Ειδικά στα συστήματα εξωτερική θερμομόνωσης στη βάση των τοίχων (είτε αυτοί καταλήγουν στο ισόγειο είτε σε κάποια βεράντα ή δώμα ή μαρκίζα) πρέπει να εφαρμόζεται αρχικά είτε μία διογκωμένη πολυστερίνη βαρέως τύπου είτε εξηλασμένη πολυστερίνη, ώστε να μην επιτρέπουν την απορρόφηση υγρασίας από κάτω. Κατόπιν ακολουθεί η επίστρωση ελαστικού τσιμεντοειδούς βάσεως στεγανωτικού υλικού οπλισμένου με υαλόπλεγμα ή τρεβίρα, ώστε να αποφευχθεί η επαφή του επιχρίσματος με την υγρασία του υποστρώματος, της στρώσης βατότητας (βλ. τις προαναφερθείσες επιλογές: τσιμεντοκονίες, πλακίδια κλπ).

(Δείτε επίσης σχετικό άρθρο μας για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας.)

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)