ΜΟΝΩΣΗ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΩΣΗ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ

Οριζόντια διαφώτιστα με υαλότουβλα αποτελούν μία από τις πλέον δύσκολες στεγανοποιήσεις. Για τούτο και απαιτούν σοβαρή μελέτη στον τρόπου που θα τοποθετηθούν και στεγανοποιηθούν. Αυτά απαιτείται να γίνονται λίγο πριν τη σκυροδέτηση. Ο συνδυασμός που απαιτείται είναι:

Τοποθέτηση υδροδιογκούμενης μαστίχης ανά υαλότουβλο, ειδικό αστάρι με χαλαζία (όχι ακρυλικό), εκτράχυνση των παρειών των τούβλων, ίνες οπλισμού δύο διαστάσεων στο σκυρόδεμα και ειδικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο ανάπτυξης κρυστάλλων μέσα αυτό. Η μελέτη του χαλύβδινου οπλισμού (για την αποφυγή ανάπτυξης ρωγμών στην προέκταση των πλευρών κάθε τούβλου), η δημιουργία κλίσεων από την κατασκευή και όχι εκ των υστέρων καθώς και η συντήρηση αμέσως μετά τη σκυροδέτηση συμπληρώνουν τη σειρά των μέτρων που πρέπει να ληφθούν Εκ των υστέρων υγρομονωτικές επεμβάσεις είναι δύσκολες και με μικρό ή το πολύ μεσαίο προσδοκώμενο χρόνο ζωής ενώ οι στεγανοποιητικές στρώσεις αναγκαστικά πρέπει να καλύπτουν τμήμα της περιμέτρου των υαλότουβλων. Αξίζει να επισημάνουμε ότι σφραγιστικές μαστίχες ή σιλικόνες δεν έχουν καμία τύχη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
(Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)