ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

υδρορροή σε δώμα κλιμακοστασίου
που έχει αποκολληθεί από τον τοίχο
α) Από παλαιά επιχρίσματα που έχουν αποκολληθεί ή αποσαθρωθεί.
β) Από έλλειψη επιχρισμάτων στην οπτοπλινθοδομή ή στην τσιμεντοπλινθοδομή ή σε τοίχο από ελαφρότουβλα. (τύπου YTONG ή Alphablock).
γ) Από ρωγμές κάθετες, οριζόντιες ή διαγώνιες επί των τοίχων λόγω σεισμού, συστολοδιαστολών ή κάθετης τοιχοποιίας ή  μηχανικής κρούσης ή μη καλής σύνδεσης της τοιχοποιίας με τους σωλήνες.
  σωλήνων).

Είσοδος σωλήνων σε τοίχο δώματος

δ) Από οπές στερέωσης αντικειμένων (κυρίως πέργκολας, κεραιών ή 

ε) Από πρίζες που δεν είναι επαρκώς στεγανοποιημένες.
στ) Από σωλήνες υδραυλικούς ή ηλεκτρολογικούς που είτε εισχωρούν είτε εξέρχονται από τους τοίχους.
ζ) Από άγριας υφής επίχρισμα το οποίο μάλιστα δεν έχει στεγανοποιηθεί επαρκώς με στεγανωτική βαφή.
η) Από κάγκελα, ξύλινα δοκάρια ή σιδηροδοκούς.
σωλήνας που έχει αποκολ
ληθεί από τοίχο σε ταράτσα

θ) Από πίσω από υδρορροές (που εκτονώνουν τα όμβρια του δώματος κλιμακοστασίου πάνω στο κυρίως δώμα) ή σωλήνες εξαερισμού, που βρίσκονται σε επαφή με τους τοίχους της απόληξης του κλιμακοστασίου.

ι) Από τον αρμό επαφής του κουφώματος της πόρτας εξόδου στο δώμα  (ή άλλης εξωτερικής) με τον τοίχο (συγκεκριμένα στο σημείο του λαμπά).
ια) Από την μαρμαροποδιά στο κατώφλι της πόρτας εξόδου στο δώμα.
ιβ) Από οπές στην οπτοπλινθοδομή.
ιγ) Από ρωγμές που δημιουργήθηκαν επειδή το δωμάτιο απόληξης του  κλιμακοστασίου χτίσθηκε με ελαφρότουβλα (τύπου YTONG ή Alphablock) και σοβατίσθηκε με συμβατικό – κοινό επίχρισμα.
ιδ) Από αρμούς του δωματίου απόληξης κλιμακοστασίου τόσο με διπλανά κτίρια όσο και στην επαφή με το στηθαίο του δώματος που δεν βλητρώθηκε στον τοίχο του δωματίου αλλά απλά συγκολλήθηκαν με λάσπη τα τούβλα του στηθαίου στο εξωτερικό επίχρισμα του δωματίου.
Σαθρά-απορροφητικά επιχρίσματα και είσοδος σωλήνων
με εσφαλμένο τρόπο σε τοίχο απόληξης κλιμακοστασίου
ιε) Από αρμούς ένωσης, όταν η τοιχοποιία είναι από μεταλλικά πάνελ, ή τσιμεντοσανίδες, ή γυψοσανίδες άνθυγρες ή από ξύλο.
ιστ) Από λιθόκτιστη επένδυση διακόσμησης από επένδυση με διακοσμητικό τούβλο.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)