ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: “ΙΔΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ”

Πρόβλημα υγροποίησης- συμπύκνωσης υδρατμών σε κρύο δάπεδο. Οι μύκη-
τες θεωρείται βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα εμφανισθούν.

Το «ίδρωμα» του πατώματος οφείλεται στην έλλειψη θερμομόνωσής του. Εμφανίζεται είτε σε διαμερίσματα που από κάτω έχουν πυλωτή, είτε σε δάπεδα ισογείου σε περιοχές με έντονο παγετό, είτε σε τμήματα του δαπέδου ενός διαμερίσματος που συνορεύει με μπαλκόνι ή βεράντα.

Αιτία: Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει επαρκής θερμομόνωση των επιφανειών. Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν έχουν τοποθετηθεί θερμομονωτικά υλικά κάτω από το δάπεδο (οροφή πυλωτής, ή πριν την πλάκα του ισογείου δαπέδου) είτε ότι κρυώνει το τμήμα του δαπέδου που συνορεύει με το μπαλκόνι ή τη βεράντα που προκαλούν «θερμογέφυρα».
Γιατί «ιδρώνει» το δάπεδο; Η αλήθεια είναι ότι το δάπεδο δεν ιδρώνει. Απλά συμπυκνώνονται πάνω στην παγωμένη επιφάνειά του οι υδρατμοί του σπιτιού. Για να γίνει πιο κατανοητό το φαινόμενο θα δώσουμε ένα παράδειγμα: όταν βγάζουμε ένα παγωμένο μπουκάλι από το ψυγείο σχηματίζονται δροσοσταλίδες πάνω του. Αυτές οι στάλες δεν προέρχονται από μπουκάλι αλλά από τους υδρατμούς που βρίσκονται μέσα στο σπίτι και όταν ψύχονται πάνω στο παγωμένο μπουκάλι, τότε συμπυκνώνονται σε στάλες.
Στο συγκεκριμένο δάπεδο του 1ου ορόφου η πυλωτή είχε θερμομονωθεί αλ-
λά όχι και τα δοκάρια της. Η θερμογέφυρα που αυτά προκαλούν εμφανίζεται
στη γωνία του τοίχου με τη μορφή συμπυκνωμάτων και μυκήτων. Το ίδιο
μπορεί να συμβεί και από θερμογέφυρα που μπορεί να προκαλέσει ένα μπα-
λκόνι ή βεράντα. 

Πολύ συχνά οι στάλες αυτές είναι τόσο πολλές που σχεδόν δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι αυτή είναι η αιτία του φαινομένου. Αλλά όσο μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας έχουμε στο εσωτερικό του σπιτιού σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία και όσο πιο μεγάλη είναι η σχετική υγρασία μέσα στο χώρο, τόσο πιο έντονο γίνεται και το φαινόμενο. Και επειδή όταν βρέχει, αυξάνει η σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα, και άρα μέσα στο σπίτι, αυξάνει και η ένταση του φαινομένου.

Αν μάλιστα μαζί με τα συμπυκνώματα-«ίδρωμα» δούμε και μύκητες στην περιοχή, τότε το πρόβλημα είναι σίγουρα πλέον θερμομόνωσης.
Λύση: η θερμομόνωση (εσωτερική ή εξωτερική) της επιφάνειας που εμφανίζεται το πρόβλημα. Παράδειγμα: η θερμομόνωση της οροφής της πυλωτής με θερμομονωτικά υλικά. Αυτό σημαίνει και θερμομόνωση των δοκαριών και των υποστυλωμάτων της από ένα ύψος και πάνω.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)