ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ Ή ΛΙΜΝΟΥΛΕΣ ΣΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ Ή ΤΑΡΑΤΣΕΣ

15. Κίνδυνος υδρογέφυρας από ζαρντινιέρες ή λιμνούλες που έχουν χτιστεί επί της μόνωσης ή επί της ενιαίας πλάκας οροφής.
Οι ζαρντινιέρες ή οι λιμνούλες πρέπει να απομονώνονται από το υπόλοιπο δώμα ώστε να εξασφαλίζεται πως δε θα υπάρξει κάποια  υδρογέφυρα απ’ αυτές. Η απομόνωση επιτυγχάνεται με τη χρήση στεγανωτικών υλικών που αντέχουν σε θετικές αλλά και αρνητικές πιέσεις νερού (πχ τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα), τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται και από τις δύο όψεις (τόσο δηλαδή από την όψη της ζαρντινιέρας όσο και από την όψη του δώματος). Το ύψος της στεγανοποίησης  απαιτείται να υπερβαίνει το ύψος της τελικής στάθμης της μόνωσης του δώματος. Η αναγκαία προεργασία που απαιτεί η χρήση αυτών των υλικών και εδώ πρέπει να ακολουθείται πιστά. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί η διαμερισματοποίηση και συνεπώς μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως πιθανή εμφάνιση υγρασιών στην οροφή των από κάτω διαμερισμάτων, προέρχεται είτε από τη ζαρντινιέρα είτε από το υπόλοιπο δώμα.
Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και σε περίπτωση που θέλουμε να απομονώσουμε ιδιόκτητο από κοινόχρηστο δώμα. Στεγανοποιούμε τη βάση του διαχωριστικού τοίχου ή στηθαίου σύμφωνα με τα παραπάνω.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά τις ζαρντινιέρες μικρών διαστάσεων, είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να φυτεύουμε δέντρα μέσα σε αυτές, καθώς η διόγκωση, λόγω ανάπτυξης, των ριζών και του κορμού τους, μπορούν να διαρρήξουν τα τοιχώματά της.
2) Τα φυτά που πρόκειται να φυτευτούν δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε επιθετικότητα ριζικού συστήματος, τις αντοχές του στεγανωτικού υλικού. Για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων προτείνουμε πάντα τον έλεγχο με βάση τα όρια του παρασκευαστή του μονωτικού υλικού.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ελέγξτε πριν από την έναρξη νέας υγρομόνωσης ή θερμομόνωσης του δώματος ή και μετατροπής του ακόμη σε φυτεμένο δώμα, που και πως εκτονώνουν τα ύδατα αποστράγγισης, οι ζαρντινιέρες ή και οι λιμνούλες επί του δώματος, (αν υπάρχουν τέτοιες).
Αν η ροή τους είναι ελεύθερη προς το δάπεδο του δώματος, τότε το ύψος εκτόνωσής τους παίζει σημαντικό ρόλο καθώς υπάρχει κίνδυνος τόσο για υδρογέφυρα, όσο και για εγκλωβισμό των υδάτων και αποκλεισμό τους στο να εκτονώνονται.
Γενικά η ελεύθερη απορροή προκαλεί λέρωμα του δαπέδου του από άλατα ή χώμα. Τελικά μετά τη μελέτη αυτή, ίσως τα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκαλούνται, να μας οδηγήσουν στο να επιλέξουμε την ανακατασκευή της μόνωσης της ζαρντινιέρας ή της λιμνούλας.
Αν οι ζαρντινιέρες ή οι λιμνούλες ήδη υφίστανται και δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τα παραπάνω, τότε η πρότασή μας είναι η υιοθέτηση πολλαπλών στεγανωτικών στρώσεων με επαλειφόμενα κατ’ αρχήν υλικά και μεμβράνες ως δεύτερη στρώση ή οπλισμένα επαλειφόμενα ελαστικά υλικά. Απαραίτητες προϋποθέσεις: τόσο τα επαλειφόμενα όσο και οι μεμβράνες, να είναι ανθεκτικά στις ρίζες των φυτών (σε περίπτωση ζαρντινιέρας) αλλά και ανθεκτικά σε μόνιμη καταπόνηση από νερό.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)