ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ: ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Η υδρογέφυρα, όταν διαπερνούν τη μόνωση μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους:
i) Είτε από τη μονωτική κάλυψη του αεραγωγού.
ii) Είτε από τις αρθρώσεις των στοιχείων του αεραγωγού.
Ο αεραγωγός που κατεβαίνει  και εισχωρεί στο σαφ πιο πάνω
έχει καταστραφεί το θερμομονωτικό του περικάλυμα και μέσα
από τη μόνωσή του εισωρούν νερά στους από κάτω χώρους.


i) Αν η στεγανωτική στρώση έχει επικολληθεί επί της μονωτικής κάλυψης του αεραγωγού είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πως, αν είναι τραυματισμένη ή μη στεγανή η μονωτική επένδυση, το νερό της βροχής θα παρακάμψει την υγρομονωτική στρώση του δώματος. Αυτό θα συμβεί κυρίως με διαδρομή των ομβρίων ανάμεσα στο φύλλο επικάλυψης της μονωτικής επένδυσης του αεραγωγού και τον αεραγωγό καθαυτό. Μικρότερες ποσότητες όμως θα εισχωρήσουν (μέσα από τις αρθρώσεις των στοιχείων του) και στον αεραγωγό δημιουργώντας πάλι υδρογέφυρα.
Η ορθή εφαρμογή κατά την κατασκευή επιβάλει η υγρομόνωση του δώματος να επικολλάται στο σώμα του αεραγωγού και η μονωτική επένδυση του αεραγωγού να ακολουθεί. Το δε σημείο εισόδου του αεραγωγού στη μόνωση του δώματος θα πρέπει να είναι επαρκώς στεγασμένο.
Γενικά πρέπει να αποφεύγεται μία τέτοια επιλογή. Είναι προτιμότερο οι αεραγωγοί να περνούν πάνω από τα στηθαία και να κατεβαίνουν προς τα κτίρια (πάντα υπό στέγαση) ή από στεγασμένους φωταγωγούς.
Ειδικότερα για τα στηθαία επειδή η δυνατότητα στεγανοποίησης του κενού μεταξύ των αεραγωγών και ο αποκλεισμός υδρογέφυρας προς το στηθαίο (και από 

Σωλήνα που παρακάμπτει με ορθό τρόπο τη
μόνωση και εισέρχεται στους κάτωθεν χώρους
μέσα από στεγασμένοφωταγωγό

εκεί προς τη μόνωση του δώματος) είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συστήνουμε (κατά την κατασκευή) την αποφυγή μιας τέτοιας επιλογής.

 Επισκευαστική λύση στην περίπτωση που η μόνωση του δώματος έχει διατρηθεί είναι:
     1)  Η στεγανοποίηση της μονωτικής επένδυσης του αεραγωγού .     
     2)    Η επικόλληση της στεγανωτικής μεμβράνης του δώματος επί του κυρίου σώματος του αεραγωγού αφού αφαιρεθεί στο σημείο αυτό η μονωτική του επένδυση, για να επανατοποθετηθεί αμέσως μετά την υγρομονωτική επισκευή, αν η στεγανωτική μεμβράνη του δώματος δεν είχε επικολληθεί στο κυρίως σώμα του αεραγωγού αλλά πάνω στην επικάλυψη της μονωτικής του επένδυσης.

Επιπροσθέτως προτείνουμε τη στέγαση του αεραγωγού, δίνοντας όμως ιδιαίτερη προσοχή στη στεγανοποίηση των βάσεων ενός τέτοιου στεγάστρου, για την αποφυγή υδρογεφυρών ακριβώς από αυτές.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)