ΜΟΝΩΣΕΙΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟ ΔΟΜΕΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΤΟΥΒΛΑ

 Ρωγμές στο επίχρισμα που δημιουργήθηκαν επειδή οι τοίχοι χτίσθηκαν με ελαφρότουβλα.
Το ελαφρότουβλο είναι τούβλο από διογκωμένο τσιμεντοκονίαμα με τη βοήθεια αερακτικών χημικών ουσιών, οι οποίες του προσδίδουν την κυψελωτή δομή (τύπου Alphablock ή YTONG). Ο εγκλωβισμός ακίνητου αέρα στη μάζα του το καθιστά θερμομονωτικό.
Εκτός όμως από θερμομονωτικό το καθιστά και πιο ελαστικό από ένα συμβατικό τούβλο (οπτής γης).
Λόγω της ελαστικότητάς του αυτής και των έντονων συστολών και διαστολών που παρουσιάζει απαιτεί οπλισμένο ελαστικό ρητινούχο ειδικό επίχρισμα και όχι το συμβατικό επίχρισμα του ασβεστοτσιμεντοκονιάματος.
Σε περίπτωση που τοποθετηθεί το συμβατικό επίχρισμα, αυτό ρηγματώνεται και προκαλεί υγρασίες και υδρογέφυρες στη μόνωση.
Η λύση για επισκευή του προβλήματος βρίσκεται είτε στην εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, είτε ως δευτερεύουσα αλλά όχι συνιστώμενη επιλογή στην εφαρμογή του ελαστικού κονιάματος της εξωτερικής θερμομόνωσης για τη γεφύρωση των ρωγμών.
Το κονίαμα πρέπει να οπλισθεί σε κάθε περίπτωση με υαλόπλεγμα καρέ 4x4mm ανθεκτικό σε αλκαλικότητα.
Κατασκευαστικά πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ελαφρότουβλων για την απόληξη του κλιμακοστασίου στο δώμα αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε για επίχρισμα συμβατικό σοβά.
Διαφορετικά θα πρέπει να τοποθετείται ειδικό κονίαμα των ίδιων των εταιρειών κατασκευής των ελαφρότουβλων ή ελαστικό επίχρισμα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Σε κάθε περίπτωση η χρήση τους για την κατασκευή στηθαίων αλλά ακόμη περισσότερο για την κατασκευή ζαρντινιερών επάνω σε δώμα καλό είναι να αποφεύγεται επίσης. Θεωρείστε δεδομένο ότι στα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστούν έντονες ρηγματώσεις.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)