ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΓΚΑΡΑΖ Ή ΔΩΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κήπος εντατικής φύτευσης πάνω από υπόγειο γκαράζ

 Κακή αντίληψη της έννοιας της οικονομίας: Αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των στεγανωτικών στρώσεων, της ποιότητας των υλικών, ακόμη και τη μη τοποθέτηση στρώσεων κλίσεων ή και αποστράγγισης, στρώσεων προστασίας, χρήση ανειδίκευτου προσωπικού ή αμφιβόλου αξιοπιστίας, με ελλείψεις σε τεχνογνωσία.
Αυτό που μοιάζει αρχικά ως οικονομική επιλογή τις περισσότερες φορές οδηγεί σε μελλοντικά προβλήματα και επιδιορθώσεις, κόστους τέτοιου που υπερβαίνει μια ορθή, στη φάση της κατασκευής εφαρμογή και επιλογή υλικών.

Κήπος εντατικής φύτευσης πάνω
από υπόγειο πάρκινγκ

    Τούτο δε σημαίνει ότι επιλέγουμε την πιο ακριβή λύση που μας προτείνεται  (η επιλογή πάντα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομοτεχνικά κριτήρια). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιλαμβάνει ό,τι θεωρείται απολύτως αναγκαίο για μια μόνιμη ή δυνατόν, τεχνική λύση δεδομένου ότι δεν μπορούμε έναν κήπο, με φυτά ή ακόμη και δέντρα, να τον καθαιρούμε κάθε τόσο για να τον ξαναστεγανοποιήσουμε. Το κόστος και η όχληση μίας και μόνο επαναστεγανοποίησης θα είναι τέτοια, που υπερβαίνουν κατά πολύ οποιαδήποτε υπερβολή στην αρχική μόνωση.

    Γι’ αυτό και η καλύτερη μέθοδος είναι η επιλογή συστημάτων εταιρειών κατασκευής στεγανωτικών υλικών και μάλιστα από πιστοποιημένα συνεργεία εφαρμογής.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)