ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

Τα προβλήματα υγρασιών από λιθοδομές είναι πολύ συχνά και ομοιάζουν με αυτά των διακοσμητικών τούβλων που όμως θα εξετάσουμε σε κάποιο μελλοντικό μας άρθρο. Οφείλονται σε επτά κυρίως λόγους:

1) Σε εισροή ομβρίων από τους αρμούς σύνδεσης των δομικών λίθων.

Η απόληξη της λιθομής δεν προστετεύεται από κάποια στέψη.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εισροή των ομβρίων από το
σημείο αυτό και την πρόκληση προβλημάτων πιο κάτω.
2) Σε εισροή ομβρίων από τους αρμούς διακοπής εργασιών (στην επαφή δηλαδή της λιθοδομής με κάποιο άλλο δομικό στοιχείο πχ ξύλο, σίδερο, αλουμίνιο, οπτοπλινθοδομή, πλαστικές σωλήνες κλπ).

3) Σε εισροή ομβρίων από ρωγμές καθίζησης της λιθοδομής (από τη συρρίκνωση λόγω αφυδάτωσης του συνδετικού κονιάματος ή ακόμη και από καθίζηση του υπεδάφους) που εμφανίζονται κυρίως ως διαγώνιες τεθλασμένες ρωγμές κοντά στις γωνίες – ακμές της λιθοδομής.

4) Σε ρωγμές στη μάζα των δομικών λίθων.

5) Σε ανερχόμενες υγρασίες από τη βάση των λιθοδομών.

6) Σε υγροποιήσεις υδρατμών από ελλιπή θερμομόνωση του εξωτερικού τοίχου.
7) Από τη στέψη της λιθοδομής

Επισκευή λιθοδομής: Διάνοιξη των αρμών, σφράγισή τους
με μη συρρικνούμενο ρητινοκονίαμα και αδιαβροχο-
ποίηση της λιθοδομής.
 Η επισκευή των προβλημάτων αυτών δεν είναι εύκολη καθώς συνήθως οι ιδιοκτήτες των κτηρίων επιθυμούν να μην υπάρξει διαφοροποίηση ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα, να διατηρηθεί δηλαδή η αρχική εικόνα της λιθοδομής. Άλλωστε σήμερα κάποιος επιλέγει τη λιθοδομή ακριβώς για λόγους βελτίωσης της αισθητικής του κτηρίου.

 Σε κάθε περίπτωση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτείται η ταξινόμηση με βάση την πιο πάνω κατηγοριοποίηση, των αιτίων της υγρασίας ή των υγρασιών. Αν η κατηγοριοποίηση γίνει σωστά, τότε απλοποιείται η επιλογή των τεχνικών εφαρμογών στεγανωτικών υλικών που θα επιλύσουν το πρόβλημα.

Πρόβλημα από την απόληξη της λιθο-
δομής η οποία είναι απροστάτευτη.
 Κατασκευαστικά η αποφυγή των προβλημάτων υγρασιών από ή σε λιθοδομές είναι ασφαλώς πολύ πιο εύκολη. Η σωστή μελέτη εφαρμογής και η επιλογή των κατάλληλων υλικών και μεθόδων δόμησης μπορεί να εξασφαλίσει ένα άρτιο, δίχως μελλοντικές δυσάρεστες εκπλήξεις, αποτέλεσμα.

Στο συγκεκριμένο κτήριο το νερό της
 βροχής εισχωρεί στα στηθαία, παρα-
κάμπτει τη στεγανωτική στρώση και
πλημμυρίζει τη μόνωση.
 Ένα πολύ απλό μέτρο είναι η στεγανοποίηση της εσωτερικής οπτοπλινθοδομής  και των στοιχείων σκυροδέματος με τα οποία εφάπτεται η εξωτερική διακοσμητική λιθοδομή. Για την επιλογή των στεγανωτικών υλικών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εφελκυστικές τάσεις της λιθοδομής. Προτείνουμε τη χρήση τσιμεντοειδούς βάσεως στεγανωτικών κονιαμάτων με ειδικές ενισχύσεις στα ευπαθή σημεία (πχ αρμούς διακοπής εργασιών, υπόστρωμα από θερμομονωτικά υλικά, σωλήνες, φωλεές σκυροδέματος κλπ).

 Ένας δεύτερος τρόπος είναι η λιθοδομή να διατηρεί απόσταση από την οπτοπλινθοδομή και τα στοιχεία από σκυρόδεμα του κτηρίου. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία κλίσεων στη βάση του κτηρίου ανάμεσα στις δύο δομές και ασφαλώς με τη δυνατότητα εκτόνωσης των υδάτων προς τα έξω. Η στεγανοποίηση σε αυτό το σημείο κρίνεται απολύτως αναγκαία. Αυτή η τεχνική εφαρμογή δε σημαίνει ότι δεν έχει άλλα ευπαθή σημεία εκτός από τη βάση της. Από τα τζινέτια στήριξης της λιθοδομής πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος να εισχωρήσει νερό προς το εσωτερικό του κελύφους.

Υγρασίες στο εσωτερικό στου κτηρίου που προέρχονται από
πλημμελή κατασκευή λιθοδομής
Αν και δεν μπορεί να εξαντληθεί το θέμα της στεγανοποίησης των λιθοδομών σε ένα μόνο κεφάλαιο, είναι αναγκαίο να τονισθεί εδώ πως σε περίπτωση που επενδύσουμε τοίχο όπου έχει γίνει εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης με πέτρα, πρέπει να μελετήσουμε εξονυχιστικά την ασφαλή και ανεξάρτητη στήριξη της λιθοδομής. Σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης το μέγιστο σημείο αντοχής της είναι το σημείο θραύσης του θερμομονωτικού υλικού από δυνάμεις εφέλκυσης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλό.

Από τη συγκεκριμένη λιθοδομή τα όμβρια παρακάμπτουν
τη στεγανωτική μεμβράνη της κεραμοσκεπής και προκαλούν
εκτεταμένα προβλήματα υγρασίας στην από κάτω οροφή.
ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αποφύγετε την κατασκευή λιθοδομών ή επένδυση στοιχείων (ζαρντινιέρες, καμινάδες, BBQ, στηθαία, μικρές λιμνούλες, τοίχοι κλπ) με πέτρα ή διακοσμητικά τούβλα, σε δώματα ή βεράντες ή σε ακάλυπτους χώρους που από κάτω υπάρχει υπόγειο ή άλλος κτηριακός χώρος του οποίου γίνεται χρήση. Οποτεδήποτε χρειαστεί να επαναστεγανοποιήσετε το δώμα ή τη βεράντα, αυτό θα είναι αδύνατο χωρίς την καθαίρεση της λιθοδομής ή στην καλύτερη περίπτωση τη στεγανοποίηση και της ίδιας. Όμως το τελευταίο κάποιες φορές είναι ακατόρθωτο. Αν αρχιτεκτονικά επιβάλλεται η κατασκευή λιθοδομών στο δώμα ή τις βεράντες, τότε αυτές πρέπει  να ξεκινούν από ψηλότερο σημείο από αυτό του τελικού δαπέδου, πάνω σε κάποια βάση από σκυρόδεμα. Σε κάθε περίπτωση μια ενδελεχής μελέτη θα προφυλάξει από δυσάρεστες μελλοντικές εκπλήξεις.

Γιώργος Μαυρουλέας
Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος της MONOTECH
Τηλ. Επικοινωνίας: 80 111 111 77,  210 88 41 578 http://www.monotech.gr

(Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)