ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ: ΕΥΠΑΘΗ ΣΗΜΕΙΑ

Τα όμβρια εισέρχονται από τον αρμό ανάμεσα στο επί-
σμα και το σωλήνα που εφάπτεται του τοίχου της απόλη-
ξης του κλιμακοστασίου, κατακρημνίζονται προς τα κάτω
με αποτέλεσμα την αποσάθρωση των επιχρισμάτων και
πιθανή υδρογέφυρα στη μόνωση της ταράτσας.
Υδρογέφυρα από υδρορροές ή σωλήνες εξαερισμών που εφάπτονται των τοίχων της απόληξης του κλιμακοστασίου:
Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι υδρορροές ή σωλήνες εξαερισμών να τοποθετούνται σε επαφή με την οπτοπλινθοδομή και στη συνέχεια το επίχρισμα να σταματάει στις πλαϊνές τους πλευρές.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρμού διακοπής εργασιών μέσα από το οποίο εισέρχονται όμβρια και κατακρημνίζονται μέσα από την οπτοπλινθοδομή παρακάμπτοντας τη στεγανωτική στρώση (υδρογέφυρα).
Ειδικά όταν και αν, οι σωλήνες των υδρορροών αλλά και οι σωλήνες εξαερισμών των WC, διατρυπούν την πλάκα οροφής, τότε μπορούν να εμφανισθούν ακόμη και νερά να ρέουν στα αποκάτω διαμερίσματα και έξω από τη σωλήνα (να την «γλείφουν» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουμε).
Η λύση εδώ είναι η διεύρυνση του αρμού διακοπής εργασιών, ανάμεσα στο επίχρισμα και το σωλήνα στο μισό έως ένα εκατοστό, ο καθαρισμός του αρμού, η επάλειψη των χειλέων με ειδικό Primer και η σφράγισή του με αρμοσφραγιστικό ελαστικό υλικό.
Συστήνουμε πολυουρεθανικής βάσης ελαστική αρμοσφραγιστική μαστίχη.   
Κατασκευαστικά οι υδρορροές ή οι σωλήνες εξαερισμών των WC δεν πρέπει ποτέ να εφάπτονται στην οπτοπλινθοδομή ή το επίχρισμα αλλά να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 5cm από το τελικό επίχρισμα, με τη χρήση κρίκων στερέωσης.
Επίσης όλα τα στοιχεία εκείνα που διατρυπούν την πλάκα οροφής (καμινάδες, υδρορροές, σωλήνες εξαερισμών, σωλήνες ύδρευσης ή ακόμη και ηλεκτρολογικοί, σωλήνες ηλιακών) θα πρέπει επιμελώς να στεγανοποιούνται ή να διαμερισματοποιούνται, πριν την έναρξη εργασιών της κυρίως μόνωσης.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)