ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΛΦΑΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

 Από πού παίρνουμε αλφαδιά.
 Στα δάπεδα την αλφαδιά μας συνήθως την ορίζει το κάτω μέρος της πόρτας του ανελκυστήρα, το ύψος της οποίας στη συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών ορίζεται με βάση της ανάγκες γεμίσματος του εσωτερικού δαπέδου. Όμως αυτός ο τρόπος δεν είναι ο ορθός καθώς πρέπει να ορίζεται από το τελικό ύψος της μόνωσης των βεραντών ή των μαρκιζών, στο πιο απομακρυσμένο σημείο της πιο μακρινής μαρμαροποδιάς (οδηγού) μπαλκονόπορτας (έστω σημείο Β)   από την κοντινότερη προς τη πόρτα ή τις πόρτες υδρορροή (έστω σημείο Α).
 Παραδείγματα:
 1ο Παράδειγμα: Έχουμε μία βεράντα που πρέπει να θερμομονωθεί, με μία υδρορροή  και δύο πόρτες. Η υδρορροή απέχει 2 μέτρα από το πιο απομακρυσμένο σημείο της μαρμαροποδιάς της πρώτης πόρτας  και 6 μέτρα από το πιο απομακρυσμένο σημείο της μαρμαροποδιάς της δεύτερης πόρτας.
 Οι σημαντικοί παράμετροι για το τελικό ύψος της αλφαδιάς μας είναι: η ανάγκη θερμομόνωσης και τα 6 μέτρα του πιο απομακρυσμένου σημείου της μαρμαροποδιάς της δεύτερης πόρτας.
 Κατά συνέπεια στο συγκεκριμένο παράδειγμα υπολογίζουμε ότι λόγω θερμομόνωσης στο σημείο της υδρορροής (σημείο Β), το τελικό ύψος του εξωτερικού δαπέδου θα είναι 13 εκατοστά αν τοποθετηθεί 5 εκατ. πάχους θερμομονωτικό φύλλο. Αυτό αναλύεται ως εξής: 5 εκατοστά το πάχος  του θερμομονωτικού φύλλου, συν 4 εκατοστά το πάχος του υλικού των κλίσεων, συν 4 εκατοστά το ελάχιστο πάχος του στεγανωτικού φύλλου μαζί με την τσιμεντοκονία και τα πλακίδια. Σ’ αυτά λοιπόν τα 13 εκ. που έχει η μόνωση στο σημείο Α, με πάχος θερμομονωτικού υλικού 5 εκατοστών, θα πρέπει να προσθέσουμε 6 εκατοστά που προκύπτουν από την κλίση 1%, προκειμένου να οδηγούνται τα όμβρια προς την υδρορροή, καθώς όπως ήδη αναφέραμε το πλέον απομακρυσμένο σημείο μαρμαροποδιάς από την υδρορροή μας  είναι αυτό της δεύτερης  πόρτας προς τη βεράντα, το οποίο απέχει 6 μέτρα από την υδρορροή (σημείο Β). [Το 1% στα 6 μέτρα είναι 6 εκατοστά]. Κατά συνέπεια στο υψηλότερο σημείο (σημείο Β) που επηρεάζει τις εσωτερικές αλφαδιές έχουμε 19 εκατοστά ύψος.
 Αν θεωρήσουμε ότι τελικά θα χρησιμοποιήσουμε 3 εκατ. πάχους θερμομονωτικό φύλλο, επειδή όλες οι υπόλοιπες στρώσεις παραμένουν ίδιες, θα πρέπει να αφαιρέσουμε 2 εκατοστά από τα ύψη του προηγουμένου παραδείγματος, προκειμένου να εντοπίσουμε το τελικό ύψος σ’ αυτή την περίπτωση. Επομένως στο σημείο Α ξεκινάμε με 11 εκατ. ύψος και στο σημείο Β καταλήγουμε στα 17 εκατοστά.
 Αυτό είναι το πιο ψηλό σημείο της τελικής επιφάνειας των εξωτερικών πλακιδίων, στο  σύνολο των σημείων που επηρεάζουν την στάθμη των εσωτερικών μας δαπέδων. Επομένως οι μαρμαροποδιές από τις μπαλκονόπορτες ξεκινούν από τα 17 εκατοστά σ’ αυτή την περίπτωση.
 Αν στο ύψος που έχουμε στο σημείο Β, προσθέσουμε το πάχος της μαρμαροποδιάς και του κάτω κουφώματος της μπαλκονόπορτας, προσδιορίζουμε την τελική στάθμη του εσωτερικού μας δαπέδου, άρα και της πόρτας του ανελκυστήρα. 
 Στην περίπτωση που η πλάκα σκυροδέματος της βεράντας είναι υποβαθμισμένη σε σχέση με την πλάκα του εσωτερικού χώρου, αφαιρούμε το βάθος της υποβάθμισης από το νούμερο του ύψους στο σημείο Β και υπολογίζουμε κανονικά τη στάθμη του εσωτερικού δαπέδου προσθέτοντας το πάχος της μαρμαροποδιάς και του κάτω κουφώματος.
 2ο παράδειγμα: έχουμε ένα μπαλκόνι που δεν χρειάζεται θερμομόνωση, με δύο υδρορροές και δύο πόρτες. Διαπιστώνουμε ότι το πιο απομακρυσμένο σημείο από υδρορροή στη βάση πόρτας (σημείο Β) βρίσκεται στα 4 μέτρα. Προσδιορίζουμε αρχικά το ύψος της τελικής στάθμης του εξωτερικού δαπέδου στο σημείο της πιο κοντινής υδρορροής (σημείο Α). Αυτό είναι είτε 4 εκατοστά είτε 8 εκατοστά (ανάλογα με το αν θέλουμε η υγρομόνωσή μας να βρίσκεται πάνω ή όχι -για λόγους οικονομίας ύψους- από το υλικό των κλίσεων). Τα παραπάνω ύψη αναλύονται ως εξής:
 Έχουμε 4 εκατοστά προβλεπόμενο ύψος στο σημείο Α, στην περίπτωση που η στεγανωτική στρώση τοποθετηθεί κάτω από τις κλίσεις (που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δοθούν με την τσιμεντοκονία των πλακιδίων) στο οποίο περιλαμβάνονται: στεγανωτικό φύλλο, εξομαλυντική τσιμεντοκονία και πλακίδια με την κόλλα τους.
 Έχουμε 8 εκατοστά προβλεπόμενο ύψος στο σημείο Α, στην περίπτωση που δοθούν κλίσεις πριν από την υγρομονωτική στρώση στο οποίο περιλαμβάνονται: το υλικό των κλίσεων, το στεγανωτικό φύλλο, η εξομαλυντική τσιμεντοκονία και τα πλακίδια.
 Ας θεωρήσουμε ότι για λόγους οικονομίας ύψους επιλέξαμε να μην δώσουμε αρχικές κλίσεις  τότε ο προσδιορισμός της τελικής στάθμης του δαπέδου μας στο εσωτερικό γίνεται ως εξής: Αφού το σημείο Β βρίσκεται στα 4 μέτρα, με κλίση 1%, η διαφορά ύψους που θα έχουμε στο σημείο αυτό σε σχέση με την υδρορροή θα είναι 4 εκατοστά. Δηλαδή το πιο ψηλό σημείο της τελικής επιφάνειας των εξωτερικών πλακιδίων, στο  σύνολο των σημείων που επηρεάζουν την στάθμη των εσωτερικών μας δαπέδων θα βρίσκεται στα 8 εκατ.
 Αν στο ύψος που έχουμε στο σημείο Β, προσθέσουμε το πάχος της μαρμαροποδιάς και του κάτω κουφώματος της μπαλκονόπορτας, προσδιορίζουμε την τελική στάθμη του εσωτερικού μας δαπέδου, άρα και της πόρτας του ανελκυστήρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραπάνω ισχύουν για μια αλφαδιασμένη και επίπεδη επιφάνεια πλάκας. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την επιπεδότητα της πλάκας, τότε θα πρέπει από την αρχή να προσδιοριστεί με αλφαδιά το ύψος της υδρορροής στο πιο απομακρυσμένο σημείο στη βάση της πιο απομακρυσμένης από αυτήν μπαλκονόπορτας (μαρμαροποδιά).

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)