ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΛΦΑΔΙΕΣ

i. Με το αλφαδολάστιχο.
Η μέθοδος αυτή είναι η πιο συχνή. Γεμίζουμε με νερό ένα διαφανές λάστιχο που ονομάζεται αλφαδολάστιχο και μπορεί να το βρει κάποιος, σ’ όλα τα καταστήματα που πουλούν χρώματα και εργαλεία. Κατά το γέμισμα του νερού θέλει προσοχή να μην εγκλωβιστούν φυσαλίδες αέρα. Οι φυσαλίδες αέρα μπορούν να δώσουν πλασματική αλφαδιά λόγω της ελαστικότητάς τους.
Ένας τρόπος για την αποφυγή σχηματισμού φυσαλίδων αέρα είναι να αφήσουμε να τρέξει αρκετό νερό, παρασύροντάς τες στην ουσία και διώχνοντάς τες από το λάστιχο.
Ένας δεύτερος κίνδυνος που μπορεί να μας δώσει λάθος αλφαδιά είναι να έχει «γωνιάσει» κάπου το αλφαδολάστιχο. Γι’ αυτό χρειάζεται πάντα να ελέγχουμε αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
Η μέθοδος που συνήθως ακολουθείται είναι η ακόλουθη.
Παίρνουμε το μέτρο και σημαδεύουμε ένα μέτρο από το κάτω μέρος της πόρτας του ανελκυστήρα αφήνοντας περιθώριο 0,5cm για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή σημαδεύουμε στο 1 μέτρο και 5 χιλιοστά.
Κατόπιν με ένα συνεργάτη μας και αφού χύσουμε 60 περίπου cm νερού (δηλαδή 30cm από τη μία πλευρά του λάστιχου χωρίς νερό και 30cm από την άλλη) ο ένας στέκεται σταθερά στην αρχική αλφαδιά και ο δεύτερος μετακινείται στο χώρο παίρνοντας αλφαδιές σ’ όσα σημεία θεωρούνται αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του έργου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, επειδή ποσότητα από το νερό μπορεί να φύγει μέσα από το λάστιχο, δυσχεραίνοντας το έργο του αλφαδιάσματος, σφραγίζουμε και τις δύο άκρες τις με τον αντίχειρά μας πιέζοντάς τες σταθερά.
Τον αντίχειρά μας τον βγάζουμε, απελευθερώνοντας στην ουσία την κίνηση του νερού, μόνο όταν ο συνεργάτης μας έχει φτάσει στο σημείο που θέλει να καταγράψει μια αλφαδιά. Τότε είτε με το μέτρο του είτε με περίπου υπολογισμό (προτιμάται το μέτρο) σταθεροποιεί το λάστιχό του περίπου σ’ ένα ύψος 1,3 έως 1,5 από το δάπεδο και φωνάζει «δώσε».
Για να πάρουμε τη σταθερή αλφαδιά φωνάζουμε «δίνω» κι οι δύο τότε (και μόνο τότε) απελευθερώνουμε τους αντίχειρές μας.
Πριν πούμε «δίνω» έχουμε κι εμείς τοποθετήσει την άκρη του λάστιχου 30 περίπου εκατοστά πιο πάνω από το σημείο της αρχικής αλφαδιάς.
Με την απελευθέρωση η στάθμη του νερού μετακινείται (παλαντζάρει). Με κατάλληλες κινήσεις, μετακινώντας το αλφαδολάστιχο πάνω ή κάτω σταθεροποιούμε τη στάθμη στο σημείο του σημαδιού. Καθ’ όλη αυτή την διαδικασία ο συνεργάτης μας παραμένει σταθερός και δεν μετακινεί τη δική του άκρη από το λάστιχο.
Αφού βεβαιωθούμε πως η στάθμη του νερού σταθεροποιήθηκε στο σημείο που είχαμε σημαδέψει φωνάζουμε «εκεί».
Τότε ο συνεργάτης μας, έχοντας σκύψει στο ύψος της σταθεροποιημένης στάθμης με το μολύβι του και από αριστερά πάντα προς τα δεξιά, σημειώνει μια γραμμή στον τοίχο ακριβώς στο ύψος της στάθμης ξεκινώντας 1mm από το αλφαδολάστιχο.
Αν ο συνεργάτης μας είναι αριστερόχειρας ή από έλλειψη χώρου δεν μπορεί να τραβήξει τη γραμμή ξεκινώντας από το αλφαδολάστιχο και σημαδεύοντας μετακινώντας το μολύβι του προς τα δεξιά, τότε συστήνεται, για να μπορεί να αναγνωρίζεται με ακρίβεια το επίπεδο της στάθμης, από το σημείο της γραμμής που βρισκόταν πιο κοντά στο αλφαδολάστιχο (και άρα στην αλφαδιά μας) με το μολύβι να σχεδιάζουμε μια γραμμή προς τα κάτω και υπό γωνία (π.χ. 45­0)
Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι η αλφαδιά μας βρίσκεται στην ακμή της γωνίας.
Αφού λοιπόν γίνει η καταγραφή της νέας αλφαδιάς ο συνεργάτης μας κλείνει με τον αντίχειρά του την έξοδο της δικής του άκρης (προσεκτικά χωρίς να μετακινήσει το λάστιχό του) και φωνάζει «κλείσε».
Το ίδιο προσεκτικά σφραγίζουμε τη δική μας άκρη και φωνάζουμε «έκλεισα». Μόνο αν ο συνεργάτης μας ακούσει «έκλεισα» μπορεί να μετακινηθεί και  να πάει στο επόμενο σημείο για μια νέα αλφαδιά. Για τη νέα αλφαδιά ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα οι αλφαδιές παίρνονται από ένα σημείο. Εμείς συνεπώς μένουμε σταθεροί και δεν μετακινούμαστε από το σημείο του ανελκυστήρα. Αυτό σημαίνει ότι αν ο χώρος που θέλουμε να αλφαδιάσουμε είναι μεγάλος, έχουμε φροντίσει από πριν να αγοράσουμε επαρκώς μακρύ αλφαδολάστιχο.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν για κάποιο λόγο θέλουμε να διακόψουμε προσωρινά την εργασία μας, και για να μην επαναλαμβάνουμε την εργασία πλήρωσης του αλφαδολάστιχου με νερό, καρφώνουμε δύο σαρανταπεντάρες πρόκες κάθετα στον τοίχο σε απόσταση 10-30cm  τη μια από την άλλη και στο ίδιο περίπου ύψος αφήνοντας ένα μήκος πρόκας 6-7cm περίπου. Τότε με προσοχή τοποθετούμε ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας και τα δύο μας χέρια, τις άκρες του αλφαδολάστιχου έτσι ώστε κάθε πρόκα να εισχωρεί μέσα σε μία του άκρη. Αφού κάθε άκρη ακουμπήσει στον τοίχο αφήνουμε το αλφαδολάστιχο να κρεμαστεί μέχρι την επόμενη χρήση του.
Όταν ολοκληρώσουμε το έργο του αλφαδιάσματος του χώρου που μας ενδιαφέρει μπορούμε πλέον να προσδιορίσουμε τα ύψη που θέλουμε να έχουμε σε κάθε μας δάπεδο.
Συγκεκριμένα αν πρόκειται για γέμισμα του δαπέδου συνήθως υπολογίζουμε 4cm για την τσιμεντοκονία υποστρώματος των πλακιδίων μαζί με την κόλλα πλακιδίων και το πλακίδιό μας. Κατά συνέπεια το ύψος που θα κατέβουμε από τις αλφαδιές μας είναι 1μ + 4cm σύνολο 1,04μέτρα.
Με το συνεργάτη μας λοιπόν ξεκινάμε και τοποθετούμε τα σημάδια – ύψη του γεμίσματός μας.
Εμείς κρατάμε σταθερά το μέτρο στην ένδειξη 1,04 μέτρα και ο συνεργάτης μας ή σημειώνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έπραξε για τις αλφαδιές μας με το αλφαδολάστιχο ή καρφώνει πρόκες (συνήθως ατσαλόπροκες) στην άκρη του μέτρου ώστε να μπορούν να δεθούν τα ράμματα. Τα ράμματα με τη σειρά τους θα παίξουν το ρόλο του οδηγού για το ύψος και την επιπεδότητα του γεμίσματός μας.
ii. Με λέιζερ αλφαδιάσματος
Το λέιζερ περιορίζει σημαντικά το χρόνο που χάνουμε με το αλφαδολάστιχο στην καταγραφή ενός πλήθους αλφαδιών – σημαδιών στο χώρο.
Παράλληλα εξασφαλίζει ποιότητα και μη αστοχία στο αλφάδιασμα. Έχοντας τη δυνατότητα να αλφαδιάζεται (γυροσκοπικά) μόνο του, περιστρέφει με ταχύτητα στο χώρο μια δέσμη λέιζερ στο ύψος που του έχουμε προσδιορίσει. Ο άνθρωπος λόγω της ταχύτητας περιστροφής βλέπει μια κόκκινη γραμμή μέσα στο χώρο που είναι το ύψος του γεμίσματος που ζητάμε.
Η αρχική αλφαδιά χωρίς τη χρήση του αλφαδολάστιχου γίνεται με τη μεταφορά του λέιζερ από χώρο σε χώρο έχοντας σημειώσει, μέσα από τα ανοίγματα στις πόρτες, αλφαδιές με βάση τις οποίες μπορούμε να ισοσταθμίσουμε την 1η δέσμη λέιζερ στη νέα θέση της μετά τη μετακίνηση του μηχανήματος.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)