ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Ή ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ – ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ


Υγροποίηση – συμπυκνώματα πάνω σε μη θερμομονωμένο δοκάρι. Εδώ η υγρασία της ατμόσφαιρας του σπιτιού υγροποιείται πάνω στην παγωμένη επιφάνεια και τρέχει προς τα κάτω.

Όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος είναι χαμηλές σε εξωτερικές επιφάνειες ενός κτηρίου που δεν είναι επαρκώς ή καθόλου θερμομονωμένες, εμφανίζονται συνήθως σταγόνες που περιγράφονται από πολλούς ανθρώπους ως «ίδρωμα του τοίχου». Όταν το φαινόμενο εμφανίζεται στην οροφή, οι σταγόνες κάποιες φορές είναι χοντρές και δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει διαρροή στην υγρομόνωση της οροφής (αν υφίσταται τέτοια). Μάλιστα τα σημεία αυτά βρίσκονται συνήθως γύρω από δίεδρες ή και τρίεδρες γωνίες της οροφής  με τους εξωτερικούς τοίχους ή ακόμη και σε δίεδρες ή τρίεδρες γωνίες που σχηματίζονται από την οροφή και εσωτερικές δοκούς αλλά και τις αντίστοιχες μεταξύ εξωτερικών τοίχων μεταξύ τους ή και με το πάτωμα.


Συμπυκνώματα και μύκητες δεν εμφανίζονται μόνο στις ορο-
φές αλλά και στους τοίχους ή και τα πατώματα. Εδώ η κο-
λώνα δεν είναι θερμομονωμένη και εμφανίστηκαν μύκητες.

Για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε ξαναγράψει σε προηγούμενη ανάρτηση. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται σε υγροποιήσεις υδρατμών (συμπυκνώματα) του εσωτερικού σπιτιού πάνω σε μη θερμομονωμένες επιφάνειες. Δεν αποτελούν συνεπώς διαρροές της υγρομονωτικής στρώσης.  Πάνω σ’ αυτές τις επιφάνειες αργά ή γρήγορα μάλιστα θα εμφανισθούν και μύκητες. Οφείλονται συνεπώς σε διαφορά θερμοκρασίας (το εσωτερικό της οικίας είναι θερμό και η εξωτερική ατμόσφαιρα είναι κρύα).


Σε επιφάνειες που ο αερισμός είναι πιο δύσκολος τα συμπτώματα επιδεινώνονται (πχ ντουλάπες ή πίσω από έπιπλα ή πίνακες ή καθρέπτες κλπ). Από την άλλη οι δίεδρες και ακόμη περισσότερο ή τρίεδρες γωνίες είναι πάντα πιο κρύες από τις γειτονικές τους επιφάνειες των τοίχων ή των οροφών. Κατά συνέπεια ενισχύεται στα σημεία αυτά το φαινόμενο της συμπύκνωσης των υδρατμών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: η παραγωγή υδρατμών σε ένα διαμέρισμα που κατοικείται από πέντε άτομα είναι περίπου 80 λίτρα νερού την εβδομάδα. Όσο δηλαδή μία γεμάτη μπανιέρα νερού. Αν υπολογίσουμε ότι το ένα κυβικό εκατοστό νερού όταν εξατμισθεί μας δίνει περίπου 10 λίτρα υδρατμών, μπορούμε να καταλάβουμε πόση ποσότητα και πυκνότητα από αυτούς διαχέεται στην εσωτερική ατμόσφαιρα του κτηρίου.

Εδώ στην τρίεδρη γωνία του μπάνιου εμφανίσθηκαν μύκητες αν και η οροφή
 οι τοίχοι τα δοκάρια και οι κολώνες είναι θερμομονωμένα. Η μικρή όμως
θερμογέφυρα που προκαλείται από το στηθαίο που δεν έχει θερμομονωθεί
είναι υπεύθυνη για το σύμπτωμα. Στο μπάνιο παράγεται μεγάλη ποσότητα
υδρατμών και μάλιστα σε υψηλή θερμοκρασία και οι υγροποιήσεις είναι
χεδόν αναπόφευκτες.

Η παραγωγή των υδρατμώνγίνεται ποικιλοτρόπως. Από τις ανάσες των ανθρώπων ή και ενδεχομένως των φυτών και των κατοικιδίων, από το μαγείρεμα, από το μπάνιο, από την χρήση θερμάστρας πετρελαίου (τύπου Κεροζάν) ή υγραερίου (χωρίς μπουριά εκτόνωσης των υδρατμών) κλπ.

Η τοπικότητα του φαινομένου αρκετές φορές προβληματίζει τους ενοίκους που μερικές φορές αδυνατούν να συλλάβουν το μηχανισμό συμπύκνωσης των υδρατμών. Το σύνηθες ερώτημα είναι γιατί σ’ αυτό το σημείο και όχι στα άλλα σημεία της οικίας. Αν όμως κάποιος παρατηρήσει προσεχτικά ή χρησιμοποιήσει θερμοκάμερα θα διαπιστώσει ότι τα σημεία που εμφανίζονται οι υγροποιήσεις είτε είναι πιο παγωμένα από τις υπόλοιπες εξωτερικές επιφάνειες (άρα εμφανίζουν μικρότερη θερμική αντίσταση) είτε δεν αερίζονται επαρκώς, είτε βρίσκονται πιο κοντά σε σημεία παραγωγής υψηλής ποσότητας υδρατμών, είτε τέλος γιατί βρίσκονται προς τη βόρεια ή δυτική όψη του κτηρίου, από όπου και φυσούν συνήθως οι παγωμένοι άνεμοι το χειμώνα. Ενίοτε οφείλεται και στο κατά πώς κινείται ο παγωμένος άνεμος και πια σημεία του κτηρίου καταπονούνται περισσότερο από την περιδίνηση του ανέμου που προκαλείται από εμπόδια (γειτονικά υψηλότερα κτήρια, στοιχεία του κτηρίου κλπ).
Δείτε το σχηματισμό από σταγόνες και πως αυτές τρέχουν πάνω στην επιφάνεια του εξωτερικού παγωμένου τοίχου. Μοιάζουν με υγρό τύπου κόλα, αν και κάποιες φορές σε σπίτια (μη καπνιστών κυρίως) οι σταγόνες είναι πολύ καθαρές. Δεν είναι όμως υγρασία που έρχεται από έξω αλλά το συμπύκνωμα των υδρατμών του εσωτερικού του σπιτιού πάνω στις παγωμένες (γιατί δεν έχουν θερμομονωθεί) επιφάνειες. Η ποσότητα των συμπυκνωμάτων κάποιες φορές μπορεί να είναι πολύ μεγάλη και να κάνει τον άπειρο σε τεχνικά ζητήματα ιδιοκτήτη να τρομάζει και να θεωρεί ότι το νερό προέρχεται από έξω. Η ένταση των συμπυκνώσεων κατά τη διάρκεια βροχής (πάντα όμως σε συνδυασμό με κρύο) είναι λογικό επόμενο της αύξησης της σχετικής υγρασίας στην ατμόσφαιρα και άρα στο εσωτερικό της οικίας που εκ των πραγμάτων εντείνει το φαινόμενο. Αργά ή γρήγορα στα σημεία αυτά θα εμφανισθούν και μύκητες.

Άλλη συνηθισμένη απορία των ενοίκων είναι γιατί δεν εμφανιζόταν στο παρελθόν και εμφανίσθηκε μόλις πρόσφατα το φαινόμενο.

Και σ’ αυτό μπορούμε να δώσουμε απάντηση οι οποία συνδέεται με πολλές παραμέτρους για τις οποίες ήδη έχουμε γράψει σε προηγούμενη ανάρτηση. Πάντως οι παράμετροι αυτοί έχουν να κάνουν με τρεις κυρίως κατηγορίες:

α) με τον καιρό (πχ πρωτοφανής διάρκεια κρύου σε συνδυασμό με υψηλή σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας)

β) με αλλαγή συνηθειών στη χρήση του κτηρίου(πχ αλλαγή του ενοίκου, μείωση του εξαερισμού των χώρων, γέννηση παιδιού, ασθένεια κλπ) και

Οι σταγόνες του νερού και τα τρεξίματα τρομάζουν τους ενοί-
ους που θεωρούν ότι το νερό προέρχεται από έξω. Από έλλει-
ψη εμπειρίας και τεχνικής κατάρτισης, αδυνατούν να πιστέ-
ψουν πως είναι δυνατόν “όλο αυτό το νερό να προέρχεται α-
πό υγροποιήσεις”. Η αλήθεια είναι ότι η ποσότητα του νερού
που συμπυκνώνεται μπορεί να είναι πολύ μεγάλη σε κάποιες
περιπτώσεις.

γ) σε αλλαγές μέσα ή έξω από το κτήριο (πχ αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με άλλα που δεν αναπνέουν το ίδιο, αγορά θερμάστρας κλπ).


ΠΡΟΣΟΧΗ: τα συμπτώματα κάποιες φορές μπορεί να ξεγελούν και να προσομοιάζουν με συμπτώματα και υγρασίας από έξω προς τα μέσα. Αν και σπάνια αυτό συμβαίνει και πρέπει ο έμπειρος τεχνικός να μπορεί να το εντοπίσει προκειμένου να δώσει τη σωστή λύση. Με το φαινόμενο αυτό, πως διακρίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις αν είναι εξωτερικής προέλευσης υγρασία ή συμπυκνώματα υδρατμών και με άλλα σχετικά με το θέμα, θα ασχοληθούμε πιο λεπτομερώς σε επόμενη ανάρτηση.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)