ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης είναι αδύνατη ή τουλάχιστον τόσο δαπανηρή που καθίσταται ασύμφορη. Για παράδειγμα: πολύ στενά μπαλκόνια που με την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης  περιορίζονται ακόμη περισσότερο, ή πολλά στοιχεία που χρειάζονται να μεταφερθούν λίγο πιο έξω ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί η εξωτερική θερμομόνωση, όπως τέντες, Air Condition, κλπ. Επίσης όταν υφίσταται κάποια βεράντα ως δώμα ενός διαμερίσματος όπου η θερμομόνωσή της σχεδόν καθίσταται αδύνατη, καθώς τα ύψη που απαιτούνται για τη θερμομόνωσή της είναι τέτοια ώστε το δάπεδο της βεράντας να βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος από το εσωτερικό δάπεδο του άνωθεν διαμερίσματος. Αυτό θα εγκυμονούσε κινδύνους για πλημμύρισμα του εν λόγω διαμερίσματος, προκαλώντας ενδεχομένως και υγρασίες στην οροφή του διαμερίσματος που θέλουμε να θερμομονώσουμε.
Η εσωτερική θερμομόνωση τότε αποτελεί ίσως τη μόνη δυνατότητα θερμομόνωσης. Ο τρόπος εφαρμογής από την εσωτερική όψη των εξωτερικών τοίχων ή ακόμη και της οροφής απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν μελλοντικά προβλήματα. Εστιάζουμε σε μερικά από αυτά:
1)          Η αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών πίσω από τα θερμομονωτικά υλικά, στις παγωμένες επιφάνειες των εξωτερικών τοίχων.
2)          Η αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών στο δάπεδο και η εμφάνιση ανερχόμενης υγρασίας (συνήθως με περιορισμένα συμπτώματα)
3)          Η πρόκληση ατυχημάτων (ηλεκτρολογικών ή υδραυλικών)κατά τη στερέωση είτε θερμομονωτικών φύλλων είτε σκελετού γυψοσανίδας.
Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες κάθε φορά μεθόδους. Προτείνουμε πάντως την επικόλληση θερμομονωτικών πάνελ πλήρως επικολλημένων στους εξωτερικούς τοίχους ή τις οροφές, ακόμη και αν το σύστημα επιβάλει τη στερέωσή του, με φραγή υδρατμών στο σημείο επαφής τους με το δάπεδο και χρήση ανιχνευτή μετάλλων ή ηλεκτρολογικού ρεύματος σε περίπτωση που πρέπει να στερεώσουμε κάτι.
Πλεονεκτήματα της εσωτερικής θερμομόνωσης:
Από σχετικά μικρότερο έως και πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με την εξωτερική θερμομόνωση.
Μπορεί να περιορίσει θερμογέφυρες που ακόμη και η εξωτερική θερμομόνωση δεν μπορεί και να δώσει λύσεις (πχ στη βάση εξωτερικού ή εσωτερικού τοίχου που καταλήγει σε εξωτερικό σε επαφή με μαρκίζα ή βεράντα).
Μπορεί να περιορίσει το μέγεθος του έργου επιλύοντας τμήματα ενός τοίχου.
Δεν αλλάζει την εξωτερική όψη του κτηρίου.
Δεν προκαλεί προβλήματα με γείτονες καθώς δεν εξέχει της οικοδομικής γραμμής ή των συνόρων του οικοπέδου (κάτι που στην  εξωτερική θερμομόνωση πολλές φορές συμβαίνει).
Δεν μειώνει το πλάτος σε μπαλκόνια ή βεράντες.
Ο χώρος θερμαίνεται πολύ γρήγορα μόλις βάλουμε σε λειτουργία τα θερμαντικά σώματα.
Δεν έχει επιπλέον κόστος ασφάλισης των εργαζομένων στο ΙΚΑ καθώς οι εργασίες γίνονται από εταιρείες στεγασμένου επαγγέλματος.
Απαιτεί μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών σε σχέση με τον αντίστοιχο της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εποχή του έτους και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, καθώς οι εργασίες εκτελούνται στο εσωτερικό του κτηρίου.
Μειονεκτήματα της εσωτερικής θερμομόνωσης:
Μειώνει τον εσωτερικό λειτουργικό χώρο των δωματίων μιας κατοικίας ή ενός χώρου γραφείων.
Δεν προστατεύει το κέλυφος του κτηρίου από τις καιρικές συνθήκες (όπως το κάνει η εξωτερική θερμομόνωση).
Αν τοποθετηθεί στην οροφή, μειώνει το ύψος του χώρου.
Προκαλεί μεγαλύτερη όχληση σε κατοικήσιμους χώρους από την εξωτερική θερμομόνωση, δεδομένου ότι οι εργασίες εκτελούνται στο εσωτερικό του κτηρίου.
Δεν μπορεί πλέον να γίνει εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των τοίχων ή της πλάκας του κελύφους και με τον τρόπο αυτό δεν επανακτινοβολείται η θερμική ακτινοβολία προς τα έσω. Έτσι ο εσωτερικός χώρος ψύχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ένας αντίστοιχος με εξωτερική θερμομόνωση.
Δεν επιτυγχάνει την εξωτερική ανακαίνιση της όψης του κτηρίου που όμως επιτυγχάνεται με την εξωτερική θερμομόνωση.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)