ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΠΑΚΤΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σίδερα στερέωσης από κιγκλιδώματα ή πέργκολες ή οποιαδήποτε άλλη κατασκευή σε τοίχους ή στηθαία χρειάζεται να πακτώνονται με ειδικά επισκευαστικά –πακτωτικά κονιάματα. Αποφεύγεται έτσι η οξείδωση του σιδήρου, η αναπόφευκτη διόγκωσή του και η αποσάθρωση των δομικών στοιχείων που το περικλείουν.
Η διόγκωση  του σιδήρου από την οξείδωση
κυριολεκτικά έσπασε το στηθαίο.

 Αυτό που συνήθως εμφανίζεται ως πρόβλημα σε κάποια στερέωση ενός σιδερένιου κιγκλιδώματος ή πέργκολας ή άλλου στοιχείου σε τοίχο ή άλλο στοιχείο από μπετόν, είναι η οξείδωσή του από την επαφή του με το στοιχείο αυτό. Το σίδερο για να μην σκουριάζει πρέπει να βρίσκεται μέσα σε υψηλής αλκαλικότητας περιβάλλον με ΡΗ μεγαλύτερο από 10.

Το κιγκλίδωμα έπρεπε να πακτωνόταν μέσα
σε υψηλής αλκαλικότητας έτοιμο κονίαμα
για να αποφευχθεί η οξείδωσή του και η θραύ-
ση του στηθαίου.

 Κάτω από αυτό το βαθμό αλκαλικότητας το σίδερο οξειδώνεται (σκουριάζει) και διογκώνεται περίπου 20 φορές σε σχέση με τον αρχικό του όγκο. Αυτό έχει ως συνεπαγόμενο αποτέλεσμα να θραύει το δομικό υλικό που το περιβάλλει, από τις ρωγμές που δημιουργούνται να εισχωρούν όμβρια και να επιβαρύνεται όλη γειτονική περιοχή με υγρασίες. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι τα δομικά υλικά, ειδικά αυτά που στο μίγμα τους έχουν ασβέστη, περιέχουν πληθώρα χλωριδίων του ασβεστίου τα οποία εντείνουν το φαινόμενο της οξείδωσης του σιδήρου.

 Για την αποφυγή της οξείδωσης ενός σιδερένιου στοιχείου που πακτώνεται σε εξωτερικό τοίχο προτείνουμε την δημιουργία μεγάλης οπής στον τοίχο (τουλάχιστον 3 εκατοστά μεγαλύτερης της διαμέτρου ή του περιγράμματος του σιδερένιου στοιχείου) και την πλήρωση του κενού με έτοιμο επισκευαστικό μη συρρικνούμενο θιξοτροπικό κονίαμα.
Κατασκευαστικό λάθος

 Τα έτοιμα επισκευαστικά μη συρρικνούμενα κονιάματα, δεν περιέχουν χλωρίδια, εξασφαλίζουν ένα υψηλής αλκαλικότητας περιβάλλον και ισχυρή πάκτωση. Έτσι το σιδερένιο στοιχείο που εντοιχίζεται δεν οξειδώνεται πλέον.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)