ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΧΟΥΝ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

 Τόσο οι καμινάδες όσο και οι εξαερισμοί εκτονώνονται λίγο ψηλότερα από το δώμα του κτηρίου. Ειδικά οι καμινάδες είναι τα στοιχεία εκείνα του κτηρίου που καταπονούνται περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο. Δέχονται από τη μία τα θερμικά φορτία της καύσης και από την άλλη είναι εντελώς εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες (ειδικά στην απόληξή τους).
 Η έλλειψη θερμομόνωσης σ’ αυτά τα στοιχεία προκαλεί υγροποιήσεις των υδρατμών. Στους εξαερισμούς οι υγροποιήσεις αυτές κυλούν ως συμπυκνώματα προς τα κάτω και αν συναντήσουν ένωση μη επαρκώς σφραγισμένη εισχωρούν στα δομικά υλικά τα οποία εφάπτονται αυτού του σημείου προκαλώντας τοπικές υγρασίες. Αν η ένωση αυτή βρίσκεται μέσα στη μάζα της μόνωσης (συμβαίνει κι αυτό) τότε προκαλεί υδρογέφυρα και σταδιακά της προσθέτει υγρασία. Η πιο συχνή εμφάνιση υγρασίας που οφείλεται σε υγροποιήσεις στο εξωτερικό στοιχείο των εξαερισμών είναι σε WC που βρίσκονται συνήθως ακριβώς κάτω από το δώμα. [ΠΡΟΣΟΧΗ: η εμφάνιση υγρασιών σε εξαερισμό δεν είναι απαραίτητο ότι προέρχεται από υγροποιήσεις. Το πιο πιθανό είναι να έχει πλημμυρίσει η μόνωση και να εκτονώνει τις υγρασίες από την οπή που έχει δημιουργηθεί για να περάσει ο σωλήνας του εξαερισμού.]
 Στις καμινάδες (λόγω και της σύνθεσης του καπνού που στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι υδρατμοί) αλλά και της διαφοράς θερμοκρασίας που προκαλεί τάση για συμπυκνώματα στο κέλυφός της, οι υγροποιήσεις είναι μεγαλύτερες. Γι’ αυτό και η θερμομόνωσή της είναι απολύτως αναγκαία.
 Η χρήση των μεταλλικών ανοξείδωτων θερμομονωμένων καμινάδων είναι η ορθότερη μέθοδος.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)