ΦΥΤΕΜΕΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ. ΤΥΠΟΙ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

Οι τύποι των φυτεμένων δωμάτων
Ανάλογα με το πάχος του χώματος και τη χρήση τους τα φυτεμένα δώματα μπορούν να χωριστούν σε 3 βασικούς τύπους:
1)     Το εκτατικά φυτεμένο δώμα. Έχει χαμηλό πάχος χώματος από λίγα μόλις εκατοστά έως και 20 εκατοστά. Στο δώμα αυτό φυτεύονται κυρίως παχύφυτα, έρπουσας συνήθως ανάπτυξης, αρωματικά και χλοοτάπητας ή γκαζόν. (Μικρό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης).
2)     Το εντατικά φυτεμένο δώμα. Έχει τη δυνατότητα να φυτευτούν και μεγαλύτερα φυτά έως και δένδρα (ανάλογα με το πάχος του χώματος). Το πάχος του χώματος κυμαίνεται από 50 έως 150 εκατοστά συνήθως. Αντίθετα με το εκτατικά φυτεμένο δώμα έχει μεγαλύτερο βάρος, το οποίο απαιτεί στατική επάρκεια του κτιρίου, μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης αλλά παρέχει και μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης του για ξεκούραση, αφού στην ουσία μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε κηποτεχνική εφαρμογή. Χρησιμοποιείται κυρίως πάνω από υπόγεια, στον ακάλυπτο χώρο, και λιγότερο στο δώμα του κτηρίου.
 3)   Το ημιεκτατικά φυτεμένο δώμα. Ουσιαστικά αποτελεί μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στο εκτατικά και εντατικά φυτεμένο δώμα, όπου με ειδικές διαμορφώσεις έχουμε και μεγαλύτερα φυτά (κάθετης ανάπτυξης) από αυτά του εκτατικά φυτεμένου δώματος.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)