ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Η΄ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κατ’ αρχήν λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι οποιαδήποτε επιλογή στον τρόπο θέρμανσης ή ψύξης ενός κτηρίου ή μιας κατοικίας, δεν έχει νόημα αν αυτό το κτήριο ή κατοικία δεν είναι επαρκώς μονωμένο. Και μονωμένο εννοούμε τόσο από τη ζέστη και το κρύο (θερμομόνωση) όσο και από υγρασίες στους τοίχους ή στην οροφή.
Σε προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν και να καθιστούν αδύνατη την εξωτερική θερμομόνωση, παραπέμποντας στην επιλογή της εσωτερικής θερμομόνωσης http://ygromonosi.blogspot.gr/2012/02/blog-post_26.html .
Υπάρχουν όμως προβλήματα όπως ο περιορισμός των διαστάσεων των χώρων που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας εσωτερικής θερμομόνωσης με μεγάλο πάχος θερμομονωτικού υλικού που δεν επιτρέπουν την επιλογή ούτε αυτής της τεχνικής λύσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Μοnotech επιτυγχάνει με συνδυαστικές τεχνικές λύσεις, με μεγάλες ενεργειακές αποδόσεις, χωρίς να προκαλείται πρόβλημα από μείωση των διαστάσεων των εσωτερικών χώρων, καθώς αυτή είναι εξαιρετικά μικρή (μικρότερη από 1cm) ή να προκύπτουν τα γνωστά προβλήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης. Οι τεχνικές αυτές λύσεις MSS onoscience Smart Solutions) επιτυγχάνουν ενεργειακές αποδόσεις της τάξης του 30% και πλέον. Είναι μετρήσιμες και μπορούν να μεταφρασθούν σε εξοικονόμηση Ευρώ/έτος αλλά και χρόνο απόσβεσης της δαπάνης εφαρμογής τους.
Αξίζει να επισημάνουμε πως οι εφαρμογές των ΜSSεφαρμόζονται γρήγορα, δεν επιβαρύνουν σημαντικά τους χώρους, καθώς το μόνο που ίσως χρειασθεί είναι η μεταφορά κάποιων επίπλων, παραμένοντας όμως ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο αν δεν ενοχλούν σημαντικά τις εργασίες. Οι χώροι επενδύονται με νάιλον και χαρτοδιαδρόμους αποφεύγοντας το λέρωμα γειτνιαζουσών επιφανειών.
Οι MSS όπως αναφέρουμε ακριβώς επειδή είναι συνδυαστικές εφαρμογές που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση του κελύφους του κτηρίου και μπορούν να εφαρμοστούν τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική όψη τους ή και από τις δύο. Η ευελιξία επιλογών που προσφέρουν  μπορεί να δώσει λύσεις εκεί που δε θα μπορούσαν άλλα αυτόνομα συστήματα να εφαρμοσθούν με ανταγωνιστικό προς αυτά κόστος. Επιλέγονται για τις συγκεκριμένες επιφάνειες και όχι ως γενικά συστήματα εφαρμογής. Λαμβάνουν δηλαδή υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της κατοικίας ή τμημάτων της που πρέπει να αυξηθούν οι ενεργειακές τους αποδόσεις και επιλέγεται ο βέλτιστος συνδυασμός.
Μεταξύ των κριτηρίων είναι και το οικονομικό κόστος των εφαρμογών έτσι ώστε να μπορεί να μπορεί να συνδυασθεί και με την οικονομική δυνατότητα των ενδιαφερομένων.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)