ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: «ΜΟΥΧΛΑ – ΜΥΚΗΤΕΣ Η΄ ΜΑΥΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ, ΤΑΒΑΝΙ, Η΄ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΤΟΥΛΑΠΑ»

Οι μύκητες εμφανίζονται σε πλημμελώς ή καθόλου θερμομο-
νωμένες επιφάνειες. 

Το φαινόμενο της μούχλας ή των μυκήτων οφείλεται σε διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο (μέσα ζέστη έξω κρύο). Εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει επαρκής θερμομόνωση των επιφανειών. Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν έχουν τοποθετηθεί θερμομονωτικά υλικά μέσα στον τοίχο ή στην οροφή, είτε έχουν τοποθετηθεί αλλά σε μικρά πάχη που δεν επαρκούν.


Για να εμφανισθούν μύκητες ή μούχλα βασική προϋπόθεση είναι να συμπυκνωθούν οι υδρατμοί του σπιτιού πάνω στις παγωμένες επιφάνειες και να σχηματισθεί φιλμ υγρασίας σε αυτές. Τότε δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνισή τους. 

Η αριστερή πλευρά της ντουλάπας εφάπτεται
με τον εξωτερικό τοίχο που δεν είναι επαρκώς
θερμομονωμένος και εμφανίζεται μούχλα.

Ο μη καλός αερισμός της επιφάνειας, το σκοτάδι, η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, η υψηλή σχετική υγρασία στον εσωτερικό χώρο και τα οργανικά υλικά που περιέχει το χρώμα των επιφανειών βοηθούν την ανάπτυξη τους.


Σκοτώνονται με ειδικά αντιμουχλικά σπρέυ ή με διάλυμα χλωρίνης και νερού σε αναλογία 1:3.

Μύκητες σε ντουλάπα

Λύση: Η εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση των επιφανειών. Ακόμη και ειδικά υλικά (πάστες, στόκοι και χρώματα) που εμποδίζουν τη συμπύκνωση των υδρατμών ή τη δημιουργία φιλμ υγρασίας στις επιφάνειες.


Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)