ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ή ΜΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ

[Από σήμερα θα ξεκινήσει μία σειρά μικρών χρήσιμων συμβουλών για τη μόνωση και την επισκευή που θα προσπαθήσουμε να αναρτούμε ακόμη και σε καθημερινή βάση.]

 Αν έχετε, κατά την κατασκευή ενός κτηρίου, να χτίσετε μία λιθοδομή είτε διακοσμητική επί μίας υφιστάμενης δομής (πχ τουβλοδομής) είτε ως αυτούσια δομή-τοίχος  πάνω σε μία βεράντα ή ένα δώμα ή ένα ισόγειο συνεχές και ισοϋψές με τον αύλειο χώρο, τότε μην την χτίσετε κατευθείαν πάνω στην πλάκα σκυροδέματος.
Δημιουργήστε μια βάση από σκυρόδεμα -την οποία θα βλητρώσετε-συνδέσετε μονολιθικά με την πλάκα σκυροδέματος- τέτοιου ύψους ώστε  να εξέχει έστω και λίγα εκατοστά από το ανώτερο ύψος του εξωτερικού δαπέδου. Τη βάση αυτή θα πρέπει να τη στεγανοποιήσετε με κάποιο ελαστικό τσιμεντοειδούς βάσεως υλικό ή με κάποιο κρυσταλλοποιητικό στεγανωτικό τσιμεντοειδούς επίσης βάσεως υλικό βαθιάς διείσδυσης. Μονώσετε και στεγανοποιείστε τον εξωτερικό χώρο του δαπέδου-δώματος και κατόπιν χτίστε τη λιθοδομή σας πάνω σ’ αυτή τη βάση.
Μ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε πως αν για οποιοδήποτε λόγο αστοχήσει η μόνωση του δώματος, θα μπορείτε να την  αναστεγανοποιήσετε χωρίς να έχετε όλη αυτή την τεράστια υδρογέφυρα της λιθοδομής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την καθαίρεση της μόνωσης και το γύρισμα της στεγανωτικής στρώσης πάνω στην βάση σκυροδέματος, η οποία επειδή θα είναι στεγανοποιημένη και με τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά δεν θα μπορεί να διαβρωθεί ή ενανθρακωθεί ακόμη και με πλημμυρισμένη τη μόνωση.
Τη βάση μπορείτε να την φέρετε λίγο πιο μέσα από το τελικό πάχος της λιθοδομής ώστε να μπορείτε να επενδύσετε με φλοίδες πέτρας, τα σημεία όπου οι κλίσεις των εξωτερικών δαπέδων θα αφήνουν εκτεθειμένες επιφάνειες από μπετόν.
Η τεχνική αυτή λύση ισχύει ακόμη και για διακοσμητικές δομές από τούβλο.
Έχει παρατηρηθεί σε δώματα, ότι λιθοδομές ή δομές από διακοσμητικό τούβλο ή διακοσμητικές επενδύσεις με υλικά τα οποία καταλήγουν ως κάτω στην πλάκα σκυροδέματος,  προκαλούν παράκαμψη της στεγανωτικής στρώσης (υδρογέφυρες) στην προσπάθεια αποκατάστασής της, καθώς η στεγανωτική στρώση πλέον αναγκαστικά πρέπει να επικολληθεί ή στερεωθεί πάνω στην λιθοδομή.  Πχ τοίχοι, ζαρντινιέρες,BBQ και άλλες κατασκευές πάνω σε δώματα συνηθίζεται να επενδύονται με πέτρα.
Αν πάλι η λιθοδομή ήδη υπάρχει και δεν μπορεί να καθαιρεθεί για να στεγανοποιηθεί επαρκώς ένα δώμα, τότε η μόνη λύση που απομένει είναι είτε η ενδελεχής αρμολόγησή της και ο τακτικός υπερυδροφοβισμός της  είτε η στεγανή επίχρισή της. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορούν να επικολληθούν πάνω στο επίχρισμα υλικά απομίμησης πέτρας εξαιρετικής ποιότητας που υπάρχουν στο εμπόριο, ώστε να διασφαλιστεί όσο είναι δυνατό η υφιστάμενη εικόνα του κτηρίου.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  

 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)