ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ

Επειδή η επικόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών γίνεται με τη χρήση φλογίστρου, είναι αναγκαίο πάντοτε να γίνεται έλεγχος για ενδεχόμενα εύφλεκτα υλικά που μπορεί να πάρουν φωτιά κατά τη διάρκεια των εργασιών μόνωσης. 

Προσοχή: τέτοια υλικά μπορεί να βρίσκονται πίσω από πόρτες αποθηκών ή από αυτές που οδηγούν στο δώμα. Μπορεί να είναι ρούχα, πανιά, χαρτιά ή εύφλεκτες χυτές ύλες, ηλεκτρικές συσκευές κλπ.

Ζημία όμως μπορεί να προκληθεί και σε άλλες περιπτώσεις για παράδειγμα το κιτρίνισμα κάποιου κουφώματος ή πόρτας αλουμινίου ή ακόμη και κιγκλιδώματος, η θραύση κάποιου υαλοπίνακα ή ακόμη και υαλότουβλου, η τήξη κάποιου υλικού που λειώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες, η τήξη και το αναπόφευκτό κούφωμα που θα προκαλέσει, μιας διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης που έχει επιχρισθεί με λεπτό πάχος επιχρίσματος (όπως στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης) κλπ.
Η εργασία με χρήση φλογίστρου κοντά στον πλαστικό αεραγωγό
θα μπορούσε να τον στραβώσει. Στα σημεία που κινδυνεύουν
από τη φλόγα να υποστούν κάποια φθορά, η επέμβαση πρέπει να
γίνει με ψυχρά υλικά γεφύρωσης τα οποία οπλίζονται με τρεβίρα.
Ειδική αναφορά πρέπει να κάνουμε και στους πλαστικούς σωλήνες των αεραγωγών. Η χρήση του φλόγιστρου πολύ κοντά σε αυτούς για τη στεγανοποίησή τους μαλακώνει το πλαστικό τους στη βάση τους και στραβώνουν ή ακόμη ανοίγεται και οπή.Όχι σπάνια κάποιο δένδρο μπορεί να ακουμπά με τη φυλλωσιά του το δώμα. Σ’ αυτή την περίπτωση εκτός από το απαραίτητο κούρεμα των κλαδιών σ’ αυτό το σημείο, η όποια εργασία πρέπει να γίνεται με ένα δεύτερο άτομο του συνεργείου σε ετοιμότητα που θα κρατά πυροσβεστήρα και λάστιχο νερού, για την άμεση κατάσβεση ενδεχόμενης ανάφλεξης του δέντρου.

Όχι σπάνια επίσης πάνω στο δώμα βρίσκεται κάποια δεξαμενή πετρελαίου. Η στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες και χρήση φλογίστρου γίνεται επικίνδυνη, αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει έστω και πολύ μικρή διαρροή πετρελαίου από τη δεξαμενή.

Για την επικόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών χρησιμοποιείται ως αστάρι ασφαλτικό βερνίκι το οποίο είναι βενζινοδιαλυτό συνήθως. Ειδικά το χειμώνα και με χαμηλές θερμοκρασίες το ασφαλτικό βερνίκι αργεί πολύ να στεγνώσει (αυτό επιτυγχάνεται με την εξάχνωση του διαλύτη του που είναι βενζίνη) και με τη χρήση του φλογίστρου μπορεί να αναφλεγεί τοπικά. Ο κίνδυνος όμως να επεκταθεί η φλόγα σε όλο το δώμα ή σε μεγάλα του τμήματά του, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και εγκαύματα σε εργαζόμενους που ίσως εγκλωβιστούν από την επέκτασή της. Γι’ αυτό με χαμηλές θερμοκρασίες είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται το ασφαλτικό βερνίκι κάποια προηγούμενη μέρα από την ημέρα επικόλλησης των ασφαλτικών μεμβρανών.

Τέλος εξαιρετικά σημαντικό λάθος είναι η χρήση φλογίστρου πολύ κοντά σε κεραμοσκεπή ή πάνω σε κεραμοσκεπή χωρίς προηγουμένως να έχουμε βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει εύφλεκτο θερμομονωτικό (ή άλλο) υλικό κάτω από τα κεραμίδια. Οι σύγχρονες προδιαγραφές απαιτούν τα θερμομονωτικά και στεγανοποιητικά υλικά να είναι αυτοσβενύμενα και έτσι να μη μεταδίδουν τη φλόγα. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρο αν το υλικό δεν έχει την ειδική σήμανση CE που απαιτεί ο νόμος. Όπως επίσης δεν είναι καθόλου σίγουρο όταν η εφαρμογή γίνεται πάνω σε παλαιά κεραμοσκεπή.

Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό η γενίκευση μιας πυρκαγιάς αν αναφλεγεί το θερμομονωτικό υλικό θα ήταν τραγική.

Όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων από εγκαύματα κατά τη διάρκεια των εργασιών απαιτείται:

 1) το παντελόνι του εργαζομένου να εισέρχεται μέσα στη μπότα ή τη γαλότσα ώστε να μην μπορεί να πάρει φωτιά στην απόληξή του.

2) Τα ρούχα ή τα γάντια να μην έχουν κρόσσια τα οποία μπορούν εύκολα να πάρουν φωτιά.

3) Τα γάντια πρέπει να εμφανίζουν αντοχή στη άμεση επαφή με φλόγα χωρίς να αναφλέγονται και να έχουν αρκετό πάχος ώστε να προστατεύονται τα χέρια από εγκαύματα λόγω υψηλής θερμοκρασίας.
 Εδώ ο εργαζόμενος εργάζεται με κοντομάνικο. Πολύ εύκολα
μπορεί να υποστεί εγκαύματα από τη φλόγα ή από καυτά
σταγονίδια ασφάλτου.

4) Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε εργαζόμενο να εργάζεται με κοντομάνικο κατά τη διάρκεια συγκόλλησης των ασφαλτικών μεμβρανών.

5) Όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι είναι καλύτερα να αποφεύγονται οι εργασίες επικόλλησης. Αν αυτό είναι αδύνατον τότε τουλάχιστον να αποφεύγονται οι εργασίες επικόλλησης των ειδικών τεμαχίων στις εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες ή στα σημεία που διακόπτεται η συνέχεια της υγρομόνωσης. Τα ειδικά τεμάχια για να επικολληθούν, φλογίζονται στον αέρα και κατόπιν ο τεχνίτης τα εφαρμόζει στο προθερμασμένο σημείο εφαρμογής τους. Ένας ισχυρός άνεμος όμως μπορεί να τα υφαρπάξει από το μυστρί ή τη σπάτουλα του εφαρμοστή και να καταλήξει σε κάποιο εκτεθειμένο σημείο του σώματός του ή ακόμη χειρότερα του προσώπου του, προκαλώντας του οδυνηρά ή και πολύ σοβαρά εγκαύματα.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)