ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


Το καλύτερο  σύστημα για τον περιορισμό ή την εξάλειψη των θερμογεφυρών σε ένα κτήριο, είναι το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης των τοίχων του. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως ένα θερμομονωτικό προστατευτικό κέλυφος της εξωτερικής τοιχοποιίας.
Στο συγκεκριμένο σημείο βλέπουμε ότι έχει θερμο-
μονωθεί το δοκάρι αλλά όχι  στο σενάζ και στο
πρέκι της πόρτας που αποτελεί στην ουσία προέ-
κτασή του και που πλέον θα αποτελεί θερμογέφυ-
για το κτήριο αν εντέλει δε θερμομονωθεί .

Αν η κατασκευή που επιλέγουμε είναι η συμβατική όμως, με την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού στο ενδιάμεσο μιας διπλής εξωτερικής οπτοπλινθοδομής (τουβλοδομής δηλαδή), τότε πρέπει να προσέξουμε τον περιορισμό των θερμογεφυρών. Συμβουλεύουμε λοιπόν την εφαρμογή θερμομονωτικών φύλλων στα σενάζ και στα πρέκια των παραθύρων ή στις εξώθυρες. Επίσης συνιστούμε τη θερμομόνωση των δοκών στον πυθμένα τους (κατά τον ξυλότυπο) και τη συγκόλληση του τελευταίου τούβλου με αφρό διογκούμενης πολυουρεθάνης. Το ίδιο προτείνουμε και ως προς τα σημεία, στα οποία η προς τα έξω οπτοπλινθοδομή εφάπτεται στην περίμετρό της  με άλλα δομικά στοιχεία (υποστυλώματα και πλάκα δαπέδου), προς αποφυγή της θερμογέφυρας που προκαλείται από εκεί.

Κατά τον ίδιο τρόπο το κονίαμα σύνδεσής, κάτω από τις μαρμάρινες ποδιές των παραθύρων, πρέπει να θερμομονώνεται. 
Εδώ θεωρούμε ότι είναι αναγκαία μία συμβουλή. Η επιλογή των μαρμάρινων ποδιών στα παράθυρα είναι λανθασμένη. Το μάρμαρο ως ένας καλός αγωγός της θερμότητας αποτελεί μια θερμογέφυρα στο κέλυφος του κτηρίου. Η αλήθεια είναι ότι η θερμογέφυρα από μία μαρμάρινη ποδιά ενός παραθύρου είναι μικρή. Όμως το χειμώνα συχνότατα, πάνω στο εσωτερικό τμήμα της, αυτό δηλαδή που  Βρίσκεται μέσα στον εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος, εμφανίζονται υγροποιήσεις και σπανιότερα, μύκητες. Αντί λοιπόν της χρήσης μαρμάρινων ποδιών μπορούν να διαμορφώνονται με ειδικής σύνθεσης στεγανά επιχρίσματα πάντα θερμομονωμένα ή έτοιμες μεταλλικές ποδιές.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)