ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ


Η απουσία νεροσταλάκτη προκαλεί συμπτώματα ανάλογα με αυτά της
 φωτογραφίας. Τα νερά κυλούν από την κάθετη επιφάνεια, “γλείφουν”
την οροφή της εσοχής και αποσαθρώνουν σταδιακά τα χρώματα, τα
επιχρίσματα και τέλος το μπετόν.

Σε όλες τις προς τα κάτω απολήξεις κάθετων εξωτερικών μη στεγασμένων επιφανειών που διακόπτονται από κάποια εσοχή, στην ακμή συνεπώς που δημιουργείται από το κάτω τμήμα κάθετης επιφάνειας με εσοχή, πρέπει να τοποθετούνται νεροσταλάκτες. Ο νεροσταλάκτης είναι ουσιαστικά μια μικρή επέκταση της κάθετης επιφάνειας (κατά ένα ως δύο εκατοστά) σε σχέση με το επίπεδο της οροφής της εσοχής, προκειμένου να μην επιτραπεί στα όμβρια που κυλούν επί της κάθετης επιφάνειας να γυρίσουν προς την εσοχή. Έτσι τα όμβρια σταλάζουν κατευθείαν προς τα κάτω μειώνοντας την καταπόνηση της γωνιακής ακμής από το νερό.
Οι εξωτερικές γωνιακές ακμές ενός κτηρίου καταπονούνται περισσότερο από τις υπόλοιπες επιφάνειές του, καθώς είναι ευάλωτες τοπικά από δύο πλευρές στις καιρικές συνθήκες. Επίσης είναι και το σημείο που συναντώνται τα βέλη κίνησης των συστολών και διαστολών τους που προκύπτουν από τις θερμοκρασιακές διαφορές. Οι ακμές όμως στο κάτω τμήμα κάθετης επιφάνειας με εσοχή καταπονούνται ακόμη περισσότερο, καθώς η κάθετη όψη όταν βρέχει ψύχεται ενώ η οροφή της εσοχής, επειδή είναι στεγνή, διατηρεί υψηλότερη θερμοκρασία. Προκαλείται λοιπόν μια προδιάθεση για ρηγματώσεις στο σημείο αυτό.
Η διαμόρφωση νεροσταλάκτη με επίχρισμα δεν φέρνει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα
Το παραπάνω αποτελεί σημαντική αιτιολογία γιατί δεν πρέπει να διαμορφώνεται νεροσταλάκτης από το ίδιο υλικό από το οποίο επικαλύπτονται οι επιφάνειες (κάθετη και εσοχή). Ο νεροσταλάκτης είναι ορθότερο να δημιουργείται με εφαρμογή ειδικού ξεχωριστού προφίλ. Η ενσωμάτωση αυτού του προφίλ πρέπει να γίνεται στο επίχρισμα.
Ο νεροσταλάκτης ουσιαστικά είναι ένα γωνιόκρανο με προεκτεταμένη στη γωνία τη μία πλευρά του. Αυτή η πλευρά τοποθετείται πάντοτε στην κάθετη επιφάνεια, ώστε η προέκταση να κρέμεται προς τα κάτω, και η άλλη στην εσοχή. Αποτελείται από ένα συμπαγές συνεχές και σκληρό τμήμα (η ορθογώνια γωνία με την προέκταση της μιας πλευράς της) και από ένα δικτυωτό πλέγμα εκατέρωθεν της γωνίας (τα «φτερά» του νεροσταλάκτη) τα οποία επιτρέπουν την ενσωμάτωσή του στο επίχρισμα.
Παρατηρώντας τις συνέπειες σε βάθος χρόνου, από τη διαμόρφωση νεροσταλάκτη κατά τη φάση κατασκευής του ξυλοτύπου με το σκυρόδεμα ή αργότερα με επίχρισμα, διαπιστώνεται ότι οι νεροσταλάκτες αυτοί διαβρώνονται και αποσαθρώνονται. Η δημιουργία «ποταμού» όπως ονομάζεται, λίγα εκατοστά πιο μέσα από την ακμή, στην οροφή της εσοχής, δεν επιλύει το πρόβλημα της διάβρωσής της.
Ορθός τρόπος εφαρμογής νεροσταλάκτη.

Αν σε υφιστάμενη κατασκευή δεν έχει τοποθετηθεί νεροσταλάκτης μπορεί να τοποθετηθεί νέος με δύο τρόπους:

α) με τοπική στο σημείο της ακμής, καθαίρεση του επιχρίσματος και εφαρμογή του έτοιμου νεροσταλάκτη με χρήση όμως έτοιμου επισκευαστικού μη συρρικνούμενου θιξοτροπικού κονιάματος. Ο λόγος της χρήσης του επισκευαστικού αντί του συμβατικού κονιάματος βρίσκεται στον αρμό διακοπής εργασιών που προφανώς θα προκληθεί μεταξύ του παλαιού και νέου επιχρίσματος. Ο αρμός αυτός θα προκληθεί κυρίως από τη συρρίκνωση του νέου επιχρίσματος κατά τη διάρκεια ξήρανσης- αφυδάτωσής του
β) άλλος τρόπος λιγότερο επιθυμητός αισθητικά, είναι η επικόλληση γωνιακού προφίλ από πλαστικό ή από αλουμίνιο ή ακόμη και από ανοξείδωτο σίδηρο, διαστάσεων 20 Χ 10 mm. Η πλευρά των 10 mm θα αποτελέσει την προέκταση της κάθετης επιφάνειας. Η πλευρά των 20 mm θα αποτελέσει την πλευρά που θα κολληθεί στην οροφή της εσοχής. Η συγκόλλησή της θα πρέπει να γίνει με ελαστική κόλλα (κατά προτίμηση με χρήση πολυουρεθανικής μαστίχης). Το περίσσευμα της κόλλας μαζεύεται και τα ενδεχόμενα κενά που δημιουργούνται πληρώνονται με αυτήν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο νεροσταλάκτης δεν πρέπει να τοποθετείται πιο μέσα από την κάθετη επιφάνεια αλλά ακριβώς ως προέκτασή της.
Μετά την τοποθέτησή του μπορεί να χρωματισθεί με το αντίστοιχο χρώμα των επιφανειών για άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Σε υφιστάμενο διαμορφωμένο από σκυρόδεμα
νεροσταλάκτη προτείνουμε τη στεγανοποίησή του.
1η Επειδή το αλουμίνιο ή το πλαστικό απαιτούν ειδικά χρώματα και έτσι θα ξεχωρίζει η υφή τους από το χρώμα των υπολοίπων επιφανειών, προτείνουμε την επάλειψη του νεροσταλάκτη πριν το χρωματισμό του, με ειδικό υλικό (από ρητίνη και χαλαζία) που επιτρέπει την επίχριση επιφανειών που δεν είναι πορώδεις.
2η Αν έχετε ήδη νεροσταλάκτη διαμορφωμένο από σκυρόδεμα ή από επίχρισμα, στεγανοποιείστε τον με επαλειφόμενο ελαστικό στεγανωτικό υλικό ή και σε συνδυασμό με στεγανωτικό υλικό εμποτισμού. Θα περιορίσετε σημαντικά τη διάβρωσή του.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)