ΚΕΝΑΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ)

Από τον Οκτώβριο του 2010 ισχύει πλέον ο νέος κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων ή ΚΕΝΑΚ όπως για χάρη συντομίας ονομάζεται.Ο ΚΕΝΑΚ έρχεται να αντικαταστήσει τον παρωχημένο θερμομονωτικό κανονισμό του 1979. Μπορείτε να τον δείτε ολόκληρο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/D6-5825%20KENAK-FEK%20407-B-2010.pdf
 Με βάση τον ΚΕΝΑΚ διενεργούνται πλέον και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και βαθμονομήσεις των κτηρίων. Κάθε νέο κτήριο που δε θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που επιβάλει ο ΚΕΝΑΚ θα αντιμετωπίζεται από την πολιτεία σαν αυθαίρετο.

 http://www.monoscience.gr