ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Ή ΒΕΡΑΝΤΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ: ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

δώμα με λιθόκτιστα στηθαία από όπου εισχωρεί υγρασία

  Τι γίνεται όταν έχουμε να στεγανοποιήσουμε δώμα πάνω στο οποίο βρίσκεται κάποια διακοσμητική λιθόκτιστη επένδυση ή λιθοδομή, ή από επένδυση με διακοσμητικά τούβλα (πχ σε καμινάδες, σε τοίχους ή στηθαία); Είναι η πλέον δύσκολη αντιμετώπιση μιας τέτοιας ήδη υπάρχουσας κατασκευής και σε κάποιες περιπτώσεις καθίσταται αδύνατη η αποφυγή υδρογέφυρας καθώς δεν υπάρχει λύση για την αντιμετώπισή της, παρά μόνο η ανακατασκευή της λιθοδομής αφού προηγουμένως καθαιρεθεί. 

διάνοιξη των αρμών της λιθοδομής

Το ζήτημα αυτό θα αναλυθεί σε άλλο κεφάλαιο ως προς τις λεπτομέρειές του. Προς το παρόν θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια γενική εικόνα και συμβουλές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οποιαδήποτε λιθοδομή ως δομικό στοιχείο για μια κατασκευή, ή την επένδυση με διακοσμητική πέτρα ή διακοσμητικό τούβλο, μιας οπτοπλινθοδομής, επί του δώματος πρέπει να εδράζεται και να ξεκινά σε και από, ανεστραμμένη δοκό, ύψους τουλάχιστον 20-30cm ψηλότερα από την τελική στάθμη της μόνωσης στα σημεία που μας ενδιαφέρουν. Η δοκός αυτή θα πρέπει προηγουμένως να έχει στεγανοποιηθεί με κρυσταλλικού τύπου διεισδυτικό, τσιμεντοειδούς βάσεως, κονίαμα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τελική υγρομονωτική στρώση του δώματος πριν την έναρξη των εργασιών της λιθοδομής ή των διακοσμητικών τούβλων. Αν αυτό είναι αδύνατον τότε θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί πριν από την τοποθέτηση των λίθων να έχει τοποθετηθεί λωρίδα από τα υγρομονωτικά φύλλα, που θα έχει στερεωθεί ή και επικολληθεί επαρκώς στο υπόστρωμα, της οποίας λωρίδας τμήμα θα εξέχει και μετά την ολοκλήρωση της λιθοδομής ή τουβλοδομής. Αργότερα η στεγανωτική στρώση του δώματος θα ενωθεί και συγκολληθεί πάνω στη λωρίδα, εξασφαλίζοντας τη συνέχειά της.  

σφράγιση των αρμών με ρητινούχο ελαστικό κονίαμα

Αν η πέτρα που έχει χρησιμοποιηθεί δεν είναι πορώδης, είναι συμπαγής χωρίς ρωγμές και έχει αρμούς σύνδεσης μεγαλύτερους από 3mm (τουλάχιστον) τότε ως επισκευαστική λύση στην υδρογέφυρα που εκδηλώνεται μέσα από τους αρμούς και τη διαβροχή της οπτοπλινθοδομής (αν είναι διακοσμητική η λιθοδομή μας), ή από την κατακρήμνιση των υγρασιών μέχρι την πλάκα οροφής, μέσα από τη μάζα της λιθοδομής (αν το τοίχος μας είναι μόνο λιθοδομή), προτείνουμε τη στεγανοποίηση των αρμών.
Η στεγανοποίηση μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους και εξαρτάται αρκετά από το πώς είναι διαμορφωμένοι οι υπάρχοντες αρμοί.
Το ίδιο ισχύει και για την διακοσμητική επένδυση με συμπαγές τούβλο.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)