ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ Ή ΠΛΑΚΕΣ

Τι είναι ο αρμός διαστολής; Ουσιαστικά είναι ένα κενό που εσκεμμένα δημιουργούμε σε ένα δομικό στοιχείο ή ανάμεσα σε δύο διαφορετικά στοιχεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη – ανεξάρτητη κίνηση των στοιχείων, δηλαδή η συστολή και διαστολή τους  που προκαλούνται κυρίως από τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Τα κενά αυτά συνήθως σφραγίζονται με ελαστικά σφραγιστικά υλικά ή ειδικά αρμοκάλυπτρα.

Χωρίς αρμούς διαστολής τα πλακίδια δεν άντεξαν τη δύναμη
διαστολής και αποκολλήθηκαν.

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της έλλειψης ή της πλημμελούς εφαρμογής αρμών διαστολής, σε δάπεδα επιστρωμένα με πλακίδια ή πλάκες (από κεραμικό, από μάρμαρο, από τσιμεντοκονία κλπ) η θραύση τους ή η αποκόλληση τους – ίσως και με ανύψωση κάποιων από αυτά, -ες-  και η αποκόλληση και αποσάθρωση του μεταξύ τους αρμοκονιάματος .

Στα εξωτερικά δάπεδα επιστρωμένα με πλάκες ή πλακίδια απαιτείται η δημιουργία αρμών διαστολής  ανά 20 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίοι θα πρέπει να αφορούν και το υπόστρωμα επικόλλησης τους. Εμείς θα προτείναμε για τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας, ειδικά στα δώματα, αρμούς διαστολής ανά 9 τετραγωνικά μέτρα. Οι αρμοί αυτοί πρέπει να παρακολουθούν, παράλληλα ει δυνατόν, την περίμετρο του δαπέδου σε απόσταση 30-50 εκατοστών (αναλόγως των διαστάσεων των πλακιδίων). Επίσης στην ίδια απόσταση πρέπει να δημιουργείται αρμός διαστολής γύρω από υποστυλώματα ή άλλα δομικά στοιχεία που διακόπτουν τη συνέχεια του δαπέδου.

Ιδιαίτερα για τα δώματα, η πρότασή μας για δημιουργία αρμών σε μικρότερα εμβαδά των 9 τετραγωνικών μέτρων από αυτά των 20 – 25 τετραγωνικών μέτρων αιτιολογείται στην ύπαρξη θερμομονωτικών υλικών κάτω από τα πλακάκια ή πλάκες. Αυτό σημαίνει ότι οι υπερκείμενες στρώσεις δέχονται όλα τα θερμικά φορτία της ηλιακής ακτινοβολίας, τα οποία δε μπορούν να μεταβιβάσουν προς τα κάτω,  ακριβώς λόγω της ύπαρξης της θερμομόνωσης, και υπερθερμαίνονται.

Ασφαλώς, η αποκόλληση των πλακιδίων δεν οφείλεται αποκλειστικά στην παντελή ή μερική έλλειψη αρμών διαστολής αλλά αυτό θα εξετασθεί σε επόμενη ανάρτηση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρμοί διαστολής απαιτούνται και στα σοβατεπί τα οποία μάλιστα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από το δάπεδο. Δεν πρέπει να ενώνονται δηλαδή με αρμοκονίαμα με το δάπεδο προκειμένου οι συστολές και διαστολές του τελευταίου να μην τα τραβήξουν και  αποκολλήσουν από το υπόστρωμά τους.  Στα σοβατεπί ο αρμός διαστολής πρέπει να αφήνεται κάθε 3 μέτρα.

Το σοβατεπί αποκολλήθηκε γιατί από τη μία δεν προβλέφθη-
καν αρμοί διαστολής του από την άλλη ενώθηκε με το δάπεδο
 μέσω του αρμοκονιάματος καθώς δεν προβλέφθηκε ο διαχωρι-
σμός τους.

Και στο σοβατεπί η αποκόλλησή τους δεν αφορά μόνο την έλλειψη αρμών διαστολής αλλά και άλλες παραμέτρους που κάποιες μάλιστα από αυτές θα εξετασθούν σε ξεχωριστή ανάρτηση.

Αν η τσιμεντοκονία υποστρώματος, που μπορεί και  να είναι και γαρμπιλομπετόν, είναι οπλισμένη, τότε σε κάθε περίπτωση ο αρμός διαστολής πρέπει να κόβει και τον οπλισμό της. Σε διαφορετική περίπτωση ο αρμός διαστολής δε θα λειτουργήσει καθώς το υπόστρωμα που θα συμπεριφέρεται ως ενιαίο στοιχείο, θα συμπαρασέρνει στην κίνησή του τις επικολλημένες στρώσεις.

Θραύση τσιμεντοκονίας και πλακιδίων και αποκόλληση των
 τελευταίων σε εσωτερικό χώρο από έλλειψη αρμών διαστολής. 

 Το πλάτος των αρμών διαστολής πρέπει να είναι από 4 – 6 χιλιοστά και πάνω στα πλακίδια και 1-2  εκατοστά στις πλάκες. Η σφράγιση του αρμού των πλακιδίων ή πλακών πρέπει να γίνεται με ελαστικά αρμοσφραγιστικά στεγανά υλικά ή έτοιμους αρμούς (σε προφίλ μεταλλικά ή πλαστικά). Ο τρόπος εφαρμογής των αρμοσφραγιστικών απαιτεί ιδιαίτερη επιμέλεια για την εξασφάλιση μακροβιότητας αλλά και αισθητικής ποιότητας.

Σφράγιση ενός αρμού: Αρχικά ορίζουμε με χαρτοταινίες τον αρμό, καθαρίζουμε επιμελώς και επαλείφουμε τα χείλη του με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως. Αν το πλάτος του αρμού είναι πάνω από 1 εκατοστό, προαπαιτείται να τοποθετηθεί ανάλογης διαμέτρου αφρώδες κορδόνι ρύθμισης του βάθους του. [Το κορδόνι αυξάνει το λόγο επιφάνειας πρόσφυσης του αρμοσφραγιστικού υλικού προς τη μάζα του, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά τη μακροβιότητα της ορθής λειτουργίας του και της μη αποκόλλησής του.] Ακολούθως εφαρμόζουμε αρμοσφραγιστική πολυουρεθανική μαστίχη, προσέχοντας οι προδιαγραφές της ελαστικότητάς της να καλύπτουν το πλάτος του αρμού που επιθυμούμε να σφραγίσουμε. Το φινίρισμα του αρμοσφραγιστικού μπορεί να γίνει με τη χρήση σαπουνόνερου μέσα στο οποίο βουτάμε τακτικά το δάχτυλό μας. Μετά το φινίρισμα  αφαιρούμε αμέσως τις χαρτοταινίες και βελτιώνουμε το φινίρισμα όπου χρειασθεί.

Από τον αρμό έχει αποκολληθεί τμήμα του κονιάματος πλή-
ρωσής του. Οι έντονες συστολές και διαστολές (λόγω ελλείψ-
εως αρμών διαστολής) το θρυμμάτισαν και το αποκόλλησαν.

Χρήσιμη Συμβουλή: Σε επιφάνεια όπου έχει διαστρωθεί με πλακίδια ή πλάκες σε παλαιότερο χρόνο και χρειάζεται να στεγανοποιηθεί με επίστρωση νέων στεγανωτικών μεμβρανών (ασφαλτικών ή μη) πρέπει να εξετάζουμε αν υφίστανται αρμοί διαστολής. Αν δεν υφίστανται, τότε πριν τη στεγανωτική επίστρωση είναι ορθό να κόβονται αρμοί και να σφραγίζονται.  Σε διαφορετική περίπτωση τυχόν αποκολλήσεις του αρμοκονιάματος τοπικά μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στη στεγανωτική στρώση, καθώς αυτή θα ολισθαίνει (με τις μετακινήσεις της από τις συστολές διαστολές) και θα τρίβεται πάνω σε μικρά κομμάτια απ’ αυτό.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)