ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

 Στη ζωή η ορθή και ριζική αντιμετώπιση ενός προβλήματος απαιτεί κατ’ αρχήν την κατανόηση των αιτιών που το προκάλεσαν. Έτσι και στη μόνωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ορθά ένα πρόβλημα υγρασίας πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα την αιτία που το προκαλεί.  Η κατανόηση της αιτίας μας βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων υλικών αλλά και ενεργειών που θα αποκλείσουν την πηγή της υγρασίας.   
 Η ανερχόμενη υγρασία μπορεί να οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες:

Η ανερχόμενη υγρασία εδώ οφείλεται σε υγρασία του εδά-
φους. Το κτήριο βρίσκεται σε πρανές.

1) Σε υγρασία στο υπέδαφος του κτηρίου. Εμφανίζεται κυρίως σε πρανή εδάφη όπου λόγω της αυτοσταθμιζόμενης ιδιότητας του νερού τα όμβρια που δέχονται τα υψηλότερα τμήματα της περιοχής, αποστραγγίζονται προς τα χαμηλότερα τμήματά της.  Εμφανίζεται επίσης σε επίπεδες περιοχές όπου ο υδροφόρος ορίζοντας είναι αρκετά υψηλός ή και ακόμη όταν το υπέδαφος του κτηρίου είναι μη απορροφητικό, σχηματίζοντας προσωρινές συγκεντρώσεις ομβρίων σε μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. Αυτή η συγκέντρωση σχηματίζει μία λεκάνη από νερό τοπικά στην περιοχή που ενδεχόμενα να διαβρέχει και τα θεμέλια του κτηρίου μας.

Η ανερχόμενη υγρασία στην φωτό οφείλεται στη διείσδυση
των υδάτων, διαμέσου του συνδετικού κονιάματος και κάτω
από το κατώφλι, από τον πλακιδιοστρωμένο αύλειο χώρο.

2) Σε υγρασία που δεν έχει πορεία από τα θεμέλια προς τα άνω αλλά από τα πλάγια βάσης τοίχου και προς τα άνω. Αυτό συμβαίνει εξαιρετικά συχνά και οφείλεται σε πλημμελή στεγανωτική προστασία της βάσης εξωτερικών τοίχων ή ακόμη και τοίχων σε WC από την επαφή των κονιαμάτων γεμίσματος ή συγκόλλησης (εξωτερικών κυρίως) δαπέδων. Έτσι το νερό που καταλήγει στις τσιμεντοκονίες συνήθως κάτω από πλάκες ή πλακίδια ή μάρμαρα ή κυβόλιθους και συγκρατείται εκεί για μικρά διαστήματα, έρχεται σε επαφή με τα επιχρίσματα της βάσης των τοίχων και από εκεί και πέρα έχουμε το φαινόμενο της ανερχόμενης υγρασίας.

3) Σε υγρασία που εισχωρεί σε διπλό τοίχο (διπλή οπτοπλινθοδομή) και συγκεντρώνεται στη βάση του προκαλώντας συμπτώματα ανιούσας υγρασίας και προς τις δύο όψεις  του τοίχου (εσωτερική και εξωτερική δηλαδή). Πιθανή αιτία κάποια εξωτερική ρωγμή από όπου εισχωρούν όμβρια ή πολύ απορροφητικό εξωτερικό επίχρισμα ή ακόμη και απουσία του ή τέλος εισροή νερού από τους οδηγούς κύλισης συρόμενων εξώθυρων.

Οι υγρασίες εδώ προέρχονται από την πορεία του νερού κάτω
από τα πλακίδια της σκάλας διαμέσου του συνδετικού κονιά-
ματός τους.

4) Σε υγρασία που εισέρχεται από εξωτερικούς χώρους και διαμέσου του δαπέδου έρχεται σε επαφή με τις βάσεις εσωτερικών τοίχων προκαλώντας ανερχόμενη υγρασία.

Ο μηχανισμός της ανερχόμενης υγρασίας έχει αναλυθεί επαρκώς σε προηγούμενο άρθρο μας  (βλ. Συμπτωματολογία υγρασιών). Σε επόμενο άρθρο μας θα δώσουμε κάποιες κατασκευαστικές λύσεις για την αποφυγή της ανερχόμενης υγρασίας αλλά και κάποιες εφαρμογές για την επίλυσή της που σε κάθε περίπτωση διαφέρει
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)