ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ Ή ΜΑΡΜΑΡΑ


1) Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων, σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ και σε κλίμακα, το δάπεδο ή τον τοίχο που θέλετε να επενδύσετε. Βεβαιωθείτε ότι διαστρώνοντας τα πλακίδια δεν καταλήγετε σε μικρές φέτες σε κάποια ή κάποιες από τις πλευρές του δαπέδου ή του τοίχου.

Αποσαθρωμένο αρμοκονίαμα σε αρμούς μεταξύ πλακιδίων.
2) Σε μεγάλες επιφάνειες ή επιφάνειες εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες αποφύγετε τα μεγάλων διαστάσεων πλακίδια. Σε διαφορετική περίπτωση αυξήστε κατ’ αρχήν σε πλάτος τον αρμό μεταξύ των πλακιδίων και κατά δεύτερον αυξήστε τους αρμούς διαστολής. Τέλος χρησιμοποιείστε μια ελαστική κόλλα αντί τις συμβατικές. Οι κόλλες τύπου butter επίσης ανταποκρίνονται εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, δεδομένου ότι δεν αφήνουν κενά στην  επιφάνεια συγκόλλησης και κατά συνέπεια δεν προκαλούν ευπαθή σημεία επιρρεπή σε θραύση από κάποιο βάρος.

3)  Βρέξτε από την προηγούμενη μέρα επαρκώς την επιφάνεια (που σκοπεύετε να επενδύσετε) αλλά και τα πλακίδια. Θα αυξήσετε σημαντικά την πρόσφυσή τους.

4) Η επιφάνεια της τσιμεντοκονίας πάνω στην οποία θα επικολληθούν τα πλακίδια πρέπει να είναι σταθερή. Για την επίτευξη αυτής της σταθερότητας απαιτείται η τσιμεντοκονία να είναι ισχυρή (να περιέχει δηλαδή το μίγμα επαρκή ποσότητα τσιμέντου και τη μικρότερη δυνατή αναλογία νερού προς τσιμέντο) και να έχει ωριμάσει ορθά. Ψαθυρές επιφάνειες (πράγμα όχι τόσο σπάνιο) δεν επιτρέπουν την καλή πρόσφυση των πλακιδίων και συμβάλλουν σε μελλοντική αποκόλλησή τους.

Εμφάνιση αλάτων στην επιφάνεια εξωτερικού δαπέδου. Η
αιτία βρίσκεται στο ότι δεν ξεπλύθηκε επαρκώς η άμμος θα-
λάσσης ώστε να απομακρυνθεί το αλάτι.
5) Αν στην τσιμεντοκονία υποστρώματος για την επικόλληση πλακιδίων χρησιμοποιείται άμμος θαλάσσης, τότε αυτή πρέπει να ξεπλένεται επιμελώς πριν χρησιμοποιηθεί στο μίγμα. Αποφεύγετε μ’ αυτό τον τρόπο, την εμφάνιση αλάτων ανάμεσα στους αρμούς μεταξύ των πλακιδίων αλλά και την τοπική αποσάθρωση του αρμοσφραγιστικού κονιάματος. Τέλος αποφεύγετε ακόμη και μελλοντικές τοπικές θραύσεις  πλακιδίων που οφείλονται στα άλατα και τις χημικές τους αντιδράσεις με το περιβάλλον τους.

6) Τοποθετείστε διαχωριστικό φύλλο όταν κάτω από μάρμαρα χρησιμοποιείτε ασφαλτικές στρώσεις (ειδικά αν αυτές περιέχουν διαλύτες πχ. όπως το ασφαλτικό βερνίκι ή η ασφαλτική μαστίχη). Υπάρχει κίνδυνος το μάρμαρο να λεκιάσει. Ειδικά στα λευκά μάρμαρα το λέκιασμα αυτό δείχνει πιο έντονο.

7) Όταν επενδύετε ένα κλιμακοστάσιο εξωτερικού χώρου εκτεθειμένο στα όμβρια, πρέπει να αφήνετε αρμό τουλάχιστον 3mm πλάτους ανάμεσα στο ρίχτι και το σκαλοπάτι. Ο αρμός κατόπιν πρέπει να σφραγίζεται με αρμοσφραγιστική μαστίχη (πχ πολυουρεθανικής βάσεως και όχι με αρμοκονίαμα). Αποφεύγουμε με τον τρόπο αυτό την εισροή ομβρίων από τα σημεία αυτά που είναι υπεύθυνη αρκετές φορές για ανερχόμενες υγρασίες στις κουπαστές ενός κλιμακοστασίου.

8) Δώματα ή μαρκίζες ή πλατύσκαλα ή ακόμη και εξωτερικοί αύλειοι χώροι, που όμως έρχονται σε επαφή με τους εξωτερικούς τοίχους ενός κτηρίου, όταν επενδύονται με μάρμαρα πρέπει να αφήνονται αρμοί μεταξύ των πλακών και να σφραγίζονται με αρμοκονίαμα. Αν αυτό δεν καλύπτει την αρχιτεκτονική αισθητική σύλληψη του χώρου, τουλάχιστον τα μάρμαρα πρέπει να επικολλώνται με ελαστική κόλλα πάνω σε τσιμεντοκονία υποστρώματος στεγανοποιημένη με ελαστικό τσιμεντοειδούς βάσεως ή πολυουρεθανικής βάσεως (πάνω στο οποίο έχει γίνει επίπαση με χαλαζία) υλικό. Αποφεύγουμε με αυτό τον τρόπο τη μεταφορά της υγρασίας κάτω από τα μάρμαρα και την εμποδίζουμε να έρθει σε επαφή με στοιχεία του κτηρίου στα οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Η ύπαρξη αρμών, πληρωμένων από κάποιο αρμοκονίαμα, επιτρέπει τη στεγανοποίηση της επιφάνειας (όποτε μελλοντικά χρειασθεί) με υλικά που δεν αλλάζουν την όψη των μαρμάρων (κυρίως ενδοεπιφανειακής δράσης), κάτι που δεν επιτυγχάνεται όταν μεταξύ των πλακών των μαρμάρων δεν αφήνεται αρμός και απλώς εφάπτονται μεταξύ τους.

9) Αποφύγετε απορροφητικά μάρμαρα σε δάπεδα εξωτερικών χώρων εκτεθειμένων σε όμβρια. Σταδιακά θα εμφανίσουν άλατα και απολεπίσεις.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)