ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

Επειδή στην πορεία ενός φυτεμένου δώματος και ειδικά κατά τη διάρκεια της επιχωμάτωσης ή κατά τη διάρκεια των μελλοντικών κηπουρικών εργασιών (κυρίως στο εντατικής φύτευσης δώμα) υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των στεγανωτικών στρώσεων, συστήνουμε είτε την προστασία της υγρομονωτικής στρώσης με τσιμεντοκονίαμα είτε τη δημιουργία μιας πρώτης στεγανωτικής στρώσης επί της πλάκας οροφής.
Όταν προσπαθούμε να κατασκευάσουμε από την αρχή ένα δώμα με φύτευση καλό είναι να μελετηθούν σωστά:
1)     ο τρόπος μόνωσης
2)     ο τρόπος αποστράγγισης και εκτόνωσης του πλεονάζοντος νερού
3)     ο τρόπος κατασκευής των στηθαίων ή ο εγκιβωτισμός και η στερέωση της υγρομονωτικής στρώσης
4)     ο τρόπος επιχωμάτωσης και προστασίας των υγρομονωτικών στρώσεων
Όταν προσπαθούμε να μετατρέψουμε ένα παλαιό «συμβατικό» δώμα σε φυτεμένο τότε είναι αναγκαίος ο έλεγχος για υδρογέφυρες, η στατική επάρκεια του κτιρίου, η επάρκεια των κλίσεων, τα ύψη των στηθαίων, των θυρών αλλά και ενδεχομένων μηχανημάτων ή άλλων κατασκευών π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε τμήμα του δώματος σε φυτεμένο εκτατικού ή εντατικού τύπου, πρέπει να προσεχθούν τα εξής:
1)               Το φυτεμένο τμήμα πρέπει να βρίσκεται στα ψηλότερα σημεία (τους κορφιάδες) ώστε να επιτρέπεται ροή των ομβρίων προς τις υδρορροές και να μη διακόπτεται από τον κήπο.
2)               Θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στις αφύτευτες επιφάνειες.
3)               Να κατασκευασθεί στην (όσο γίνεται) πιο ηλιόλουστη πλευρά του δώματος.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)