ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΗΘΑΙΑ

α) Από παλαιά επιχρίσματα που έχουν αποκολληθεί ή αποσαθρωθεί:
Καταστροφή των επιχρισμάτων του στηθαίου από τους αρμούς
των μαρμαροποδιών στέψης του και από ελλειπη συντήρηση
Σ’ ένα παλαιό κτίριο το οποίο δεν έχει συντηρηθεί επαρκώς η καταπόνηση των επιχρισμάτων από τις καιρικές συνθήκες, (θερμοκρασιακές μεταβολές, κύκλοι διαβροχής και στεγνώματος) την παγοπληξία, τη χημική καταπόνηση από τη βιομηχανική μόλυνση, τη βιολογική (από βρύα και μύκητες), μικρούς ή μεγάλους σεισμούς, κακοτεχνίες και άλλοι παράγοντες, συμβάλλουν στη σταδιακή αποσάθρωση των επιχρισμάτων και κυρίως των στηθαίων. Τα στηθαία, με εξαίρεση τις καμινάδες, είναι τα στοιχεία εκείνα του κτιρίου που υποφέρουν περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες, αφού είναι τα πλέον εκτεθειμένα σε αυτές.


ρωγμές σε στηθαίο από
 σαθρά επιχρίσματα

Δεν θα εξετάσουμε εδώ τον ή τους μηχανισμούς μέσα από τον ή τους οποίους δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

Είναι ευνόητο πως ένα αποσαθρωμένο επίχρισμα γίνεται εύκολα αντιληπτό με την όραση. Ένα αποκολλημένο όμως επίχρισμα δεν γίνεται αμέσως αντιληπτό. Γι’ αυτό και απαιτείται πριν από την έναρξη των εργασιών υγρομόνωσης και γίνεται έλεγχος στα επιχρίσματα των στηθαίων και οποιαδήποτε άλλης κατασκευής πάνω στο δώμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για τον έλεγχο ύπαρξης ή μη αποκολλημένων επιχρισμάτων χρησιμοποιείστε ένα ξύλινο ή  μεταλλικό αντικείμενο και σύρετέ το ή χτυπήστε το ελαφρά πάνω στην επιφάνεια των επιχρισμάτων. Όπου ακουστεί ένας υπόκωφος ήχος το επίχρισμα είναι αποκολλημένο από τη δομή ή το σκυρόδεμα του στηθαίου.
Η επισκευή ενός επιχρίσματος που έχει τοπικά αποσαθρωθεί χωρίς να συνοδεύεται από αποκόλλησή του γίνεται ως εξής:
1. Υδροβολή της επιφάνειας με πίεση ώστε να φύγουν τα σαθρά, η σκόνη, καυσαέρια της πόλης (αν βρισκόμαστε σε αστικό ιστό) καθώς και τυχόν βιολογικοί σχηματισμοί (βρύα – μύκητες).
2. Μόλις στεγνώσει ελαφρά η επιφάνεια (ελέγχουμε με το χέρι μας και αν βραχεί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη) προχωρούμε είτε στην αποκατάσταση με ένα επισκευαστικό μη συρρικνούμενο ρητινούχο έτοιμο κονίαμα, είτε με νέο επίχρισμα στο οποίο έχουμε αναμείξει πρόσμικτο αύξησης της πρόσφυσης και στεγανότητας των κονιαμάτων. Αν το πάχος του κονιάματος είναι μεγάλο η εργασία αποκατάστασης ακολουθεί τους κανόνες επίχρισης, δηλαδή: πεταχτό, λάσπη και ασβεστομαρμαροκονίαμα.
Σαθρά επιχρίσματα σε στηθαίο από ελλειπή συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οι αποκαταστάσεις του επιχρίσματος των στηθαίων ήταν εκτεταμένες απαιτείται η παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών τους θερινούς και 20 ημερών τους χειμερινούς μήνες, ώστε να στεγνώσουν οι επιφάνειες. Στο διάστημα αυτό καλό είναι αυτές να βρέχονται.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Γενικά προσπαθούμε να κατασκευάσουμε ένα επίχρισμα όσο πιο κοντά γίνεται με το υπάρχον ως προς το μέτρο ελαστικότητάς του. Ένα όχι σκληρό επίχρισμα έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα από ένα σκληρό. Όμως δεν αυξάνουμε την ελαστικότητα του νέου επιχρίσματος προσθέτοντας νερό αλλά μειώνοντας την περιεκτικότητά του σε τσιμέντο και αυξάνοντας το ποσοστό του πρόσμικτου στο κονίαμα.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)