ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ


Οι υδρορροές είναι ορθότερο να σχεδιάζονται και να τοπο-
τούνται ένα μέτρο (τουλάχιστον)  πιο μέσα από το στηθαίο.
Οι υποπιέσεις που προκαλούνται με ισχυρό άνεμο από την
ύπαρξη των στηθαίων, συσσωρεύουν φερτές ύλες στις γωνίες
(τρίεδρες κυρίως, και δίεδρες δευτερευόντως) στη βάση του
στηθαίου. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην φωτογραφία.

Οι υδρορροές είναι τα σημεία από όπου παροχετεύονται τα ύδατα ενός δώματος, μιας βεράντας, μιας μαρκίζας ή ενός καναλιού. Αποτελούνται από δύο τμήματα κυρίως: τον αγωγό μεταφοράς των υδάτων από το σημείο απορροής προς το σημείο εκροής, και το στόμιο απορροής. Στο στόμιο πολλές φορές τοποθετείται κάποιο ειδικό τεμάχιο από διαμορφωμένο μολυβδόφυλλο, πλαστικό ή γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο μέταλλο.  Η γενική ονομασία που δίνεται σε όλα αυτά είναι «ταρατσομόλυβο» και αυτή θα υιοθετήσουμε όταν αναφερόμαστε παρακάτω σ’ αυτό το διαμορφωμένο τεμάχιο. Η διαμόρφωση αυτή επιτρέπει τη συγκόλληση των στεγανωτικών υλικών επάνω στα φύλλα του «ταρατσομόλυβου», για να διασφαλισθεί κατ’ αρχήν η μη μείωση της διατομής της υδρορροής και κατά δεύτερον, η αύξηση της επιφάνειας συγκόλλησης των στεγανωτικών φύλλων στην περιοχή της υδρορροής.

Η υδρορροή [από εδώ και πέρα πλέον θα εξετάζεται κυρίως ως προς το στόμιό της] πρέπει να βρίσκεται πάντα στο πιο χαμηλό σημείο του δώματος και πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς των κλίσεων, ώστε εντέλει τα ύδατα να καταλήγουν και να απορρέουν από το σημείο αυτό.
Η ΔΙΑΤΟΜΗ της υδρορροής εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα της επιφανείας της λεκάνης που απορρέει. (βλ σχετικό πίνακα ΤΟΤΕΕ) Αν σε ένα οριζόντιο δώμα καταλήγουν- απορρέουν ελεύθερα τα όμβρια κάποιας υψηλότερης κεκλιμένης στέγης ή άλλου δώματος, τότε στα τετραγωνικά μέτρα βρεχόμενης επιφανείας πρέπει να συνυπολογιστούν και αυτά ή έστω το μέρος της ποσότητας αυτών που διαχέεται στη λεκάνη απορροής. Η λεκάνη απορροής δημιουργείται από τις κλίσεις του δώματος και οριοθετείται από τους «κορφιάδες» και την υδρορροή.
Εδώ η θέση της υδρορροής βοήθησε στο να βουλώσει από τις φερτές ύλες.
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ. Το ιδανικό σημείο για την τοποθέτηση των υδρορροών είναι ένα μέτρο από το περιμετρικό στηθαίο ενός δώματος. Ο λόγος βρίσκεται στις υποπιέσεις των ανέμων που προξενούν τα στηθαία. Αυτές οδηγούν τις φερτές κυρίως ύλες (φύλλα, σκουπίδια κλπ) να συσσωρεύονται στις δίεδρες ή τρίεδρες γωνίες στη βάση των στηθαίων.
Από την άλλη αν βρίσκεται σε επαφή με στηθαίο το «ταρατσομόλυβο» της υδρορροής, στο σημείο που εισχωρεί στον οριζόντιο σωλήνα του αγωγού-κατεβασιάς της υδρορροής, εμφανίζεται ένα ευπαθές σημείο για επιστροφή υδάτων από το σημείο συγκόλλησης. Τα ύδατα αναγκάζονται σε σχετικά οριζόντια κίνηση στην αρχή μέχρι να εισχωρήσουν στην κατεβασιά. Στην περίπτωση που η υδρορροή είναι κάθετη αυτός ο κίνδυνος δεν υφίσταται παρά μόνο αν βουλώσει χαμηλότερα ο σωλήνας και πλημμυρίσει μέχρι πάνω. Για την αποφυγή βουλώματος λοιπόν των υδρορροών, αλλά και αποφυγή του ευπαθούς σημείου, η απόσταση του ενός μέτρου από τα στηθαία θεωρείται η ιδανική.
Το σημείο που θα τοποθετηθεί η υδρορροή πρέπει να είναι ταπεινωμένο σε σχέση με την πλάκα σκυροδέματος του δώματος.

ΕΥΠΑΘΗ ΣΗΜΕΙΑ:
1)          Το σημείο επαφής του «ταρατσομόλυβου» με το δάπεδο όπου έχουμε αρμό διακοπής εργασιών.
2)          Το σημείο επαφής του «ταρατσομόλυβου» με το στηθαίο (αν βρίσκεται σε επαφή με τέτοιο).
3)          Το σημείο που το «ταρατσομόλυβο» εισχωρεί μέσα στην υδρορροή και συγκολλιέται. Ειδικά μάλιστα αν η υδρορροή είναι σε επαφή με στηθαίο.
Η καμπάνα προστασίας δε θα βοηθήσει αυτή την υδρορροή
από το να μη βουλώσει κάποια στιγμή. Η λάσπη περνάει
μέσα από τις σχισμές της.
4)            Όταν  τμήμα της κατεβασιάς της υδρορροής δεν είναι κάθετο αλλά κατευθύνεται οριζόντια, έστω και με κλίση, καθώς και η ύπαρξη πολλών γωνιών στο σωλήνα της που μπορούν να βουλώσουν από φερτές ύλες.
5)          Οι συγκολλήσεις μεταξύ τμημάτων του σωλήνα που κινείται οριζόντια (με μικρή κλίση ασφαλώς) για να οδηγήσει τα ύδατα από κάποιο σιφώνι προς την κατεβασιά. Επειδή αυτός ο σωλήνας θα βρίσκεται προφανώς κάτω από την υγρομονωτική στρώση.
6)          Στα σημεία όπου μια μαρκίζα παροχετεύει σε δώμα ή το αντίστροφο μέσα από οπή που ανοίχτηκε εκ των υστέρων σε στηθαίο. Στο σημείο αυτό υπάρχει κίνδυνος υδρογέφυρας.
7)          Το σημείο στο «ταρατσομόλυβο» όπου ξεκινά το στόμιό του. Αν το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο είναι κυρίως από μολύβι, τότε μπορεί να εμφανισθεί ρωγμή στο ίδιο το υλικό. Γι’ αυτό προτείνουμε πάντα όταν έχουμε διαμορφωμένο από μολυβδόφυλλο το «ταρατσομόλυβο»,  η στεγανωτική στρώση να εισέρχεται και να συγκολλιέται και μέσα στο στόμιο.
Υδρορροή που εκτονώνει όμβρια που
συσσωρεύονται από κακές κλίσεις. Η όλη
κατασκευή απαιτεί προσεχτική μελέτη
για την ορθή υγρομόνωση του δώματος.
Δείτε επίσης τη λάσπη που συσσωρεύεται
σταδιακά και θα τη βουλώσει κάποια
στιγμή.

8)          Η υδρορροή να βρίσκεται δίπλα από τη θύρα εξόδου προς το δώμα (αυτό συναντιέται κυρίως σε βεράντες) και μάλιστα το κατώφλι της θύρας να είναι ελάχιστα υψηλότερο από την τελική στάθμη του δαπέδου.

[Σε επόμενη ανάρτηση θα δούμε ποια τεχνική λύση πρέπει να εφαρμόσουμε για να αποφύγουμε κινδύνους από όλα αυτά τα ευπαθή σημεία].
Να θυμίσουμε ότι οι υδρορροές θα πρέπει να καταλήγουν στον κοντινότερο αγωγό ομβρίων ή με ελεύθερη ροή στο έδαφος ή στο δρόμο αν δεν υφίσταται ακόμη τέτοιος. Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη απορροή από τα μπαλκόνια με σωληνάκια, ή και εντελώς ελεύθερα από έλλειψη στοιχειώδους στηθαίου, αν από κάτω ο χώρος είναι κοινόχρηστος ή δημόσιος. 
Για την προστασία τώρα των υδρορροών από φερτές ύλες και τυχόν βουλώματα που αυτές μπορεί προκαλέσουν, πρέπει να τοποθετούμε κάποια από τις ειδικές προστατευτικές σχάρες, μπροστά από το στόμιό τους. Ένας εύκολος και πολύ αποτελεσματικός τρόπος είναι να πάρουμε ένα κομμάτι από γαλβανισμένο κοτετσόσυρμα, να το συμπιέσουμε φτιάχνοντας ουσιαστικά μια μπάλα από αυτό και να το τοποθετήσουμε μέσα στην υδρορροή, φροντίζοντας ένα μικρό τμήμα του να εξέχει αυτής. Το κοτετσόσυρμα θα αποσυμπιεστεί από την πίεση που του ασκήσαμε μετατρέποντάς το σε μπάλα και θα φρακάρει στην είσοδο της υδρορροής. Οι πολλαπλές στρώσεις προστασίας που δημιουργεί προστατεύουν ιδανικά και δεν αφήνουν να περάσουν εύκολα φερτές ύλες. Προσοχή μόνο στο να καθαρίζεται επιμελώς σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αποφυγή συσσωρεύσεων και βουλώματος του στομίου, γιατί έτσι δε θα μπορεί να εκτονωθούν τα όμβρια προς την υδρορροή.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)