ΜΟΝΩΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ: ΕΥΠΑΘΗ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΙΙ

Άλλο ευπαθές σημείο της πισίνας είναι το σημείο που ξεκινάει να βαθαίνει απότομα. Αυτό το σημείο πρέπει να μελετηθεί καλά από το στατικό μηχανικό, καθώς (σπάνια είναι αλήθεια αλλά συμβαίνει) εμφανίζεται ρωγμή, τόσο στα τοιχία, όσο και στο δάπεδο από μικροκαθίζηση, λόγω του μεγαλύτερου βάρους, από το νερό που δέχεται το βαθύτερο τμήμα της πισίνας σε σχέση με το υπερυψωμένο τμήμα της.
Παράθυρα που βλέπουν στο εσωτερικό της πισίνας εμφανίζουν αρκετά συχνά μικρές ή μεγαλύτερες διαρροές. Οι διαρροές αυτές μπορεί να έχουν διαφορετική κάθε φορά αιτία. Ως συνηθέστερη είναι αυτή που προκαλείται από κακή σύνδεση του κουφώματος-πλαισίου, που συγκρατεί τον υαλοπίνακα με τα τοιχίο του σκυροδέματος. Λόγω της ιδιαιτερότητας της κατασκευής αυτής, καθώς αλλάζει δηλαδή το υλικό της επιφάνειας και διακόπτεται η συνέχεια της υγρομονωτικής στρώσης, τόσο κατά τη μελέτη, όσο και κατά την εφαρμογή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ:
1.  Η σκυροδέτηση της πισίνας πρέπει να γίνεται σε μία φάση                    (μονομπλόκ). Οι αρμοί διακοπής εργασιών (έτσι κι αλλιώς μετακινούμενοι), λόγω της πίεσης του νερού της πισίνας έχουν την τάση να ανοίξουν θραύοντας τοπικά και τη στεγανωτική στρώση. Κατά συνέπεια  είναι λάθος η σκυροδέτηση των τοιχίων και των δαπέδων της πισίνας να γίνεται σε διαφορετικές φάσεις.
2.    Ο οπλισμός του σκυροδέματος των τοιχίων, όχι σπάνια, δεν είναι ορθά τοποθετημένος σε βάθος τουλάχιστον 3 εκ. από την επιφάνεια. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος παρατηρούνται συχνά σκωρίες, οι οποίες επηρεάζουν την ορθή εφαρμογή των στεγανωτικών στρώσεων. Επειδή, για να μην οξειδώνεται ο οπλισμός, πρέπει να εγκιβωτισθεί σε περιβάλλον υψηλής αλκαλικότητας, πάχους τουλάχιστον 1,5 εκ., θα πρέπει ο εκτεθειμένος οπλισμός να αποκαλυφθεί πλήρως και να εγκιβωτισθεί μέσα σε επισκευαστικό μη συρρικνούμενο υψηλής θιξοτροπικότητας κονίαμα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σημαντικά το κόστος και όχι μόνο εξ αιτίας της ανωτέρω εργασίας αποκατάστασης, αλλά και λόγω του πρόσθετου πάχους τσιμεντοκονιάματος, που πλέον θα απαιτηθεί, για την επιπέδωση της πισίνας.Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)